Hướng dẫn lập report lưu chuyển khoản tệ tiên tiến nhất theo thông tứ 200/2014/TT-BTC.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong trong những báo cáo quan trọng bội phản ánh dòng tiền đi ra cùng vào của doanh nghiệp. Đối với report Lưu giao dịch chuyển tiền tệ bao gồm cách lập là theo cách thức trực tiếp hoặc con gián tiếp. Nội dung bài viết dưới đây xin share với các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 theo cách thức trực tiếp với gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

1. Hiệ tượng lập và trình bày report lưu chuyển tiền tệ

Việc lập và trình bày report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ hàng năm và những kỳ kế toán thân niên độ phải tuân hành các dụng cụ của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” .

Các khoản chi tiêu ngắn hạn được xem như là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao hàm các khoản chi tiêu ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền xác minh và không tồn tại rủi ro trong biến đổi thành tiền tính từ lúc ngày mua khoản chi tiêu đó tại thời điểm báo cáo. Ví dụ như kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng từ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng tính từ lúc ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo ba loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư chi tiêu và vận động tài thiết yếu theo chính sách của chuẩn mực kế toán tài chính số 24 ” báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ”.

– Luồng chi phí từ vận động kinh doanh là luồng tiền tạo nên từ các vận động tạo ra doanh thu chủ yếu của người tiêu dùng và các vận động khác chưa hẳn là là các hoạt động chi tiêu hay hoạt động tài chính

– Luồng chi phí từ vận động đầu từ là luồng tiền tạo ra từ các chuyển động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán những tài sản lâu dài và những khoản chi tiêu khác không thuộc các khoản tương tự tiền;

– Luồng tiền từ chuyển động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các biến hóa về quy mô cùng kết cấu của nguồn ngân sách chủ mua và vốn vay mượn của doanh nghiệp.

Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và vận động tài chính tiếp sau đây được report trên cửa hàng thuần:

– Thu tiền và chi trả chi phí hộ quý khách hàng như tiền mướn thu hộ, đưa ra hộ với trả lại cho chủ cài tài sản.

– Thu chi phí và bỏ ra tiền so với các khoản có vòng quay nhanh, thời hạn đáo hạn ngắn như: mua, bán ngoại tệ; Mua, bán những khoản đầu tư; các khoản đi vay hoặc đến vay ngắn hạn khác tất cả thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

Các luồng tiền gây ra từ những giao dịch bằng ngoại tệ phải được qui thay đổi ra đồng xu tiền chính thức áp dụng trong ghi sổ kế toán cùng lập report tài bao gồm theo tỷ giá ăn năn đoái tại thời gian phát sinh giao dịch.

Các giao dịch thanh toán về đầu tư chi tiêu và tài thiết yếu không trực tiếp thực hiện tiền hay những khoản tương đương tiền không được trình bày trong báo cáo lưu chuyển khoản tệ, Ví dụ:

– việc mua tài sản bằng phương pháp nhận những khoản nợ tương quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ thuê mướn tài chính.

– việc chuyển nợ thành vốn nhà sở hữu

Các khoản mục tiền và tương tự tiền thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, tác động của thay đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ đề nghị được trình diễn thành các chỉ tiêu riêng biệt trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ để đối chiếu số liệu với những khoản mục khớp ứng trên bảng bằng phẳng kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của những khoản tiền và tương đương tiền tất cả số dư cuối kỳ lớn vị doanh nghiệp sở hữu nhưng ko được sử dụng do có sự giảm bớt của quy định hoặc những ràng buột khác nhưng mà doanh nghiệp đề xuất thực hiện.

2. Cửa hàng lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Việc lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ được căn cứ vào:

– Bảng cân đối kế toán

– báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– phiên bản thuyết minh report tài chính

– báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước

– những tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán đưa ra tiết, những tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển”; Sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán chi tiết của những tài khoản tương quan khác, bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán cụ thể khác…

*

Hình ảnh: giải pháp lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo thông bốn 200

3. Yêu ước về mở với ghi sổ kế toán phục vụ lập report lưu chuyển khoản tệ

– Sổ kế toán chi tiết các thông tin tài khoản phải thu, đề nghị trả đề nghị được mở chi tiết theo 3 một số loại hoạt động: chuyển động kinh doanh, hoạt động đầu tư và vận động tài chính.

– Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển” phải có chi tiết để theo dõi và quan sát được 3 các loại hoạt động: vận động kinh doanh, hoạt động đầu tư, vận động tài chủ yếu làm địa thế căn cứ tổng hòa hợp khi lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ. Ví dụ, so với khoản chi phí trả ngân hàng về cội và lãi vay, kế toán đề nghị phản ảnh riêng số tiền trả lãi vay với số tiền trả gốc vay trên sổ kế toán chi tiết.

– Tại thời gian cuối niên độ kế toán, lúc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, công ty lớn phải xác định các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn bao gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng tính từ lúc ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền phù hợp với bề ngoài của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” để đào thải ra khỏi những khoản mục tương quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu ngắn hạn. Giá trị các khoản tương đương tiền được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Tiền và các khoản tương tự tiền cuối kỳ” trên báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ.

Xem thêm: Đóng Băng Cột Trong Excel Chi Tiết Từng Bước, Cách Cố Định Dòng Và Cột Nâng Cao Trong Excel

– Đối với các khoản chi tiêu chứng khoán và cách thức nợ ko được coi là tương đương tiền, kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào mục đích đầu tư để lập bảng kê chi tiết xác định những khoản đầu tư chi tiêu chứng khoán và chế độ nợ giao hàng cho mục đích thương mại dịch vụ (mua vào nhằm bán) và phục vụ cho mục đích nắm giữ đầu tư để thu lãi.

4. Hướng dẫnlập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200 theo phương thức trực tiếp và gián tiếp