Làm sao biết được căn mệnh của bản thân mình là gì để tránh được những điều xứng đáng tiếc có thể xảy ra? Ai hoàn toàn có thể xác định soi căn theo tuổi trong những con người ? Nhiều bạn chỉ nghe thầy tứ phủ phán bảo về phong thái xem số mệnh của mình; rằng gồm căn với Quan phệ này; Cô; Cậu nọ rồi nên đăng bầy làm lễ trình đồng; mở phủ; tự mình gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và hao tiền tốn của.

Bạn đang xem: Vong tà và căn số: cách nhận biết nhanh nhất

Mọi người rất ý muốn biết vị thánh căn mệnh của mình.Có fan được mơ thấy thần thánh; đi xem bói; được người ngồi đồng phán bảo; xem trong sách; hay tự cảm nhận…Đối với riêng tôi để tìm vị thánh bản mệnh nên tìm hiểu hai chữ trung tâm linh có tâm thì ắt có linh.

*
Soi căn theo tuổi – cách xem căn số

Người ta cho rằng có nhiều cách để biết được cách xem số mệnh của mình. Ví dụ: được những ngài báo mộng; được những ngài về ốp đồng lúc mình tham gia hành lễ trình đồng; lúc hầu bóng cơ mà mình luôn thích xem với say mê về giá chỉ đó; hoặc có thể là vì chưng xem bói cơ mà biết được. Nhưng lại xem bói phải rất là lưu ý; không hẳn thầy nói gì tôi cũng tin; vì bây chừ cũng lắm thầy làm vày tiền rộng là làm vì chưng tâm nhằm cứu nỗ lực độ dân.

Bài viết bên dưới đây công ty chúng tôi sưu trung bình từ daomautuphu.com một số phương pháp xác định căn Đồng; Thánh bạn dạng Mệnh để mọi người cùng nhau tra cứu hiểu:

1. Tìm Thánh bản mệnh dựa vào sở nguyện phổ độ của phiên bản thân

Người theo đạo cần yêu cầu biết mạnh mẽ của vị Thánh phiên bản mệnh thiên về nghành nghề dịch vụ nào rồi từ đó tuỳ vào nhu cầu đường đường chính chính của phiên bản thân chắt lọc Thánh bản mệnh mang lại riêng mình để gồm thể thâu nhiếp với chuyển hoá.

Ví dụ: tín đồ có căn cơ muốn trừ tà diệt quỷ thì nhấn Chầu bà Đệ tứ có tác dụng Thánh bản mệnh; người có căn cơ ước muốn chữa dịch cứu người; hoặc cứu giúp chữa đến chính phiên bản thân thì bao gồm thể thừa nhận Cô Sáu Lục cung có tác dụng Thánh phiên bản mệnh mang đến mình; người có khả năng tiên tri; bốc phệ; bói toán gồm thể nhận Chúa Nguyệt Hồ làm cho Thánh bản mệnh. Hình như trong hệ thống Thánh Tứ che của đạo Mẫu còn vô số những vị Thánh phù ích về chủ yếu trị; công danh; tiền tài; và thỉnh thoảng có cả những nghành nghề dịch vụ nghề nắm thể. Fan tu hành theo Thánh đạo đọc hết cuốn sách này sẽ thâu tóm được vị Thánh ấy công suất ra sao tất cả gần gũi và cân xứng với sở nguyện cũng như công việc của họ hay không.

2. Phương pháp khẳng định căn đồng: tra cứu Thánh phiên bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc; Thánh đản; Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh; soi căn theo tuổi

Người theo đạo sẽ sàng lọc cho mình Thánh bạn dạng mệnh dựa vào ngày sinh hoá; tiệc lễ của chư vị Thánh giá. Dựa vào cơ sở rằng; sinh vào tháng; ngày sẽ là được ngấm nhuần ơn của vị Thánh đó; được Thánh giá bán đó minh chứng bảo hộ.

Dưới đây là danh sách những ngày sinh hoá tiệc đản của chư vị Tiên Thánh trong công đồng đình thần Tam Tứ che (trong đó có cả Quốc Mẫu; Thánh đế và Thánh mẫu mã – Nhưng xem xét lại tía hàng này sẽ không nhân căn đồng; lí vày như bên trên giải thích)

Tháng giêng:

Ngày 4: Điều chén bát Tôn quan tiền hoá thần.

