Hai Số Và Có Giá Trị Viết Liền Nhau Sẽ Tạo Thành Một Số Có Bao Nhiêu Chữ Số? Trả Lời: Chữ Số.

Excel mang lại choigame.me 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Xem thêm...Ít hơn

quý khách hàng có thể cần sử dụng cách làm đơn giản và dễ dàng để tính tổng những số vào một phạm vi (một đội những ô), nhưng lại hàm SUM dễ cần sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều số lượng hơn. lấy ví dụ =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập bàn phím hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Hai số và có giá trị viết liền nhau sẽ tạo thành một số có bao nhiêu chữ số? trả lời: chữ số.

*

Đây là cách làm cần sử dụng nhì dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong các dải ô A2:A4 cùng C2:C3. quý khách nhận Enter để được tổng 39787.

Để chế tác công thức:

Nhập =SUM vào trong 1 ô, tiếp sau là vệt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được Call là 1 trong đối số (một mẩu tài liệu cơ mà công thức bắt buộc nhằm chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 với kéo mang đến ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) nhằm phân cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp theo.

Nhập tsi mê đối đồ vật nhị, C2:C3 (hoặc kéo để lựa chọn các ô).

Gõ lốt đóng ngoặc ), rồi dấn Enter

Mỗi đối số có thể là 1 phạm vi, một trong những, một tham mê chiếu ô đối kháng, toàn bộ đều được chia cách do lốt phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  Nếu bạn cần tính tổng cột hoặc hàng của những số gần kề nhau, sử dụng nhân tài Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm: Tải Game Robot Đánh Nhau - ‎Real Steel World Robot Boxing Trên App Store


Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu chủng loại của Cửa Hàng chúng tôi, đấy là một vài ba dữ liệu hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động ra sao bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị vnạp năng lượng bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm quý hiếm trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm quý hiếm trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do cực hiếm không thuộc dạng số trong tmê mẩn chiếu ko diễn dịch được — cực hiếm vào ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như vnạp năng lượng bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

quý khách cần thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn luôn rất có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.