Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương mà những em được học trong lịch trình Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng hòa hợp lại những công thức liên quan đến hình hộp chữ nhật cùng hình lập phương để những em học thuộc áp dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng lớn 10cm, chiều cao 5,5 cm.

Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của diện tích s toàn phần của khối gạch mẫu mã hộp chữ nhật vị 6 viên gạch ốp xếp thành.

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của mẫu hộp là:

(30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng hộp là:

30 x trăng tròn = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để gia công cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích s 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích s giấy màu sắc đỏ, tức diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy color đỏ to hơn diện tích giấy màu quà là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi lòng của hình hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh phân tách cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để gia công hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Xem thêm: Cách Điều Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Pc Win 7 Máy Tính Bàn Và Laptop

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của ngôi nhà là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của hộ gia đình là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích đề nghị quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích thước của khối gạch hình dạng hộp chữ nhật:

– Chiều nhiều năm của khối gạch ốp là 22 cm

– Chiều rộng lớn của khối gạch men là:

10 x 2 = 20 (cm)

– chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích s xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).