Hướng dẫn tạo form trong access 2010

Tìm đọc về các Form, sản xuất những biểu chủng loại khác biệt, phối hợp áp dụng Sub Form để tạo sự liên kết tài liệu phức tạp


Giới thiệu về Form (Biểu mẫu) vào Access

Form là yếu tắc hình ảnh (hộp thoại, cửa sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem lên tiếng dữ liệu ... Form hay được hỗ trợ những mối cung cấp tài liệu là các bảng (Table), những Query nhằm hoạt động.

You watching: Hướng dẫn tạo form trong access 2010


Để chế tác Form, nhận Create trên Ribbon. cũng có thể chọn: Form - nhằm tạo Form với nguồn cấp từ bảng vẫn chọn Form Design - nhằm chế tạo Form sinh sống chính sách Design View. Dữ liệu auto dàng buộc với Form nếu như có lựa chọn Table giỏi Query Form Wizard - cung cấp từng bước một để tạo thành Form Blank Form - chế tạo Form trống, chưa có mối cung cấp cấp cho dữ liệu nào Multiple Items - dạng Form hiện thị lên được không ít Record một lúc
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị một record trên 1 thời điểm. Từ Navigation Panel bấm lựa chọn Table/Query bắt buộc có tác dụng mối cung cấp cấp tài liệu mang đến Form. Sau kia chọn menu Create, chọn Form. Form mới tạo ra, hiện lên sinh sống dạng Layout View.

Có thể lựa chọn cơ chế Design View 1 2, Tại chính sách này dìm buộc phải chuột vào Quanh Vùng Form chọn Form Properties xuất hiện Property Sheet 3 để chỉnh một số trong những tùy chỉnh thiết lập cơ phiên bản như:


*

Form chia làm bố phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình diễn những tiêu đề Detail - phần chính cất câu chữ Form footer - phần cuối size

Tại thẻ Format 4

Caption đặt title mang lại Form Width đổi khác chiều rộng lớn Record Selectors bỏ ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm nguồn tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phnghiền thêm record new hay là không Allow Deletions Chon phxay xóa record hay là không Allow Edits Chon phxay sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up Nếu chọn Yes do đó hiện lên nghỉ ngơi dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal Nếu YES thì được cho phép chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form sẽ mngơi nghỉ

khi bấm lựa chọn các tinh chỉnh (Control - các phần tử vào Form) thì cũng có Property Sheet để gia công câu hỏi cùng với tinh chỉnh kia. Từ đó biết được ban bố về loại control, format hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu links ...

*

Các Control tạo nên tự động thường cha trị trong một Layout, để đào thải nó thì lựa chọn các Control, bên trên Ribbon lựa chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, gửi chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard mở ra, chọn hành vi mong tiến hành lúc nhấp chuột nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : Khi Wizard gợi nhắc chọn Categories là Record Operations, kích hoạt lựa chọn là Delete Record, Tiếp theo nhập title nút bấm ở trong phần Text.

Ví dụ mngơi nghỉ Form

*

Tạo Form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị lên những ô lưới nhằm nhập tài liệu tựa như nlỗi bảng tính Excel. Nguồn cấp tài liệu rất có thể trường đoản cú các Query hay những Table. ví dụ như sinh sản một Query đánh tên là CacLop để làm nguồn tài liệu như sau:


Query này đơn giản và dễ dàng liệt kê lại những ngôi trường dữ liệu của bảng LOPhường, tuy nhiên tạo ra Query trong tương lai để rất có thể sửa đổi lọc dữ liệu. Nó rất có thể làm Form bé vào một Form phụ thân với tài liệu lọc tương quan.

Các Query kia, rồi bnóng tạo ra Form, lựa chọn mục DataSheet, lưu lại cùng viết tên Form là CacLop_Sub

cũng có thể gửi sang trọng cơ chế Design View, trên phía trên rất có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những trực thuộc tính đến Control. Kết trái msinh hoạt Form tất cả dạng 2

*

*

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là một trong những Form con nằm trong Form thân phụ, nó tất cả contact dữ liệu cùng với Record đã chỉnh sửa nghỉ ngơi Form thân phụ. lấy ví dụ như, Form phụ thân soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện thị lên một Form nhỏ là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học tập kia.

Tạo một Blank Form đặt tên là FormNganhLop, tiếp đến đặt các thuộc tính:

Caption: Các ngành và lớp Record Selector: No Record Source: Chọn bảng NGANH Bật hiện thị Form Header, đặt vào kia một Label, nhập vào dòng xoáy chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, kế tiếp định hình thế nào cho dễ đọc.