Ngày 6: Tiệc Đệ nhị Thánh cô Thượng ngàn Công chúa.

Ngày 8: Lễ Diêm La Minh vương.

Ngày 9: Đấng buổi tối cao hiện tại thân Ngọc chúa thượng Đế vi hành.

Ngày 10: Đệ duy nhất Tôn quan hạ phàm; Đệ bát Thánh Hoàng hoá.

Ngày 12: è cổ triều Đệ độc nhất Vương cô Quyền Thanh Quận chúa.

Ngày 15: Nhạc đậy Thánh đế Tản Viên tô Thánh giáng.

Ngày 31: Đệ ngũ Thánh Hoàng giáng.

Ngày Mão đầu: Đệ nhị Thánh Chầu Thượng nghìn giáng.

Tháng hai:

Ngày 1: Lễ Tần Quảng Minh vương.

Ngày 3: è triều Hưng Nhượng vương è cổ Quốc Tảng hoá.

Ngày 8: Tống Đế Minh vương; Đệ Tam Thánh cô Thoải cung giáng.

Ngày 14: Đệ ngũ Tôn quan lại giáng.

Ngày 15: Đệ độc nhất Thánh chúa Tây Thiên hoá; Đệ nhị Thánh chúa Nguyệt hồ hoá.

Ngày 17: Cậu cả Hoàng Thiên hoá.

Ngày 18: Lễ Ngũ quan tiền Minh vương.

Ngày Mão đầu tháng: Đệ lục Thánh Chầu Lục cung nương giáng.

Tháng ba:

Ngày 1: Lễ Sở Giang Minh vương; Đệ tứ Thánh Hoàng hoá.

Ngày 2: Cô bé nhỏ Cửa suốt hoá.

Ngày 3: Đấng về tối Cao Hoàng Thiên Quốc mẫu Liễu Hạnh Công chúa hoá.

Ngày 7: Cậu nhỏ xíu Đồi Ngang hoá.

Ngày 14: Đệ tứ Thánh chầu Chiêu Dung Công chúa hoá.

Ngày 17: Đệ chén bát Thánh chầu bát Nàn Công chúa hoá.

Ngày 21: Đệ ngũ Thánh Hoàng hoá.

Tháng tư:

Ngày 1: Lễ Đô Thị Minh vương; Nhạc Tiên Thánh chủng loại Quế Hoa Mị Nương hoá.

Ngày 4: Đệ Lục Thánh Hoàng Thanh Hà sinh.

Ngày 8: Lễ Bình Đẳng Minh Vương.

Ngày 12: Thác Bờ Tiên chúa hoá.

Ngày 17: Lễ chuyển Luân Minh Vương.

Ngày 18: Thiên che Chí tôn tử vi phong thủy Đại đế; Đệ tam Thánh Chầu thuỷ phủ Công chúa .

Ngày 22: Đệ Lục Thánh Hoàng An Biên hoá.

Ngày 24: Đệ tứ Tôn quan liêu hiển thần; trần triều Hưng Vũ Đại vương vãi hoá.

Tháng năm:

Ngày 5: è triều Đệ nhị vương cô Đại Hoàng Quận chúa hoá.

Ngày 7: trần triều Hưng Trí Đại vương vãi hoá.

Ngày 10: Đệ nhất Thánh chúa Tây Thiên sinh.

Ngày 15: Lễ biến thành Minh vương.

Ngày 20: Đệ ngũ Thánh chầu Suối lạm Công chúa hoá.

Ngày 25: Đệ ngũ Tôn quan hoá.

Ngày 29: Đấng về tối Cao Hoàng Thiên Quốc mẫu mã Ngọc cung nương giáng.

Tháng sáu: 

Ngày 3: Triệu Tường Tôn quan liêu hoá.

Ngày 10: Thuỷ Tiên Thánh mẫu mã Xích lân Long con gái Công chúa hoá.

