điểm chuẩn kinh tế luật 2015

Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP HCM, Xem điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, Tra cuu diem chuan ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG Thành Phố HCM, Kiem tra diem chuan ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TP.. HCM, điểm chuẩn chỉnh chi tiết các ngành, kân hận thi trường ĐH Kinh tế Luật - ĐHQG TP Hồ Chí Minh...

Quý khách hàng sẽ xem: Đại học kinh tế tài chính qui định điểm chuẩn chỉnh 2015

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Kân hận thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380107 Luật thương thơm mại quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
2 D380107 Luật ghê doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
3 D340405 Thương thơm mại năng lượng điện tử A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
4 D340115 Marketing A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
5 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
6 D340120 Kinch donước anh tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
7 D340101 Quản trị tởm doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
8 D340405 Hệ thống công bố cai quản lý A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
10 D340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
11 D310101 Kinh tế với Quản lý công A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
12 D310106 Kinch tế đối ngoại A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
13 D310101 Kinh tế học A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
14 D380101 Luật tài chủ yếu - ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
15 D380101 Luật dân sự A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
Trường ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG Thành Phố HCM thông báo điểm chuẩn chỉnh, điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh, tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch tế Luật - ĐHQG TP. HCM
.


You watching: điểm chuẩn kinh tế luật 2015


See more: Hướng Dẫn 3 Cách Chụp Màn Hình Oppo A53, 3 Cách Chụp Màn Hình Oppo A53

Xem thông tin điểm chuẩn ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TP. HCM
*See more: Độ Sáng Màn Hình Máy Tính Bao Nhiêu? Bạn Nên Để

Item Reviewed: Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc tế Luật - ĐHQG TPHCM 20159 out of 10 based on 10 ratings. 9 user nhận xét.