Bài toán 8 hậu

Bài toán thù 8 con Hậu là bài toán thù danh tiếng vào nghành nghề dịch vụ toán học.

You watching: Bài toán 8 hậu

Trong lập trình bài tân oán này liên tục được nhắc đến Lúc có chủ thể tương quan cho đệ quy xoay lui hay những trí tuệ nhân tạo.
*

1. Mô tả bài xích toán
. Trên bàn cờ gồm form size 8x8 ô, bạn chơi đặt các quân Hậu tại từng cột sao để cho không có quân nào tấn công cho nhau, tức là không tồn tại bất kỳ quân Hậu làm sao có tầm thường hàng hoặc cùng phổ biến một mặt đường chéo cánh với quân Hậu đã mãi sau trước kia.Quân Hậu trên bàn cờ là quân rất có thể đi được 8 hướng bao phủ nó.
*

Như hình ví dụ bên trên ko
bao gồm ngẫu nhiên quân Hậu như thế nào ở trên con đường đỏ, đồng thời các con Hậu còn sót lại cũng tầm thường quy luật pháp này.2. Thuật tân oán.Trước hết, phải khẳng định điệu kiện ra làm sao là bao gồm sự tấn công lẫn nhau giữa 2 quân Hậu bên trên ma trận 8x8, ma trận 8x8là biểu trưng của bàn cờ.
*

Hai quân Hậu tấn công nhau khi + Chung mặt hàng. + Chung đường chéo cánh. + Tất nhiên là không thông thường cột bởi vì mỗi cột chỉ được nhằm một Hậu.VD
: Cho 2 quân Hậu tọa độ (x,y), quân A đặt tại phần là (4,6), quân B đặt ở trong phần (6,4).+ Xét điều kiện chung hàng - Có y của A != y của B ( 6!=4).

See more: Cách Xóa Tài Khoản Quảng Cáo, ✅ Hướng Dẫn Xóa Tài Khoản Quảng Cáo Facebook

+ Xét điều kiện phổ biến mặt đường chéo. - Có | xA-xB| = |yA - yB| (bởi vì |4-6| = |6-4|). Suy ra quân A với B sẽ tấn công cho nhau.Dấu X tượng trương mang lại con Hậu A với B.
*

Tiếp theo, đệ quy quay lui
diễn ra thế như thế nào vào thuật tân oán.VD: Ta đem ô thứ nhất X ở đoạn (0,7) tại cột 0 hàng 7 thì gồm cho tới 7 con Hậu rất có thể đặt tại cột thứ nhất (những dấu X ngơi nghỉ cột 1).
*

Nhưng (1,6)
cùng (1,7) vi phạm ĐK vừa nêu bên trên buộc phải chỉ với 5 bé Hậu là có thể đặt tại cột thứ 1.
Các con Hậu có tiềm năng còn lại là ở phần (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5).Lấy test
nhỏ Hậu tại vị trí (1,1)
Vì sẽ chọn Hậu ngơi nghỉ (1,1) (0,7) < những vệt X nghĩa là đang chọn,Xtức là tiềm năng nhằm chọn>đề xuất những ô tiềm năng sinh hoạt hàng 2 chỉ còn lại (2,3), (2,4) cùng (2,6). Chọn Hậu ở(1,1)< những dấuXtức là những ô đã chọn>
Đặt thành công quân Hậu sinh hoạt cột lắp thêm 7 nghĩa là tổng thể quân Hậu (X
màu sắc xanh) nay đã bằng 8.

See more: Đánh Nhau Trong Game Kẻ Bụi Đời Đường Phố Về Điện Thoại Miễn Phí

Bài toán sẽ hoàn thành.SourceCode 8 nhỏ Hậu.
BigOCon trỏ C/C++Công nghệCông nghệ 4.0Công nghiệpcyberDBDesignDFSĐồ thịDockerDownloadInterviewJavamachine learningMySQLNoSQLOOPPostgresSQLsecuritySQLTảiternary tìm kiếm treeTrí tuệ nhân tạo

Chuyên mục: Chia sẻ