1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ nam nữ với Pi1.4 Tìm con đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ hay độ dài mặt đường tròn là mặt đường biên số lượng giới hạn của hình tròn. Phương pháp của chu vi hình tròn trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Diện tích và chu vi hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình tròn trụ là:

*

Bạn đã xem: công thức tính chu vi hình tròn


Hoặc có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là đường kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : có một hình tròn C có đường kính nối tự điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: phương pháp tính chu vi hình trụ đã gồm ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ có diện tích hình tròn trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe của một xe cộ lửa có 2 lần bán kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Chu vi của bánh xe pháo lửa hình tròn trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn trụ tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình trụ tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình trụ có bán kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng đi đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ với Pi

Chu vi của hình trụ liên quan lại với Pi. Quý hiếm của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với mức giá trị gần đúng là 3,14. Pi được quan niệm là tỷ lệ của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng thịnh hành trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong những khi nó được đặt tên trong toán học tập thì chuyên môn và khoa học nó ko được để tên. Nó được thực hiện bởi radio, lập trình laptop và hằng số thiết bị lý. Vị giá trị của Pi khôn xiết dài nên công thức hoàn toàn có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác minh theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là nửa đường kính của mặt đường tròn trung khu Oℓ là chiều nhiều năm cung

Công thức tính diện tích hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là bán kính

Ví dụ: Ta bao gồm một hình tròn trụ C có 2 lần bán kính d=10cm. Hỏi diện tích hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?Áp dụng giải pháp tính: diện tích hình trụ C ta có: = một nửa x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tờ bảng hình trụ có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích tấm bảng kia với đơn vị chức năng là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích đường tròn khi biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là mặt đường kính

– Ví dụ: Ta có hình tròn C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình trụ C.Áp dụng biện pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* phương pháp tính nhờ vào chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình tròn C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình tròn trụ là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: mang lại hình trong C có chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình trụ C.

Giải: Ta có chu vi hình tròn C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình trụ là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích toàn phần hình trònShq: diện tích hình quạtC: Số đo góc sống tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình tròn trụ n được tính theo bí quyết là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ nhiều năm cung n trong hình quạt

Tìm đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Tính đường kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương tự 3.14.Tính nửa đường kính hình tròn
*

Trong đó:

r: bán kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Phương Pháp lưu giữ Công Thức, cách tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– khi tham gia học công thức xong xuôi cũng như biện pháp tính, chúng ta nên áp dụng vào làm bài bác tập để hoàn toàn có thể ghi nhớ công thức cũng tương tự hiểu được rõ bản chất vấn đề. – lân cận đó, chúng ta cũng có thể học công thức thông qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương bán kính ta nhân ngay lập tức vàoBa phảy mười tứ phía sauChu vi cũng dễ tính mau bạn àĐường kính ta lấy nhân raBa phảy mười bốn, cố là đã xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trong và bên phía trong đường tròn.

Tâm, nửa đường kính và chu vi của hình tròn đó là tâm và bán kính của con đường tròn bảo phủ nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn trung tâm O bán kính R là tập hợp tất cả các điểm phương pháp tâm O một khoảng bằng R. Đường tròn trung khu O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính hóa học của hình trònĐường kính là trường hợp quan trọng đặc biệt của dây cung đi qua tâm mặt đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng lâu năm nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn thành nhì nửa bởi nhau.Độ lâu năm của 2 lần bán kính của một đường tròn bởi 2 lần nửa đường kính của con đường tròn đó.Bài thói quen Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2Mà diện tích bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình tròn trụ bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích hình tròn, lúc biết chu vi c bởi 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình tròn C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình tròn là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe xe hơi có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm bán kính và 2 lần bán kính của bánh xe.

Xem thêm: Những Câu Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Tán Gái, Những Câu Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Hay Nhất

Bài giải:

Ta gồm C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng phương pháp trên ta có 2 lần bán kính của bánh xe pháo là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe cộ là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình trụ tâm O, 2 lần bán kính AB; hình trụ tâm M đường kính OA và hình tròn trụ tâm N có nửa đường kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình tròn tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính mặt đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta bao gồm OA, OB theo thứ tự là đường kính của hình trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N. Trong số ấy OA=OB= 9(cm)