Biên chống - cao nguyên Pleiku bao gồm độ cao vừa phải 800m so với mặt nước biển, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, sở hữu nhiều thắng cảnh vốn là rất nhiều núi lửa mồm âm với miệng dương như hồ nước T’nưng, núi Hàm Rồng...

Bạn đang xem: Cao nguyên mộc châu thuộc khu vực đồi núi nào


*

Cao nguyên Pleiku khu đất đai màu mỡ. Ảnh: Thụy Văn

Không chỉ là cao nguyên trung bộ được bịt phủ đa số diện tích những loại cây lâu năm cao su, tiêu, điều, cà phê..., lớp đất phì nhiêu đỏ bazan của cao nguyên Pleiku còn thích phù hợp với các giống như cây ngắn ngày như các loại đậu, dong giềng, củ mì, đã với đang là cánh đồng canh tác mập lý tưởng của dân cày Tây Nguyên.

Thụy Văn


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 13, hãy cho thấy cao nguyên Sín Chải thuộc khu vực đồi núi làm sao sau đây?

A.

B.

C.

D.


Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 13 và 14, hãy cho thấy thêm cao nguyên Mộc Châu thuộc quanh vùng đồi núi như thế nào sau đây?

A.

B.

C.

D.


*

Trang 4&5, 6&7, 13& 14 (v
trí, điạ hình)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 4 và5, hãy cho biết thêm quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?

A. Mianma B. Malaysia C. Philippin D. Brunây

Câu 2: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho biết thêm daỹ núi Hoành Sơnthuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núinào sau đây?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn nam giới C. Tây Bắc D. TrườngSơn Bắc

Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup cóđộcao là

A. 2287m B. 2405m C. 1761m D. 2051m

Câu 4: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, khu vực vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắtcắt điạ hinh̀ từ Cđến D (C-D) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀là

A.thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xenđồi núi cao.

B.cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều đinh̉ núi cao, cáccao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

C.cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều đinh̉ núi cao, cáccao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

D.cao dần từ đông lịch sự tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làdãyHoàng Liên Sơn.

Câu 5: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13, hãy cho thấy thêm daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. HoàngLiên đánh B. Con Voi C. Đông Triều D. TamĐảo

Câu 6: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thểhiêṇ nôịdung nào đưới đây?

A.Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường đánh Nam.

B.Vùng núi Trường Sơn phái mạnh cao ởTây Bắc thấp dần vềTây Nam.

C.Đô ̣cao của các cao nguyên trung bộ ởvùng núi Trường sơn Nam.

D.Hướng nghiêng của vùng núi Trường đánh Nam

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền bốn ̣nhiênnào sau đây?

A. Miền NamTrung Bô ̣vàNam Bô ̣ B. Miền Bắc

C. MiềnTâyBắc vàBắc Trung Bô ̣ D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣

Câu 8: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D(C-D) cao nguyên Môc̣ Châu nằm ởđô ̣cao là

A. 1000m -1500m

B. 1500m

C. 1000m

D. 200m-1000m

Câu 9: Căn cưvào Atlat Địa lí nước ta trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la

A. tây bắc–đông nam

B. đông –tây

C. vong cung

D. đông bắc–tây nam

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy vùng núi nào tiếp sau đây chaỵ theo hướng tâybắc–đông nam?

A. Đông BắcvàTây Bắc B. Tây BắcC. Đông Bắc D. TrườngSơn Nam

Câu 11: Căn cứvào Atlat Địa lí vn trang 4 và5, hãy cho biết thành phốnào dưới đây làđô thi trực̣thuôc̣ trung ương?

A. ĐàLaṭ B. Hải Phòng C. Nha Trang D. Vinh

Câu 12: Căn cưvào Atlat Địa lí vn trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đếnB(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ởđô ̣cao là

A. trên 1500m

B. 1000m

C. dươi1500m


D. 500m-1000m

Câu 13: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuôc̣tinh, thanh phốnao sau đây?

A. Vung Tau B. QuangNgai C. Đa Nẵng D. Khanh Hoa

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vực vưc̣ đồi nui naosau đây?

A. Đông Bắc B. Tây Bắc C. Trương tô Bắc D.Trương đánh Nam

Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 4 va 5, hãy cho biết thêm tinh nao sauđây co đương biên giơi vơí Campuchia va Lao?

A. Gia Lai B. Đắk Lắk C. Đắk Nông D. KonTum

Câu 16: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 4 va 5, hãy cho thấy đơn vi ̣hanh chinh nao sauđây la tinh li?̣

A. Mong Cai B. Uông Bi C. Cẩm pha D. Ha ̣Long

Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm đinh̉ núi Mâũ tô thuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núi nàosau đây?