Bnóng vào nút ít bấm Add Existing Fields trên Ribbon (Design), kéo các trường hiện thị lên sống Field List mặt nên vào Form bao gồm những trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam giới.

See more: Garena Chơi Đế Chế Trực Tuyến, Download Lan Games By Garena Online Pte Ltd

Trong số đó NGANHID thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, tùy chỉnh cấu hình là các Comm& Button với Category/Action tùy chỉnh cấu hình theo Wizard bao gồm những nút bấm gồm:

Record Navigation > Go lớn Next Record Record Navigation > Go lớn Pnhận xét Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > Add New Record
*

Tiến hành quá trình để đưa Form bao gồm sẵn là CacLop_Sub, đang chỉnh sửa đặt tại từng Record chủ yếu hiện thị list các lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào Form chủ yếu, lựa chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh cấu hình links với Form thân phụ bởi ngôi trường contact trên 2, có Link Master Fields với Link Child Fields, sẽ là hai trường tương tác - NGANHID vào Form chả và NGANHID trong Form nhỏ.

*

Liên kết Control vào Form

Một Control trong Form có thể rước cực hiếm của nó viết trong những truy nã vấn bởi chủng loại !!

ví dụ như mỗi bước xây đắp ra Form phức tạp để hiện thị list học sinh của lớp được lựa chọn. Có một ComboBox nhằm lựa chọn Khóa, khi một khóa được chọn thì danh sách những lớp nằm trong khóa này được liệt kê trong một List Box, Khi có chọn lớp bên trong List Box thì hiện lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đánh tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh thiết lập tài liệu cho nó nhỏng sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bnóng vào ... nhằm xuất bản Query dữ liệu mang đến nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 Default Value: điền giá trị khoác định Khi mngơi nghỉ Form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
Tiếp tục đặt vào trong 1 List Box, đặt tên Lop, List Box này là danh sách những lớp nằm trong Khóa lựa chọn, gồm các thiết lập cấu hình như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... nhằm kiến thiết Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOPhường.LOPID, LOP..NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP. ON TenCacLop.LOPID = LOPhường.LOPIDWHERE (((LOP..NIENKHOAID)=!!)); Query bên trên vẫn tmê man chiếu dữ liệu ở đoạn =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54centimet
Trong thời điểm này giả dụ chạy đầu tiên thì nó sẽ hiện thị đúng list lớp tương ứng cùng với Combo Box Khoa, mặc dù khi Form sẽ mở thì thay đổi Khoa nó vẫn chưa cập nhật theo. Để tương khắc phục:

Bắt sự khiếu nại lúc Combo Box biến hóa tài liệu, tại ở trong tính On Change, bấm vào ... để sinch hàm VBA Khi Combo Box đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự kiện này, chỉ việc viết loại code là từng trải Lop hấp thụ lại dữ liệu Me!.Requery, câu chữ không hề thiếu nlỗi sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub Khi Khóa được lựa chọn thì Lớp theo khóa hiện thị


*

Sub Form danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub Form list học viên dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học sinh, viết tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào một TextBox khắc tên là sohocsinch, với thuộc tính Control Source là =Count() nhằm cho thấy tổng học viên vào list.

Chuyển sang trọng chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị lên những cột nhỏng hình (các cột khác ẩn đi), trong các số đó cột Tên được thiết lập bố trí tăng vọt.

*

Quay quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - khắc tên HOCSINH, thiết lập ở trong tính nhằm links với LOP

Link Master Fields : Lop Link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị lên số học viên của lớp, với thuộc tính Control Source : =.

See more: Cách Chụp Ảnh Trên App Chụp Hình Gấu Trúc Trên Mặt Là App Gì?

!

Kết quả chạy đang như sau:

*

Tiếp theo triển khai tác vụ, trường hợp bnóng knghiền vào Họ của một học viên như thế nào kia, thì sẽ hiện lên hộp thoạt biên soạn thảo cụ thể đến học viên kia.

Chọn mối cung cấp cung cấp là bảng HocSinh, bnóng sinh sản Form khắc tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay quay trở lại chế độ Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự kiện On Dbl Cliông chồng, với ngôn từ VBA nhỏng sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Msinh sống Form HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là cực hiếm bây giờ bên trên FormHocSinhDS

*