Ngày 12: Đệ Tam Thánh Cô thuỷ phủ Hàn đánh Công chúa giáng.

Ngày 13: Đệ Tam Thánh Hoàng thuỷ phủ giáng.

Ngày 16: Ngũ Phương Thánh Chúa Vũ Quận Bạch Hoa công chúa hoá.

Ngày 24: Đệ tam Tôn quan hoá.

Ngày 26: Đệ Tam Thánh Hoàng hoá; Đệ chén Thánh Cô Đồi trà Công chúa hoá.

Tháng bẩy:

Ngày 7: Đệ thất Thánh Hoàng Bảo Hà giáng.

Ngày 14: Đệ nhị Thánh bệ hạ ngàn hoá.

Ngày 17: Đệ thất Thánh Hoàng Bảo Hà hoá.

Ngày 20: Đệ tốt nhất Thánh Cô Hoàng Thiên Công chúa hoá.

Tháng tám:

Ngày 3: nai lưng triều Hưng Hiến Đại vương vãi hoá.

Ngày 10: Đệ lục Thánh Hoàng An Biên giáng.

Ngày 15: Đấng buổi tối Cao Hoàng Thiên Quốc mẫu Liễu Hạnh công chúa giáng; Đệ chén bát Thánh chầu chén bát Nàn Đại tướng quân giáng; tiệc Hội đồng Thánh Cậu.

Ngày 20: è Triều Hưng Đạo Đại vương hoá.

Ngày 22: Điều thất Tôn quan lại hoá.

Ngày 24: Đệ nhất Tôn quan chầu Thiên.

Ngày 25: Thuỷ lấp Thánh đế chén Hải Long vương hoá.

Ngày dần dần đầu: Triệu Tường Tôn quan lại giáng.

Tháng chín:

Ngày 2: Cô nhỏ bé Thương ngàn hoá.

Ngày 9: Thiên tiên Cửu Trùng Thánh Mẫu; Đệ Cửu Thánh chầu; Đệ cửu Thánh cô Sòng đánh Công chúa.

Ngày 10: Đệ lục Thánh chầu giáng.

Ngày 12: Chầu bé nhỏ Bắc Lệ hoá.

Ngày 13: Cô song Cam Đường hoá.

Ngày 15: Đệ lục Thánh hoàng Thanh Hà hoá.

Ngày 20: Đệ Lục Thánh chầu hoá.

Ngày 25: Đấng về tối cao Hoàng Thiên Quốc mẫu Ngọc cung nương giáng sắc.

Ngày 28: nai lưng triều Nguyên tự Quốc chủng loại hoá.

Tháng mười:

Ngày 10: Đệ thập Thánh hoàng tỉnh nghệ an .

Tháng mười một:

Ngày 1: trằn triều Phò mã Phạm Điện suý hoá.

Ngày 10: Đệ Thập Thánh Chầu Đồng Mỏ Công chúa hoá.

Ngày 11: Đệ nhị Tôn quan liêu giáng hoá.

Ngày 25: Đệ lục Tôn quan giáng.

Tháng chạp:

Ngày 6: Đệ tứ Thánh Chầu Chiêu Dung Công chúa hoá.

Ngày 10: è cổ triều Hưng Đạo Đại vương giáng.

Ngày 25: Đệ tam Thánh chúa Lâm Thao Công chúa hoá.

3. Phương pháp khẳng định căn đồng: nhờ vào Quan Thầy search giúp

Điều quan trọng nhất đối với một người có Căn mệnh Tứ đậy là chọn lọc hay tìm chuẩn cho mình một vị Thánh bạn dạng mệnh cố định căn bạn dạng nhất. Tất nhiên; những vị Thánh không giống trong Công đồng Đình thần Tam tứ che vẫn được xem trọng và cũng có thể có vị trí trong tâm linh của fan tu đạo cũng tương tự các Tín đồ. Thánh phiên bản mệnh rất có thể do chính phiên bản thân Tín thứ đó lựa chọn; nhưng đa phần đều nhờ các Quan Thầy (Đồng Thầy) tuyển lựa và quyết định.

