Fao là tên viết tắt của tổ chức nào

FAO là viết tắt của từFood và AgricultureOrganization of the United Nations tên của một tổ chức lương thực cùng nông nghiệp liên hợp quốc. Trong đó FAO đóng sứ mệnh quan lại trọng trong việc cung cấp nguồn thực phẩm, lương thực, cứu trợ ở một số vùng, quốc gia lãnh thổ đang gặp phải tình trạng mất bình an lương thực đồng thời đẩy lùi những nạn đói càng ngày phổ biến. Cùng tìm hiểu kĩ hơn về phương châm cùng mục tiêu của FAO là gì trong bài bác viết dưới đây!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Việt Nam trở thành một vào những thành viên của tổ chức từ năm 1975 và trong hơn 40 năm qua đã tất cả những thành tựu đáng kể, từ đó bao gồm thể khẳng định FAO đóng sứ mệnh quan lại trọng với đất nước gồm thế mạnh sạn xuất lương thực với thực phẩm như ở Việt Nam.

Thúc đẩy qua trình sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

FAO gồm phương châm quan liêu trọng vào việc sản xuất lương thực Việt Nam với việc thực hiện cùng tập trung vào nhiều cơ chế dự án chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bình an lương thực dinc dưỡng, vào đó tổng số tiền tài trợ của tổ chức Nông Lương liên hiệp quốc giành riêng cho Việt Nam lên đến sản phẩm trăm triệu đô la.

Kiểm rà những dịch bệnh khiến hại đến nông sản chăn nuôi


Tìm hiểu thêm về mục đích của tổ chức FAO là gì đối với Việt Nam đó là những đề xuất những giải pháp ngăn chặn tình trạng bệnh lây nhiễm bao gồm thể tạo nguy hại đến nông sản cùng chăn nuôi góp phần kiến tạo và xây dựng môi trường sản xuất lương thực sạch mà lại lành mạnh.


Chuyên mục: Chia sẻ