Excel mang đến choigame.me 365 Excel đến choigame.me 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Đếm số dòng trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn mong mỏi tìm nghỉ ngơi đâu?, bạn muốn tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy coppy dữ liệu vào bảng dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo trong các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị vào A4) trong các ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số hãng apple (giá trị trong A2) và cam (giá trị vào A3) trong các ô từ A2 tới A5. Tác dụng là 3. Phương pháp này thực hiện COUNTIF hai lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác với () và giá trị trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài thêm hơn 255 cam kết tự, hãy dùng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Không trả về hiệu quả khi bạn ước ao đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong lốt ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức tất cả chứa hàm tham chiếu mang lại ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác đóng và những ô được tính toán. Để tính năng này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác cần được mở.

Những cách thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rành mạch chữ hoa, chữ thường xuyên trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói biện pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp với một ký tự riêng lẻ bất kỳ. Một vết sao khớp cùng với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay lốt sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm đa số trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu ko chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc ký kết tự không in ra. Một trong những trường phù hợp này, COUNTIF rất có thể trả về cực hiếm không ý muốn muốn.

Thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi có têntrong bí quyết (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể bên trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ thao tác hoặc từ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do bạn dùng xác định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác choigame.me Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là ví dụ về cách bạn cũng có thể Đếm số ô tất cả màu ô nắm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm: Những Cảnh Thiên Nhiên Tươi Đẹp Ý Tưởng, Thiên Nhiên Tươi Đẹp


Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.