Người theo Thánh đạo phải xác minh được căn duyên của mình; phải xác định được Thánh bản mệnh (căn gì) của chính bản thân mình để làm đối tượng người dùng chiêm nghiệm cùng học tập Thánh ý. Thánh bản mệnh đã là cầu nối cho chúng ta đi lên cùng với Đức Quốc Mẫu; cho nên vì vậy lựa chọn Thánh bản mệnh đúng với nghiệp căn của chính bản thân mình là một điều vô cùng quan trọng. Điều này liên quan tới sự nghiệp tu đạo của tất cả đời người; nó là điều tiên quyết dẫn tới hiệu quả tu hành của phiên bản thân.

Nguyên tắc tìm Thánh bản mệnh là tìm làm thế nào để cho vị ấy tương xứng với căn duyên; với nghiệp mệnh của chính mình nhất; theo đúng Thánh ý của vị Thánh phiên bản mệnh sẽ làm cho cho bạn dạng thân ngấm nhuần đức tin cùng đạt được vị thế Thánh quả giống như như bạn dạng thân vị Thánh ấy và tất nhiên khi đạt được địa vị đó sẽ trở cần gần Đức Quốc chủng loại hơn.

Một vị quan lại Thầy (Đồng Thầy) có không ít công đức với quyền năng. Vì chưng tu tập với chiêm nghiệm Thánh ý của đức mẹ Tối Cao; bởi vì thành tựu tu trì theo Thánh bạn dạng mệnh của thiết yếu Quan Thầy đó cùng rất sự nỗ lực cố gắng tinh tấn của chính họ. Chính vì thế quan lại Thầy (Đồng Thầy) hoàn toàn có thể thấy soi căn theo tuổi được căn duyên của chúng ta; có thể nhìn được nghiệp mệnh của bạn tu đạo cân xứng với vị Thánh phiên bản mệnh như thế nào đó. Quan lại Thầy có thể thấy được kiếp trước; thừa khứ tu hành của của đệ tử; khi xưa phục dịch ai? Được phụng cận vị nào? ví như thấy được điều này thì bây giờ Quan thầy sẽ hướng dẫn người đó liên tiếp hành trì với nương theo vị Thánh này mà tu hành; lễ bái Quốc Mẫu.

Thầy còn căn cứ vào ước nguyện; sở nguyện; hoài vọng của Đệ tử mà chọn lựa cho họ một vị Thánh bản mệnh. Thầy là người dân có con đôi mắt Thánh nhãn hoàn toàn có thể thấy được ước muốn của Đệ tử hoặc Thầy cũng có thể là nơi Đệ tử tỏ ý phù trợ; giúp sức cho ý nguyện của bản thân Tín trang bị được thành tựu. Ví như Đệ tử mong cầu giải oan khiên; Thầy phải lựa chọn cho họ vị Thánh đã được Đức Quốc chủng loại hoá tẩy oan khiên với vinh hiển nhờ Thánh hoá; hoặc giả tất cả Đệ tử mong công danh; chức tước thì cần lựa chọn những vị Thánh thủ hộ về tài lộc; công danh…

Thầy còn địa thế căn cứ vào tính cách; cá tính; phong thái của Đệ tử mà tuyển lựa nữa. Ví dụ như Đệ tử tính giải pháp nóng nảy; bắt buộc lựa chọn cho Đệ tử những căn mệnh Thánh giá gồm tính giải pháp nóng này và hùng dũng. Qua cái nhìn rằng; phiên bản thân vị Thánh ấy dù có nóng nảy cũng đề xuất tuân phụng và chịu đựng nhiếp hoá vào Thánh đạo; nhiếp hoá vào sự bình yên nơi đức mẹ nên họ dần dần sẽ điều phục được tính nóng nảy của mình…

4. Cách thức xác định căn đồng: tra cứu Thánh bản mệnh theo tuổi

Đây cũng chỉ là 1 biện pháp để để ý nhưng nhiều phần cần có sự giúp sức của quan liêu thầy. Dẫu vậy chẳng may sinh vào thời đạo đức nghề nghiệp suy đồi; thầy bà dở dang thì cách thức này có thể tạm thời chấp nhận được.

Thực ra; đạo Mẫu không có tư tưởng về 12 con giáp; với Giáo lý cũng ko đề cập mang đến lý số. Tuy thế để nương theo gắng tục tuỳ nghi thì phương pháp có đề cập tới các phương vị theo thiên can cùng địa đưa ra như cách gọi tuổi của dân gian vẫn gọi.

Dưới đấy là danh sách các tuổi cùng Thánh phiên bản mệnh cân xứng với căn mạng của của từng tuổi; các Tiên chị em Thủ mệnh (Thần Hộ mệnh) và những Tư quân trông nom tội phúc.

· cạnh bên Tý: Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn; Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan. Nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa; người vợ thủ mệnh Hồng hoa công chúa; Đoài bốn quân coi tội phúc.

· Ất Sửu: Đệ Ngũ hoàng thái tử Vương quan liêu Tuần Tranh; Chầu bà Đệ tứ; phái mạnh thủ mệnh Hồng hoa công chúa; đàn bà thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Điền bốn quân coi tội phúc.

· Bính Dần: quan tiền Hoàng Bở Thuỷ cung; Chúa cung cấp Thiên; nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa; cô gái thủ mệnh Hoàng hoa công chúa; Mã tư quân coi tội phúc.

· Đinh Mão: Chầu bà Đệ nhị Thượng Ngàn; Chúa cung cấp Thiên; nam thủ mệnh Quế hoa công chúa; bạn nữ thủ mệnh Quế hoa công chúa; Hứa tứ quân coi tội phúc.

· Mậu Thìn: Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan; Chầu bà Đệ tam; 5 quan Hoàng (Cả; Đôi; Bơ; Bẩy; Mười); nam giới thủ mệnh Lộc hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Lộc hoa công chúa; Mã tứ quân coi tội phúc.

· Kỷ Tỵ: Ngũ vị Tôn ông; Chầu tía Thuỷ Cung; phái mạnh thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; con gái thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Cao tứ quân kiểm tra tội phúc.

· Canh Ngọ: Đệ tuyệt nhất Hoàng Thái tử vương quan; Chầu Cửu Sòng Sơn; quan Hoàng Cả; phái mạnh thủ mệnh Anh Hoa công chúa; cô gái thủ mệnh Phương Hoa công chúa; Lý tứ quân coi tội phúc.

· Tân Mùi: Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn; Đệ Tứ hoàng thái tử Vương quan; phái mạnh thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; An bốn quân soát sổ tội phúc.

· Nhâm Thân: Đệ Tam thái tử Vương quan; Hắc Hổ đại tướng; nam thủ mệnh Hằng Nga công chúa; cô gái thủ mệnh đánh Nga công chúa; Phổ bốn quân coi tội phúc.

· Quý Dậu: Chầu bà Đệ tứ; Ngũ vị Tôn ông; nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa; cô bé thủ mệnh Thuỷ Tiên Công chúa; Thành tư quân điều hành và kiểm soát tội phúc.

· cạnh bên Tuất: Hoàng Bơ Thuỷ Cung; Tam vị quan to ( Giám sát; Bơ Phủ; Tuần Tranh ) hay sát căn quan bự tuần tranh; nam thủ mệnh Tố Hoa công ; phái nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa; Quyền tứ quân điều hành và kiểm soát tội phúc.

· Ất Hợi: Hoàng Bơ Thuỷ Cung; Chầu đệ Tứ Khâm sai; Thập nhị Tiên phụ nữ Sơn Trang; nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa; cô bé thủ mệnh Châu Hoa công chúa; Thành tứ quân coi tội phúc.

· Bính Tý: Chúa cung cấp Thiên; Đệ nhị hoàng thái tử Vương quan; nam giới thủ mệnh Mai Hoa công ; nữ giới thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; Vương tứ quân coi tội phúc.

· Đinh Sửu: Chầu Bà đệ tứ; quan tiền Hoàng Lục; phái mạnh thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; phụ nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Diệu bốn quân kiểm soát

· Mậu Dần: Chầu bà Đệ tam; Tứ vị quan hoàng (Cả; Bơ; Bẩy; Mười); nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa; người vợ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; Na bốn quân coi tội phúc.

