Đổi Kiểu Dữ Liệu Trong Sql

Dẫn nhập

Trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu các KHỞI TẠO DATABASE TRONG SQL và một số lưu ý liên quan trong quá trình sử dụngSQL MANAGEMENT STUDIO. Trong bài này, Kteam sẽ hướng dẫn bạn thao tác TẠO, XÓA, SỬA TABLE TRONG SQL.

Bạn đang xem: Đổi kiểu dữ liệu trong sql

Nào! Chúng ta cùng bắt đầu!

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

Table trong SQL. Khởi tạo Table trong SQL Server. Thao tác với Table trong SQL Server.

Table trong SQL (bảng)

Tại sao phải tạo Table?

Trong bài trước, chúng ta đã biết DATABASE ( Cơ sở dữ liệu) dùng để lưu trữ thông tin, truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Vậy làm sao để lưu trữ dữ liệu trong Database? Làm sao để truy xuất dữ liệu đã lưu?

Bài toán thực tế đặt ra:

Khi muốn quản lý một trường học, bạn sẽ cần quản lý những gì? Danh sách giáo viên, danh sách học sinh, điểm thi, quá trình công tác, phòng ban…. Và khi truy vấn thì cần truy vấn như thể nào với các thông tin đó?

Vậykhi tất cả dữ liệu cùng nằm trong một Database thì cần có một cách tổ chức thể hiện các thông tin theo một hệ thống lưu trữ, đó chính làTABLE –Bảng.

Một Database bao gồm nhiều Table, giữa các Table có mối liên hệ với nhau thể hiện quaKHÓA CHÍNH & KHÓA NGOẠI.

Vậy Table (Bảng) là gì?

Là đối tượng được Database sử dụng để tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

Mỗi Table trong Database có thể liên kết với một hoặc nhiều Table khác, ở một hoặc nhiều thuộc tính.

Mỗi Table bao gồm:

*

Khởi tạo Table trong SQL Server

Tạo Table bằng giao diện (UI)

Bước 1: Nhấp dấu (+)bên trái Database cần tạo Table > Tìm folder Table

Bước 2: Nhấp chuột phải vào Table >New > Table…( hoặcNew Table)

*

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ TenPC.TenDatabase –dbo.Table_1*

Lưu ý: Dấu * biểu thị cho bảng mới chưa được lưu tên.

Table_1 là tên lưu trữ mặc định tạm thời cho Table vừa tạo trong Database

Trong đó:

Column Name: Tên trường thuộc tính trong bảng.Allow Nulls: Trường thuộc tính có nhận giá trị Null (Rỗng) hay không.

Mũi tên bên trái thể hiện Record hiện hành mà bạn đang chỉnh sửa. BảngColumn Properties có chứa các yếu tố tương ứng màbạn có thể chỉnh sửa riêng cho Record đó.

*

Bước 4: Lưu Table vừa tạo bằng cách nhấnBiểu tượng SAVE hoặc phím tắtCtrl + S.

*

Cửa sổ Choose Name hiển thị. Nhập tên Table > Ok

*

Tạo Table bằng code

Bước 1: Trong Query, bạn viết cú pháp khởi tạo Table sau >Bôi đen dòng lệnh > Excute ( phím tắt F5)

CREATE TABLE

(

,

,

)

Lưu ý:Sau mỗi trường cần có dấu phẩy (,) để ngăn cách với thông tin trường tiếp theo.

Sau trường cuối cùng không cần có dấu phẩy.

Xem thêm: Mang Thai 3 Tháng Đầu Nên Ăn Gì? 20 Món Ngon Cho Bà Bầu 3 Tháng Đầu

Ví dụ: Tạo Table SINHVIEN có các thuộc tính MASV, TENSV, KHOA

-- Tạo Table SINHVIEN có các thuộc tính MASV,TENSV,KHOACREATE TABLE SINHVIEN( MASV NCHAR(10), TENSV NVARCHAR(100), KHOA NVARCHAR(100))Hộp thoại Message xuất hiện báo lệnh khởi tạo thành công.

