Cùng Top lời giải trả lời đúng chuẩn nhất cho thắc mắc trắc nghiệm: “Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT bao gồm dạng” kết phù hợp với những con kiến thức mở rộng về cấu trúc chương trình là tài liệu hay dành riêng cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm môn Tin học 11.

Bạn đang xem: Lệnh xóa màn hình c++

Trắc nghiệm: Câu lệnh xóa màn hình hiển thị trong thư viện CRT gồm dạng

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;

D. Clr scr;

Trả lời

Đáp án đúng: C.Clrscr;

Câu lệnh xóa màn hình hiển thị trong tủ sách CRT gồm dạng: Clrscr;

Giải thích: 

Trong pascal, sau khi khai báo tủ sách CRT, ta sử dụng lệnh Clrscr; để xóa màn hình.

Ví dụ:

*

Kiến thức tham khảo về Cấu trúc chương trình


1. Cấu trúc bình thường về chương trình

- chương trình viết bởi một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm phần khai báo cùng phần thân.

+ Phần khai báo: hoàn toàn có thể có hoặc không tùy theo từng chương trình nỗ lực thể.

+ Phần thân: độc nhất vô nhị thiết buộc phải có.

Khi diễn giải cú pháp của ngữ điệu lập trình fan ta hay đặt các diễn giả bởi ngôn ngữ tự nhiên và thoải mái đặt giữa cặp dấu với phần tùy chọn(có thể có hoặc không) đặt giữa cặp lốt <>.

2. Các thành phần của chương trình

a. Phần khai báo

Có thể có các khai báo cho: tên chương trình, thư viện, hằng, biến hóa và công tác con.

Khai báo thương hiệu chương trình: có thể có hoặc không. Với Pascal, giả dụ có, phần khai báo tên công tác được bước đầu bằng từ khóa program, tiếp nối là tên chương trình:

Program ,

 Trong đó, tên chương trình là tên do người lập trình đặt theo qui định về tên.

Ví dụ:

program pt_b2;

Hoặc program bai_toan1;

Khai báo thư viện: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường sẽ có sẵn một vài thư viện cung cấp một số lịch trình thông dụng đã làm được lập sẵn. Để sử dụng những chương trình đó yêu cầu khai báo thư viện cất nó.

Ví dụ, khai báo thư viện:

- trong Pascal:

Uses crt,

- trong C++:

#includc  

Thư viện crt hoặc stdio.h cung cấp các chương trình gồm sẵn để làm việc với màn hình văn bản và bàn phím. Chẳng hạn, để xóa số đông gì có trên màn hình: trong Pascal ta sử dụng lệnh clrscr; còn vào C++ dùng lệnh clrscr () ,

Khai báo hằng: thường xuyên được áp dụng cho phần đông giá trị mở ra nhiều lầm ttrong chương trình.

Ví dụ, khai báo hằng:

- vào Pascal:


Const MaxN = 1000;

PI = 3.1416;

- vào C++:

Const int MaxN = 1000;

Const float PI = 3.1416;

Khai báo biến: tất cả các biến hóa dùng trong chương trình đều phải kê tên và bắt buộc khai báo mang đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí. Thay đổi chỉ dấn một cực hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình được gọi là đổi thay đơn.

b. Phần thân chương trình

Thân lịch trình được tạo do dãy lệnh trong phạm vi của cặp vệt hiệu mở màn và kết thúc.

Ví dụ, thân chương trình trong Pascal:

Begin

<>End;

3. Ví dụ như chương trình 1-1 giản

Ví dụ 1: Viết công tác đưa ra màn hình hiển thị thông báo "Xin chào những bạn".

*

- Phần khai báo tất cả khai báo tên chương trình gồm tên nói riêng program cùng tên công tác là vi_du.

- Phần thân công tác chỉ có câu lệnh writeln (câu lệnh in 1 chuỗi ra màn hình).

Ví dụ 2: công tác pascal chuyển ra thông tin "Xin chao cac ban" va "Moi cac ban lam quen voi pascal" ra màn hình.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Tux Paint 0 - Download Tux Paint For Windows

*

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong Pascal, để gọi giấy tờ thủ tục xóa màn hình, cách gọi làm sao sau đó là đúng?

A. Clrscr;

B. Clrscr();

C. GotoXY(x,y);

D. Clsrcr;

Câu 2: vào Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B. Nhận phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổ hợp phím alternative text + F9

Câu 3: Để tính diện tích S của hình vuông vắn có cạnh A với mức giá trị nguyên phía bên trong phạm vi từ bỏ 10 mang đến 100, cách khai báo S làm sao dưới đây là đúng với tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất.