Cắt tóc cho Tuấn Hưng ca sĩ nổi tiếng Showbit Việt