A. Tây Bắc B. Đông Bắc C. TrườngSơn Bắc D. Trường đánh Nam

Câu 18: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tứ A đến B(A-B),yếu tốnao dươi trên đây khôngthểhiêṇ trong lat cắt điạ hinh A-B ?

A. Day nui canh cung Bắc Sơn.

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hương nghiêng Tây Bắc –Đông Namcua vung nui Đông Bắc.

D. Hương nui cua day con Voi.

Câu 19: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 4 va 5, hãy cho thấy đô thi

̣nao sau đây la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣

A. Hai Phong

B. Cần Thơ

C. Ha Nôị

D. Đa Nẵng

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nàosau đây?

A. TrườngSơn NamB. Trường sơn Bắc C.Tây Bắc D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13, daỹ Trường tô Bắc có hướng là

A. vòngcung B. đông bắc–tây nam C. tây bắc–đông nam giới D. đông–tây

Câu 22: Căn cứ vàoAtlat Địa lí vn trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

A. đôngbắc–tây nam B. đông –tây C. tây bắc–đông phái nam D. vòngcung

Câu 23: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4và5, hãy cho biết thêm thành phốnào sauđây làđô thi trực̣ thuôc̣ tinh?

A. Biên Hoà B. Cần Thơ C. Thành phốHồChíMinh D.HàNôị

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A.cao dần từ đông lịch sự tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làsơnnguyên Đồng Văn.

B.thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xenđồi núi thấp.

C.cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều khối núi thấp đanxen thung lũng sông.

D.cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều khối núi thấp đanxen thung lũng sông.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm caonguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc B. Tây Bắc C. Trường Sơn nam giới D.Trường sơn Bắc

Câu 26: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh bốn A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭnằmởđô ̣cao là

A.500m -1000m

B. 1500m

C. 2000m

D. 1000m

Câu 27: Căn cưvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 va 14, hãy cho biết đinh nui Ngoc̣ Linh cođô ̣cao la

́

A. 2052m

B. 2598m

C. 1855m

D. 2025m

Câu 28: Căn cưvào Atlat Địa lí nước ta trang 13, day nui Đông Triều co hương la

A. đông bắc–tây nam

B. vong cung

C. tây bắc–đông nam

D. đông –tây

Câu 29: Căncứvào Atlat Địa lí vn trang 11,13 và14, hãy cho thấy Miền Bắc vàĐôngbắc Bắc Bô ̣không

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 6 và7, cao nguyên Đắk Lắk cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. 500m-1000m B. 1000m-1500m C. dưới 1000m D. 200m-500m

Câu 31: Căn cưvào Atlat Địa lí việt nam trang 13 va 14, hãy cho thấy cao nguyên Sin Chaithuôc̣ quần thể vưc̣ đồi nui nao sau đây?

A. Trương tô Bắc

B. Trương đánh Nam

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc

Câu 32: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 4 và5, hãy cho biết thêm tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới vớiCampuchia?

A. Binh̀ phước B. Gia Lai C. ĐắkNông D. Quảng Nam

Câu 33: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13và14, hãy cho biết thêm daỹ núi nào tiếp sau đây chaỵ theo hướng tây bắc-đông nam?

A. Sông Gâm B. Đông Triều C. Bắc đánh D. ConVoi

Câu 34: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho biết thêm cao nguyên Đắk Lắkthuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. TrườngSơn Bắc B. Đông Bắc C. Tây Bắc D. TrườngSơn Nam

Câu 35: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho biết thêm cao nguyên Mơ Nôngthuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núi nào sau đây?


A. Đông Bắc B. Trường đánh Bắc C. Tây Bắc D. TrườngSơn Nam

Câu 36: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho thấy đinh̉ núi Chư Yang Sincóđô ̣cao là

A. 2405m B. 2025m C. 1855m D. 2052m

Câu 37: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Phanxipăngthuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn phái nam C. Trường đánh Bắc D.Tây Bắc

Câu 38: Căn cứvào Atlat Địa lí nước ta trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A. 2445m B. 3143m C. 2985m D. 3096m

Câu 39: Căn cứvào Atlat Địa lí vn trang 13, đinh̉ núi Phu Luông có đô ̣cao là

A. 2504m B. 2445m C. 3096m D. 2985m

Câu 40: Dựa vàoAtlat Địa lí nước ta trang 6 và7, cho thấy đỉnh núi nào sau đây tối đa nướcta?

A. Phan xipăng B. Ngọc Linh C. Tây Côn Lĩnh D. Chư YangSin

Câu 41: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13, daỹ núi con Voi cóhướng là

A. tâybắc–đông phái nam B. đông –tây C. vòng cung D. đôngbắc–tây nam

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 4 và5, hãy đến quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phốnào sauđây?

