Cách tính cotg trên máy tính

Bạn vẫn xem bạn dạng rút ít gọn của tài liệu.quý khách đã xem: Cách bnóng cotg trên máy vi tính fx 570 es

Xem và thiết lập ngay lập tức phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos, tung bằng máy vi tính fx-500ms

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu buộc phải đạt:• Hiểu được công dụng của sản phẩm tính .• Sử dụng thành thục máy tính xách tay FX-500 nhằm kiếm tìm TSLG với góc II/.Phương thơm tiện dạy dỗ học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 tuyệt FX-220III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết và xử lý vấn đềIV/.Tiến trình vận động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài cũ: Cho nhị góc phú nhau α với β.Nêu những cách vẽ một tam giác vuông ABC có Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu các hệ thức giữa những tỉ con số giác của α cùng β.3) Giảng bài bác mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu cách thiết lập chính sách nhằm tính toán tỉ số lượng giác – Dùng đồ vật nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn làm việc thiết bị để – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi và quan sát và dìm xét – học viên lắng nghe và thực hiện theo đòi hỏi của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng trên chỗ trình bày bí quyết bnóng phím với nêu tác dụng → Cả lớp dìm xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn đến trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → tác dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → kết quả 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ con số giác của góc đó:kiếm tìm số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) trả lời học viên ấn phím  Chụ ý: Phím SHIFTkết phù hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − nhằm tra cứu số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ để kiếm tìm số đo góc lúc biết cosin cùng tang những em triển khai tương tự như như ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c để học viên tiến hành – Trường thích hợp nhằm tìm số đo góc nhọn x lúc biết tỉ số cotang x ta nên gửi thành bài xích toán: search góc nhọn x khi biết tg x lúc đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) lí giải học viên ấn phím nhằm tìm→ cả lớp thừa nhận xét – HS đàm luận theo 8 đội → đại diện thay mặt từng đội trình bày một câu → cả lớp dấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ tác dụng x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tung SHIFT−←

x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang đến phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) lấy ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài xích tập 2  Làm bài xích tập 3 – Gv thưởng thức học sinh nêu phương pháp nhập phím và tác dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x làm sao mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (bởi vì sin x ≤ 1) b) Không (vày cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng thiết bị nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn tiếp thu kiến thức sinh hoạt nhà: BT trăng tròn trang 84.IV/.Rút ghê nghiệm: