điểm chuẩn đại học quốc tế 2016

Dự kiến điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Quốc Tế TP HCM năm năm nhâm thìn. Xu phía và so sánh sự tăng, giảm điểm chuẩn qua các năm.

*

Quý Khách sẽ trường đoản cú hỏi lần chần năm nay ĐH Quốc tế mang bao nhiêu điểm? Điểm bao gồm có thể tốt rộng năm ngoái không? Mình có vào được không? Những biết tin sau đây sẽ phần như thế nào giúp cho bạn đỡ lo ngại.

Đây là ngôi trường đại học công lập Đa ngành nghề trước tiên cùng tốt nhất bây giờ trên toàn quốc thực hiện trọn vẹn giờ Anh vào công tác đào tạo đào tạo với nghiên cứu và phân tích. Nhà ngôi trường tập trung đào tạo những ngành học tập ở trong nghành nghề dịch vụ mũi nhọn nhỏng nhỏng tài chính, quản lý, nghệ thuật technology. Mô hình hoạt động của trường được xây đắp hiện đại theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Quốc tế năm 2016 nhỏng sau:

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ thông tin

2012

2013

2014

2015

15

17

19,5

20,5

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 13,3%

Tăng 14,7%

Tăng 5,1%

Dự đân oán điểm chuẩn vẫn tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng đột biến từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm nhâm thìn là 21- 22 điểm

Kỹ thuật Y Sinh

D480201

Kỹ thuật y sinh

2012

2013

2014

2015

17,5

20

20

22,5

Phân tích điểm chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 14,3%

Tăng 0%

Tăng 12,5%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh đang giảm

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng ngày một nhiều từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm 2016 là 21- 22 điểm

Công nghệ thực phẩm (Khối hận A)

D480201

Công nghệ thực phẩm

2012

2013

2014

2015

16

18,5

18,5

20

Phân tích lũy chuẩn qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 15,6%

Tăng 0%

Tăng 8,1%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh đang tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng nhiều từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 là đôi mươi,5 - 21 điểm

Quản trị ghê doanh

D480201

Quản trị kinh doanh

2012

2013

2014

2015

18

trăng tròn,5

20

22,5

Phân tích lũy chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 13,9%

Giảm 2,4%

Tăng 12,5%

Dự đoán điểm chuẩn đã bớt nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng ngày một nhiều từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm 2016 là 22,5 - 22 điểm

*****