· Kỷ Mão: Đệ Tam thái tử Vương Quan; quan Hoàng Lục; quan tiền Hoàng Cửu; nam thủ mệnh Quế Hoa công chúa; nàng thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Tống tứ quân coi tội phúc.

· Canh Thìn: Đệ Ngũ thái tử Vương quan; Đệ Tam Thánh Chầu; phái nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; người vợ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; Tống tư quân coi tội phúc.

· Tân Tỵ: Ngũ vị hoàng thái tử Vương Quan; Đệ tứ Thánh chầu; Cô bé nhỏ Thượng Ngàn; nam thủ mệnh Hồng Hoa công ; bạn nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Cao bốn quân coi tội phúc.

· Nhâm Ngọ: Hoàng Bơ Thuỷ Cung; Cô cả Hoàng Thiên; phái nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Phương Hoa công chúa; bài xích Tư quân coi tội phúc.

· Quý Mùi: Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả; Đôi; Bơ; Bẩy; Mười); Cô Đôi thượng ngàn; phái mạnh thủ mệnh Hồng Hoa; phái nữ thủ mệnh Bạch Hoa; Châu bốn quân coi tội phúc.

· gần kề Thân: Chầu 9 Sòng Sơn; Đệ tốt nhất Thánh Chầu; Đệ Tam thái tử Vương quan; phái mạnh thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh đánh Nga công chúa; Lã tư quân điều hành và kiểm soát tội phúc.

· Ất Dậu: Chầu Lục cung nương; Đệ Tam thuỷ cung Thánh Chầu; Cô Bơ Hàn Sơn; phái nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa; nữ giới thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa; An tứ quân coi tội phúc.

· Bính Tuất: Thập Nhị Tiên cô gái Sơn trang; Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan; Bạch Hổ thần tướng; nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa; cô gái thủ mệnh Thanh Hoa công chúa; Cổ tư quân kiểm soát điều hành tội phúc.

· Đinh Hợi: Ngũ vị hoàng thái tử Vương quan; Đệ Cửu Sòng tô Thánh Chầu; Hội đồng Hoàng Quận (Thánh cậu); Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Nam giới thủ mệnh Bảo Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Châu Hoa công chúa; Bốc bốn quân kiểm soát và điều hành tội phúc.

· Mậu Tý: Cô Bơ Hàn Sơn; Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả; Đôi; Bơ; Bẩy; Mười); phái nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa; cô bé thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; Hộ tư quân kiểm soát tội phúc.

· Kỷ Sửu: Đệ Tứ Khâm không đúng Thánh chầu; Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan; Cô Sáu Lục cung; nam giới thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; bạn nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Đồng bốn quân coi tội phúc:

· Canh Dần: Chầu đệ Tứ Khâm sai; Ngũ Vị Hoàng Tử; Đệ Tam thái tử Vương quan; nam giới thủ mệnh Anh Hoa công chúa; phụ nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; Trạch tứ quân coi tội phúc.

· Tân Mão: Chầu nhỏ bé Bắc Lệ; Đệ ngũ hoàng thái tử Vương quan; Tứ bao phủ Thánh Cô ( Cô Cả; Đôi; Bơ; Chín; bé bỏng ); phái nam thủ mệnh Quế Hoa Công chúa; phụ nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Trương tư quân kiểm soát điều hành tội phúc.

· Nhâm Thìn: quan tiền Hoàng 5; Ngũ vị Hoàng Tử (Hoàng Cả; Đôi; Bơ; Bẩy; Mười); Cậu Bơ Thuỷ Cung; phái nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; nàng thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; Triệu tứ quân coi tội phúc.

· Quý Tỵ: quan tiền Hoàng Cả; Hoàng Cửu Cờn Môn; Đệ tam hoàng thái tử Vương quan; nam thủ mệnh Hồng hoa công chúa; thanh nữ thủ mệnh Bạch hoa công chúa; Lương tứ quân coi kiểm tra tội phúc.

· giáp Ngọ: Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả; Đôi; Bơ; Bẩy; Mười); Đệ tứ thái tử Vương quan; nam giới thủ mệnh Anh Hoa công chúa; bạn nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; Ngọ bốn quân coi tội phúc.