*

Một số lưu ý trong khởi tạo Table

Tạo Table mới ở Database hiện hành

Cách 1: Nhận biết Database hiện hành tại ô đỏ trong hình, lựa chọn Database mong muốn trong danh sách xổ xuống trước khi thực thi lệnh khởi tạo Table

*

Cách 2: Trước khi khởi tạo Table, sử dụng cú pháp

USE

Ví dụ: tạo table SINHVIEN trong database SQLDBUI

--Sử dụng Database SQLDBUIUSE SQLDBUI--Tạo bảng SINHVIEN trong Database SQLDBUICREATE TABLE SINHVIEN( MASV NCHAR(10), TENSV NVARCHAR(100), KHOA NVARCHAR(100))

Không tìm thấy Table vừa khởi tạo

Trong quá trình tạo Table bằng code, một số trường hợp bạn không nhìn thấy Table vừa tạo thì bạn nhấp chuột phải vào Table >Refresh để cập nhập danh sách Table.

*

Mỗi Column chỉ có một tên duy nhất trong Table

Trong quá trình tạo bảng, bạn có thể gặp một trong các lỗi sau:

Khi tạo Table bằng giao diện

*

Khi tạo Table bằng code.

*

Hai lỗi này cùng thông báo có 2 column trùng lặp tên trong một Table > Cần thay đổi tên để đảm bảo tên mỗi Colummn là duy nhất trong Table.

Mỗi Table chỉ có một tên duy nhất trong Database

Trong quá trình tại bảng, bạn có thể gặp một trong các lỗi sau

Khi tạo Table bằng giao diện

*

Khi tạo Table bằng code

*

Hai lỗi này, cùng thông báo có 2 Table trùng tên trong một Database > Cần thay đổi tên để đảm bảo tên mỗi Table là duy nhất trong cùng Database.

Xóa Table trong SQL Server

Cách 1: Nhấp chuột phảivào Table cần xóa >Delete. Cửa sổ Delete Object > Ok

*

Cách 2: Trong Query bạn viết cú pháp xóa Table >Excute (phím tắt F5).

DROP TABLE

*

Lưu ý: Nếu lệnh xóa được thực thi 2 lần hoặc xóa một Table không tồn tại trong Database, Message sẽ xuất hiện thông báo sau:

*

Một số lệnh thao tác khác trong Table

Thêm/sửa đổi thuộc tính vào Table

Cách 1: Nhấp chuột phải vào Table cần thay đổi > Design. Tiến hành thay đổi các thuộc tính > SAVE (Ctrl + S)

*

Cách 2: Sử dụng cú pháp thêm/sửa >Excute (F5)

ALTER TABLE ADD

ALTER COLUMN

Ngoài thêm/ sửa column trong bảng, lệnh ALTER còn có thể thêm/ sửa khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc, hàm/thủ tục,…sẽ đề cập ở các bài sau trong khóaSỬ DỤNG SQL SERVER.

Ví dụ: Thêm cột NGAYSINH có kiểu dữ liệu DATA vào bảng GIANGVIEN

--Thêm column NGAYSINH có kiểu dữ liệu DATE vào Table dbo.GiangVienALTER TABLE dbo.GiangVien ADD NGAYSINH DATEGO--Chỉnh sửa kiểu dữ liệu của column MASV trong Table dbo.GiangVienALTER TABLE dbo.GiangVien ALTER COLUMN MASV CHAR(5)GO

Xóa toàn bộ dữ liệu trong Table

Để xóa toàn bộ dữ liệu trong table mà không xóa đi table đó trong Database bạn sử dụng cú pháp >Excute (F5)

TRUNCATE TABLE

Ngăn cách các khối lệnh

Trong quá trình tạo bảng bằng code, nếu bạn tạo một database mới, đồng thời tạo một lần nhiều table trong database đó dễ dẫn đến việc database chưa khởi tạo nên không tồn tại thêm bảng.

Từ bản SQL Server 2014 trở đi, lỗi trên đã được khắc phục, Tuy nhiên, Kteam vẫn khuyến khích sử dụng lệnhGO sau mỗi khối lệnh để giảm thiểu lỗi khi thực thi đồng loạt hoặc toàn bộ Query

Ví dụ:

--Khởi tạo Database TRUONGCREATE DATABASE TRUONGGO--Sử dụng Database TRUONGUSE TRUONGGO--Khởi tạo Table SinhVienCREATE TABLE SinhVien( MASV NCHAR(10), TENSV NVARCHAR(100), KHOA NVARCHAR(100))GO--Khởi tạo Table GiangVienCREATE TABLE GiangVien( MAGV NCHAR(10), TENGV NVARCHAR(100), KHOA NVARCHAR(100))GO

Kết

Trong bài này, chúng ta đã biết cách KHỞI TẠO TABLE trong SQL Server.

Bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không ngại khó