Trong giải đáp khôi phục dữ liệu thẻ nhớ Camera. Các bạn sẽ biết cách phục hồi ảnh, clip bằng Disk Drill. Phần mềm miễn phí cung ứng thẻ nhớ SD, CF, MicroSD. Tương hợp Windows với Mac OS. Cung cấp định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS và HFS+, APFS, EXT3/EXT4 với RAW. OK, bọn chúng ta ban đầu nhé