ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN 2019

choigame.me cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển chọn của các ngôi trường nhanh khô nhất, khá đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Đại học tập Chình họa sát Nhân dân

**Lưu ý: Điểm này vẫn bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu như có).

Tđắm đuối khảo tương đối đầy đủ lên tiếng ngôi trường mã ngành của Đại học Cảnh giáp Nhân dân để lấy biết tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ ĐK vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Đại học Cảnh ngay cạnh Nhân dân như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2020Năm 2021

Nam

NữNamNữNamNữ

Nghiệp vụ Chình họa sát

23.85 (A01) 23.9 (C03) 22.95 (D01)24.4 (A01) 23.6 (C03) 24.2 (D01)A01: 22,66 C03: 21,55 D01: 21,68A01: 25,83 C03: 26,36 D01: 26,45

- Địa bàn 4:

A00: 24,51

A01: 25,39

C03: 24,93

D01: 24,03

- Địa bàn 5:

A00: 25,63

A01: 26,83

C03: 26,06

D01: 27,43

- Địa bàn 6:

A00: 24,58

A01: 25,5

C03: 24,24

D01: 25,36

- Địa bàn 7:

A00: 25,51

A01: 26,48

C03: 26,21

D01:25,94

- Địa bàn 8:

A00: 23,61

A01: 24,5

C03: 23,8

D01:24,76

- Địa bàn 4:

A00: 26,66

A01: 27,65

C03: 28,03

D01: 27,75

- Địa bàn 5:

A00: 27,11

A01: 27,21

C03: 28,26

D01: 27,66

- Địa bàn 6:

A00: 25,25

A01: 27,04

C03: 26,34

D01: 26,15

- Địa bàn 7:

A00: 25,65

A01: 27,26

C03: 27,35

D01: 27,48

- Địa bàn 8:

A00: 17,75

A01: 17,75

C03: 17,75

D01: 17,75

Gửi đào tạo và giảng dạy ĐH ngành Y theo tiêu chí Sở Công an

18.45

18.4524,8024,80

Tìm đọc các trường ĐH Quanh Vùng Miền Nam để sớm có ra quyết định chọn trường như thế nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*