hướng dấn phương pháp đọc số trang bị tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 đến 100, cách thay đổi số đếm quý phái số trang bị tự và cách áp dụng số đồ vật tự.

Số máy tự giờ đồng hồ Anh từ một đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đó là cách viết số thứ tự trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, choigame.me sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển thể số đếm sang số đồ vật tự và giải pháp dùng số trang bị tự hợp lí nhất.

Bạn đang xem: Bảng chữ số tiếng anh từ 1 đến 100

*

Số sản phẩm công nghệ tự trong giờ đồng hồ Anh và bí quyết sử dụng

1. Số trang bị tự tiếng Anh từ một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video clip cách hiểu số vật dụng tự trong giờ đồng hồ Anh

2. Thực hiện số máy tự khi nào?

- Số thứ tự dùng để làm nói về địa điểm của một vật nào kia hoặc xác xác định trí của thứ đó vào một dãy.

- thương hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường khi viết viết tên và số đồ vật tự ngay số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số thứ tự.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Biện pháp chuyển số đếm thanh lịch số máy tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, cần đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th làm việc số cuối cùng, ví như số sau cùng nằm trong danh sách ngoài lệ trên thì cần sử dụng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi ý muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng sau cùng thêm TH hoặc ST cùng với số sản phẩm tự 1, ND cùng với số lắp thêm tự 2, RD với số lắp thêm tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách dịch số đếm sang trọng số thiết bị tự

4. Bài xích tập về số thứ tự trong giờ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký kết hiệu viết tắt của số máy tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. Khổng lồ get khổng lồ London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy khổng lồ run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun và a great time in London. Ruby và Mary returned home on the 30.....of June.

Xem thêm: Siêu Hùng Đại Chiến 7, Choi Game Sieu Anh Hung Đai Chien 7, Siêu Hùng Đại Chiến 7

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện vạc âm trải qua số thiết bị tự trong tiếng Anh mà công ty chúng tôi giới thiệu nghỉ ngơi trên. Kết hợp với phần mềm phát âm tiếng Anh hiện đại của choigame.me nhằm luyện tập từng ngày tại bên nhé những bạn.