Vâng, nói tới DLC BOOT thì họ thường nghĩ ngay đến người sáng tác Trần Duy Linh. Nếu như khách hàng là một chuyên môn viên ráng hệ 8x, 9x thì mình tin chắc một điều vẫn là như vậy đúng không nhỉ