· Ất Mùi: Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan; Cô nhỏ bé Suối Ngang; nam thủ mệnh Hồng hoa công chúa; cô bé thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Hoàng tứ quân coi tội phúc.

· Bính Thân: quan lại Hoàng Đôi; Đệ ngũ hoàng thái tử Vương quan; Bạch Hổ thần tướng; nam giới thủ mệnh tô Nga công chúa; thiếu nữ thủ mệnh Hằng Nga công chúa; Phó bốn quân coi tội phúc.

· Đinh Dậu: Tiên Chúa Thác Bờ; Đệ Tam Chúa Mường Cao Mại chúa tiên; Đệ Tam hoàng thái tử Vương quan; Hoàng Bẩy Bảo Hà; phái mạnh thủ mệnh Thượng Thiên công chúa; thiếu nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa; Phó tứ quân kiểm soát điều hành tội phúc.

· Mậu Tuất: Đệ Thất hoàng thái tử Động Đình vương quan; Đệ Tam hoàng thái tử vương quan; nam giới thủ mệnh Tố Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa; Dục bốn quân coi tội phúc.

· Kỷ Hợi: Chầu Cửu Sòng Sơn; Ngũ vị Hoàng tử; Chầu đệ nhị Thượng Ngàn; Đệ Tam thái tử Vương quan; phái nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa; nữ giới thủ mệnh Châu Hoa công chúa; Bốc tứ quân coi tội phúc.

· Canh Tý: Chầu Đệ Tam Thuỷ Cung; Đệ Nhị thái tử Vương quan; phái mạnh thủ mệnh Mai Hoa công chúa; thanh nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; Lý bốn quân coi tội phúc.

· Tân Sửu: quan lại Hoàng Bơ; Chầu Đệ Tứ Khâm Sai; Chầu đệ nhất Thượng thiên; phái mạnh thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; bạn nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Cáo tứ quân coi tội phúc.

· Nhâm Dần: quan Hoàng 5; Đệ tam hoàng thái tử Vương quan; Chầu Năm Suối Lân; nam giới thủ mệnh Anh Hoa công chúa; chị em thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa; Diệu bốn quân coi tội phúc.

· Quý Mão: Chầu Đệ tứ Khâm sai; quan lại Hoàng Bơ; Tam Toà Chúa Bói; nam giới thủ mệnh Quý Hoa công chúa; đàn bà thủ mệnh Quý Hoa công chúa; Huyền bốn quân cân đong tội phúc.

· gần kề Thìn: Tam Toà Chúa Bói; Chầu Đệ độc nhất vô nhị thượng thiên; Đệ Ngũ thái tử Vương quan; nam giới thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; Trọng tứ quân coi tội phúc.

· Ất Tỵ: Chầu đệ Tứ Khâm sai; Đệ tuyệt nhất Hoàng thái tử vương quan; Cô Tám Đồi Chè; nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; nàng thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Triệu tư quân cân nặng đo tội phúc.

· Bính Ngọ: Chầu Đệ tứ Khâm sai; Đệ nhị thái tử Vương quan; phái mạnh thủ mệnh Anh Hoa công chúa; thiếu nữ thủ mệnh Phương Hoa công chúa; Tái tư quân kiểm soát và điều hành tội phúc.

· Đinh Mùi: quan lại Hoàng Bơ; quan lại Hoàng Tư; Tứ tủ Chầu Bà (Chầu Nhất; Nhị; Tam; Tứ); Cô Sáu Lục cung; phái mạnh thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; phụ nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Châu bốn quân quản cai tội phúc.

· Mậu Thân: Đệ ngũ thái tử Vương quan; Cô Năm Suối Lân; nam giới thủ mệnh Hằng Nga công chúa; nữ thủ mệnh sơn Nga công chúa; Tống bốn quân coi sổ tội phúc.

· Kỷ Dậu: quan liêu Hoàng Bơ; Chầu Lục Cung Nương; Đệ nhất Thánh cô; Đệ duy nhất Hoàng Thái tử vương vãi quan; phái mạnh thủ mệnh Thượng Thiên công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa; Hoàng tư quân quản lý tội phúc.

