Chỉnh định dạng ngày tháng trong word 2010

Làm thế như thế nào nhằm cnhát thời gian, ngày, tháng, năm vào vào file văn uống bạn dạng Word ? Tất nhiên nhiều các bạn sẽ nghĩ về ngay lập tức rằng chỉ cần nhập tháng ngày năm bây giờ vào là xong thôi chđọng tất cả gì đâu mà lại cần viết bài bác đúng không nào