Hàm trả về vị trí ô trong excel

Excel cho choigame.me 365 Excel mang lại choigame.me 365 dành đến máy Mac Excel mang lại website Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử thực hiện hàm XMATCH bắt đầu, một phiên bản match được cách tân hoạt động theo ngẫu nhiên phía làm sao với trả về công dụng khớp đúng mực theo mang định, góp việc áp dụng hàm này dễ dàng cùng dễ dàng hơn đối với phiên phiên bản trước.

You watching: Hàm trả về vị trí ô trong excel


Hàm MATCH tìm một mục được hướng đẫn vào phạm vi của ô, kế tiếp trả về vị trí kha khá của mục kia vào phạm vi này. lấy ví dụ như, nếu phạm vi A1:A3 cất quý giá 5, 25 và 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) vẫn trả về số 2, bởi 25 là mục vật dụng hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH cầm cố mang lại một trong các hàm LOOKUP Lúc quý khách cần biết vị trí của một mục trong một phạm vi vậy vì chính mục đó. Ví dụ, người mua hàng có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị cho đối số số hàng vào hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH tất cả những đối số dưới đây:

cực hiếm tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà khách hàng muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. lấy ví dụ như, khi bạn tra cứu vớt số điện thoại của một ai kia trong sổ Smartphone, các bạn sẽ cần sử dụng tên của tín đồ đó làm giá trị tra cứu vớt mà lại số Smartphone bắt đầu là quý giá nhưng bạn muốn tra cứu.Đối số quý giá tra cứu rất có thể là một trong những quý giá (số, vnạp năng lượng bạn dạng hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tđam mê chiếu ô mang đến một số, văn uống bạn dạng hoặc quý giá lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp quý giá tìm kiếm với các quý hiếm trong mảng tìm kiếm. Giá trị mặc định mang lại đối số này là một trong.Bảng dưới đây biểu thị phương pháp cơ mà hàm tìm thấy các giá trị dựa vào phần setup của đối số hình dáng khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

See more: Mindset Skill Set Là Gì ? Mindset, Toolset, Skillset Là Gì

0

Hàm MATCH tìm kiếm quý giá thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các quý giá trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm quý giá nhỏ nhất mà quý hiếm đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các cực hiếm vào đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của quý giá khớp đúng trong lookup_array, chứ không trả về chính quý giá đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các cực hiếm văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy quý giá khớp nào, nó trả về quý giá lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và cực hiếm tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì khách hàng có thể dùng ký tự thay thế — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — trong đối số quý hiếm tìm kiếm. Một vết chấm hỏi khớp bất kỳ ký kết từ bỏ solo nào; một vết sao tương xứng với bất kỳ chuỗi cam kết từ làm sao. Nếu quý khách hàng muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trcầu ký tự đó.

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây với dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị tác dụng, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 với tiếp đến nhận Enter. Nếu cần, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy toàn bộ tài liệu.

See more: Download File Thư Viện Ốc Vít Cad 2D Tổng Hợp, Download File Thư Viện Ốc Vít Trong Cad

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có kết quả khớp đúng chuẩn phải vẫn trả về vị trí của cực hiếm gần rẻ nhất (38) trong vòng B2:B5.


Chuyên mục: Chia sẻ