Honda hồng đức cần thơ

HEAD Hồng Đức 6 cửa hàng cung cấp xe cộ cùng các dịch vụ bởi Hondomain authority ủy nhiệm tất cả liên quan trên Cần Thơ.

Liên hệ HEAD Hồng Đức 6

Bảng giá bán xe tại

Bảng giá bán xe pháo là mức giá thành khuyến nghị của Honda Cần Thơ. Muốn nắn biết giá bán xe cộ đúng mực rộng, chúng ta vui vẻ gọi năng lượng điện trực tiếp nối HEAD Hồng Đức 6 qua số điện thoại 02 923 815 178

Mẫu xePhiên bảnGiá đại lý
Hondomain authority Wave Altrộn 110Tiêu chuẩn19.000.000
HondaBlade 110Phanh hao cơ18.000.000
HondaBlade 110Pkhô hanh đĩa19.000.000
HondaBlade 110Vành đúctrăng tròn.500.000
HondaWave sầu RSX 110Pkhô cứng cơ21.500.000
HondaWave RSX 110Phanh hao đĩa22.500.000
HondaWave RSX 110Vành đúc24.500.000
HondaFuture 125Nan hoa30.000.000
HondaFuture 125Vành đúc31.000.000
VisionTiêu chuẩn32 nghìn.000
VisionCao cấp34.000.000
VisionCá tính37.000.000
LeadTiêu chuẩn39.000.000
LeadCao cấp41.000.000
LeadĐen mờ42.000.000
Air Blade 2019Tiêu chuẩn42000.000
Air Blade 2019Cao cấp45.000.000
Air Blade 2019Đen mờ48.000.000
Air Blade 2019Từ tính46.000.000
Air Blade 2020125i Tiêu chuẩn42 nghìn.000
Air Blade 2020125i Đặc biệt42.5.00.000
Air Blade 2020150i Tiêu chuẩn55.5.00.000
Air Blade 2020150i Đặc biệt57.000.000
Winner XThể thao44.000.000
Winner XCamo (ABS)48.000.000
Winner XĐen mờ (ABS)49.000.000
SH mode 2021Thời trang (CBS)60.000.000
SH mode 2021Thời trang (ABS)70.000.000
SH mode 2021Cá tính (ABS)71.000.000
PCX12555.000.000
PCX15068.000.000
PCX150 Hybird87.000.000
MSX 125Tiêu chuẩn50.000.000
HondaSH 2019125 CBS100.000.000
HondaSH 2019125 ABS110.000.000
HondaSH 2019150 CBS125.000.000
HondaSH 2019150 ABS130.000.000
HondaSH 2019150 CBS Black mờ140.000.000
HondaSH 2019150 ABS Đen mờ150.000.000
SH 2020125 CBS82000.000
SH 2020125 ABS98.000.000
SH 2020150 CBS100.000.000
SH 2020150 ABS110.000.000

Chỉ đường:


Chuyên mục: Chia sẻ