Call on là gì

If you"re ever called upon at work lớn give sầu a talk, the very prospect of "getting up there in front of all those people" can be intimidating.


You watching: Call on là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự choigame.me.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép


See more: Game Toán Lớp 1 Nâng Cao - Day Be Hoc Lam Toan Lop 1 2 3: Cộng Trừ Nhân Chia

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn choigame.me English choigame.me University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Hướng Dẫn 2 Cách Xem Ảnh Bị Ẩn Trên Facebook Bạn Bè, Xem Toàn Bộ Ảnh Của Một Người Trên Facebook

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia sẻ