TOP 5 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22, gồm đáp án, trả lời chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán lớp 4 học kỳ 2

Với 5 đề chất vấn học kì 2 môn Toán 4, còn làm các em học viên lớp 4 nạm chắc những dang toán thường gặp gỡ trong đề thi, cũng như luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Không tính ra, có thể tìm hiểu thêm đề thi môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử dân tộc - Địa lý. Vậy mời thầy cô và các em choigame.me miễn tổn phí 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thoải mái và tự nhiên và các phép tính với số trường đoản cú nhiên, phân số và các phép tính cùng với chúng. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

- Giải câu hỏi về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số tương thích viết vào khu vực chấm 6 m2 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị to hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số tự nhiên lớn nhất bao gồm 8 chữ số phân tách hết cho 2; 3; 5 cùng 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi bao gồm tổng độ lâu năm hai đường chéo là 28cm và hiệu nhì đường chéo là 4cm. Diện tích s của hình thoi kia là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cùng của số thứ nhất và số sản phẩm hai là 32, trung bình cộng của số máy hai cùng số thứ cha là 36, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 30. Bố số kia là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 và 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 cùng 34

Bài 2. Viết số tương thích vào vị trí chấm:


a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng đồng hồ 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kg = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành tất cả cạnh lòng gấp 2 lần chiều cao và tổng độ lâu năm cạnh lòng và độ cao là 150 m.

a. Tính diện tích s của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Bên trên thửa ruộng đó bạn ta trồng lúa, vừa đủ cứ 1m2 chiếm được

*
kg thóc. Hỏi đang thu được làm việc thửa ruộng đó bao nhiêu tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người chào bán gạo, buổi sáng bán tốt

*
tổng số gạo, buổi chiều bán tốt
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng cung cấp hơn giờ chiều là 77 kilogam gạo. Hỏi thuở đầu người đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Tải Video Youtube Trên Chrome, Cách Thêm Nút Download Trên Youtube, Facebook,

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu cho 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 giờ 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm