Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1909 (OS Build 18363.418) nguyên gốc lược bỏ các apps không yêu cầu thiết, giữ gìn Windows Defender.Bản No Soft không cài bất kì ứng dụng nào ngoài nhảy Net Framwork 3.5 cùng WinRARBản ghost đang được buổi tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước lúc backupSau khi thiết đặt các bạn có thể vào thư mục C:Extra nhằm sử dụng các công gắng kích hoạt WindowsKhông cá nhân hóa bất kỳ thành phần nào của Windows

*
*
*
*

Download Ghost Win 10 1909

Link Fshare : https://www.fshare.vn/folder/FW27KZZQFLF3

Link Google drive : https://drive.google.com/drive/folders/1j0OcOpUIxiJIFXM_Q-ObiR8Fe9DWALVJ?usp=sharing

(Cách sở hữu khi bị giới hạn download)

Full SoftSIZEx86 – 4.15 GBx64 – 5.57 GBUEFI – 5.23 GB

MD5x86 – 11223b06e9d64d88518ec5c33627f078x64 – 22f7628321a8880f7457c93c21de2976UEFI – be53d33297ee242ea8ff7b432b6f9360

NO SOFTSIZEx86 – 2.75 GBx64 – 4.01 GBUEFI – 3.84 GB

MD5x86 – 1fb62d2df663fc994a5dc7ca578c4443x64 – be082b8a465fbb1d0daaf4b5bea2a078UEFI – b4f9104c896e2ab933335567817089b6

ISOSIZEx86 – 3.23 GBx64 – 4.61 GB

MD5x86 – 00706b5ee1faf754b1b0a0484905d45ax64 – 7ea8757567eaf28fd51c5056076493f9

Chú ý:Sau khi download, hãy check MD5 đúng đắn sau đó mới thao tác cài đặt bản ghost.Trong quá trình sử dụng hãy tiến hành dọn rác, buổi tối ưu, phòng phân mảnh với HDD để windows vận động tốt nhất.Với ISO các bạn bắt buộc phải cài theo cách thông thường dạng tạo nên boot USB chẳng thể sử dụng các phương thức cài đặt nhanh như blog tôi đã chia sẻBản ghost mình chưa tắt Windows Defender và Windows Update. Nếu như khách hàng nào yêu cầu tắt hãy sử dụng công nỗ lực ở bài viết này.