A. QuảngNam B. ĐàNẵng C. Vũng Tàu D. KhánhHoà

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13, hãy cho thấy thêm dãy núi nào sau đây không chaỵ theo hướng cánh cung?

A. ĐôngTriều B. Ngân sơn C. SôngGâm D. Con Voi

Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên tô cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. Dưới1000m B. 1000m C. 1000-1500m D. 2000m-2500m

Câu 45: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13 và14, hãy cho thấy thêm cao nguyên TàPhinh̀ thuôc̣ khu vực vưc̣ đồi núi nào sauđây?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn phái mạnh C. Tây Bắc D. TrườngSơn Bắc

Câu 46: Căncứvào Atlat Địa lí vn trang 13 và14, hãy cho biết thêm Đồng bằng nam giới Bộthuôc̣ miền tứ ̣nhiên nao sau đây?

A. Miền nam giới Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

B. Miền nam Trung Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣

D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm daỹ núi nào tiếp sau đây chaỵ theo hướng vòngcung?

A. HoàngLiên sơn B. Đông Triều C. Tam Đảo D. ConVoi

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho thấy thêm đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vực vưc̣ đồi núinào sau đây?

A. Tây Bắc B. Đông Bắc C. Trường Sơn nam giới D.Trường sơn Bắc

Câu 49: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃có hướng là

A. đông-tây B. đông bắc–tây nam giới C. vòng cung D. tây bắc–đông nam

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên đánh La thuôc̣ khu vực vưc̣ đồi núi nàosau đây?

A. TrườngSơn nam B. Đông Bắc C. TâyBắc D. Trường đánh Bắc

Câu 51: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tứ A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭ nằmở đô ̣cao là

A. 2000m

B. 1500m

C. 500m -1000m

D. 1000m

Câu 52: Căncứvào Atlat Địa lí vn trang 4 và5, hãy cho biết thêm quốc gia nào sau đây ko có đường biên giới bên trên đấtliền với nước ta?

A. Lào B. Thái Lan C. TrungQuốc D. Campuchia

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 13, hãy cho thấy daỹ núi nào dưới đây chaỵ theo hướng tây bắc–đôngnam?

A. ĐôngTriều B. Sông Gâm C. HoàngLiên đánh D. Bắc Sơn

Câu 54: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao trungbinh̀ so với mưc̣ nướcbiển là

A. 1000m B. 2500m C. 1500m D. 500m -1000m

Câu 55: Căncứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4và5, hãy cho thấy tinh̉ nào sau đâykhông tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh?

A. Đồng Nai B. Long An C. Binh̀ Phước D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căncứvào Atlat Địa lí việt nam trang 4 và5, hãy cho thấy thêm tinh̉ nào sau đây ko cóđường biên giới với Lào?

A. ĐiêṇBiên B. Lai Châu C. NghệAn D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căncứvào Atlat Địa lí nước ta trang 14, quần thể vưc̣ đồi núi Trường Sơn phái mạnh theolắt cắt điạ hinh̀ từA đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀là

A.thấp dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiábiển.

B.cao dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiá biển.

C.thấp dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc vềphiábiển.

D.

Xem thêm: Phần Mềm Tăng Bass Cho Máy Tính, Laptop (Update 2020), Cách Tăng Cường Tiếng Bass Cho Loa Trong Laptop

thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc vềphiá đông.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 4 và5, hãy cho thấy thêm quốc gia nào sau đây ko nằm vào khu vưc̣ Đông phái nam Á?

A. Lào B. Mianma C. TrungQuốc D. Singapo

Câu 59: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi LangBiancóđô ̣cao là

A. 2167m B. 1637m C. 2287m D. 2405m

Câu 60: Căn cứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm daỹ núi Hoàng LiênSơn thuôc̣ quần thể vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. TrườngSơn Bắc B. Đông Bắc C. TâyBắc D. Trường đánh Nam

Câu 61: Căncứvào Atlat Địa lí vn trang 13 và14, hãy cho biết thêm cao nguyên Lâm Viênthuôc̣ quần thể vưc̣ đồi nui nao sau đây?

A. Đông Bắc

B. Trương sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Trương sơn Bắc

Câu 62: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Namtrang 4 và5, hãy cho biết thêm tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới với Trung Quốc?

A. QuảngNinh B. Sơn La C. CaoBằng D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căncứvào Atlat Địa lí việt nam trang 13 và14, hãy mang lại biết cao nguyên Kon Tum thuôc̣ quần thể vưc̣ đồi nui nao sauđây?