· Canh Tuất: Đệ nhị thái tử Vương quan; Bạch Hổ Thần tướng; Cô Đôi Thượng Ngàn; phái nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa; cô gái thủ mệnh Thạch Hoa công chúa; Tân tứ quân coi tội phúc.

· Tân Hợi: quan lại Hoàng Bơ; Thập Nhị Tiên thanh nữ Sơn Trang; Tứ phủ Thánh Cô (Cô Cả; Đôi; Bơ; Chín); phái mạnh thủ mệnh Bảo Hoa công chúa; nữ giới thủ mệnh Châu Hoa công chúa; Thập tứ quân coi tội phúc.

· Nhâm Tý: Đệ ngũ hoàng thái tử Vương quan; Cô Bẩy Kim Giao; Cô Bơ Thác Hàn; nam giới thủ mệnh Mai Hoa công chúa; thiếu nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; Hạnh tứ quân coi tội phúc.

· Quý Sửu: Thập nhị Tiên chị em Sơn Trang; Chúa phân phối Thiên; phái mạnh thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; nàng thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Thân tư quân coi tội phúc.

· cạnh bên Dần: quan tiền Hoàng Bơ; Chầu đệ Tứ Khâm sai; Cậu Bơ Thuỷ cung; nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa; nàng thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; Đỗ tứ quân quản ngại cai tội phúc.

· Ất Mão: Đệ ngũ hoàng thái tử Vương quan; Cậu Đôi Thượng Ngàn; Chầu đệ Tứ Khâm sai; nam thủ mệnh Quế Hoa công chúa; nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa; Liễu bốn quân kiểm soát tội phúc.

· Bính Thìn: Chúa buôn bán Thiên; quan liêu Hoàng Năm; quan lại Hoàng Lục; nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; bạn nữ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa; Kiền bốn quân quản lí cai tội phúc.

· Đinh Tỵ: Chầu Đệ tốt nhất Thượng Thiên; Chầu Đệ Tứ Khâm Sai; Đệ tốt nhất Hoàng Thái Tử vương quan; Đệ ngũ hoàng thái tử Vương quan; nam giới thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Dương tư quân cai quản cai tội phúc.

· Mậu Ngọ: Ngũ Vị Tôn Quan; Chầu Đệ tứ Khâm Sai; nam giới thủ mệnh Anh Hoa công chúa; chị em thủ mệnh Phương Hoa công chúa; Hoàng tứ quân kiểm soát tội phúc.

· Kỷ Mùi: Chầu Năm Suối Lân; Cô Sáu Lục Cung; quan liêu Hoàng Đôi; phái mạnh thủ mệnh Hồng Hoa công chúa; đàn bà thủ mệnh Bạch Hoa công chúa; Hạ tư quân coi tội phúc.

· Canh Thân: Chầu Tám bát Nàn; Cô Chín Sòng Sơn; nam thủ mệnh Hằng Nga công chúa; thanh nữ thủ mệnh tô Nga công chúa; Tống tư quân coi tội phúc.

· Tân Dậu: Chầu bé xíu Bắc Lệ; quan liêu Hoàng Mười Nghệ An; phái mạnh thủ mệnh Thượng Thiên công chúa; con gái thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa; Nhâm tứ quân coi tội phúc.

· Nhâm Tuất: Chầu Mười Đồng Mỏ; Chầu Bơ Thuỷ Cung; Hoàng Bảy Bảo Hà; Cậu Bơ Thoải; phái mạnh thủ mệnh Tố Hoa công chúa; phái nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa; Cổ tứ quân điều hành và kiểm soát tội phúc.

Xem thêm: Tạo Thư Mục Cho Từng Người Gửi Email Trong Outlook, Tạo Thư Mục Cho Từng Người Gửi Trong Outlook

· Quý Hợi: Hưng Đạo Đại Vương; quan Hoàng Chín Cờn Môn; Cô nhỏ bé Bắc Lệ; nam giới thủ mệnh Bảo Hoa công chúa; thiếu phụ thủ mệnh Châu Hoa công chúa; Cổ tư quân kiểm soát tội phúc.