Mình mua lại win 64 bit, cùng sở hữu lại office2013 64bit dẫu vậy sở hữu EndNoteX6 cùng Endnote X6 thì không tồn tại những đường dẫn đúng mực liên kết tới bản office yêu cầu sau khi tải dường như không hiển thị EndNote vào word. Có nhị cách: Cài Endnote X7 hoặc cài đặt đường truyền bổ sung cập nhật.

Bạn đang xem: Lỗi endnote không hiện trong word


Tải tệp tin “vcredist_x64.exe” from:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26368và cài đặt.
Browse to this Endchú ý folder:Endlưu ý X6:C:Program Files (x86)Endcảnh báo X6Product-SupportCWYWCopy these files:Endcảnh báo Cwyw.dotEndlưu ý Cwyw.dotmEndchú ý Web Cwyw.dotEndchú ý Web Cwyw.dotmBrowse to lớn this destination folder:Endcảnh báo X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Browse to lớn this EndNote folder:Endlưu ý X6:C:Program Files (x86)Endcảnh báo X6Product-SupportCWYWx64Copy these files:EndNote Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse to lớn this destination folder:Endlưu ý X6:C:Program FilesComtháng FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above
Note:Endcảnh báo X6was not designed lớn be compatible withOffice 2013, as they were developed before the release ofWord 2013.We advice you to install the newest version of EndNote: version X7. Endchú ý X7 is fully compatible with the newest Office version.You can find EndNote X7 in our cửa hàng.Cliông chồng here to go khổng lồ our shop.
Browse lớn theWord 2013folder:"C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15."Note:If Microsoft Office is not listed under "Program Files (x86)," look under just "Program Files."ForOffice 365, the thư mục will be:"C:Program FilesMicrosoft Office ootOffice15”Right-clichồng WINWORD.EXE and select "Run as Administrator" to lớn openWord 2013with Administrative sầu rights.Go khổng lồ the File Menu và choose "Options."Select "Add-Ins" from the list at the left.At the bottom of the Add-Ins page, there is a "Manage:" dropdown danh mục. Leave sầu this on "COM Add-ins" & select Go.On the COM Add-Ins page, Choose the "Add..." button.Browse khổng lồ the following location và select the "Endcảnh báo CWYW.dll" file.C:Program Files (x86)Comtháng FilesResearchSoftCwyw16
If you vày not have a "Program Files (x86)" folder, look in "Program Files" for the Comtháng Files folder.
Note:If you have sầu common files installed in a different location, you would need khổng lồ find this CWYW thư mục in that other location.
Once you have Selected the "Endchú ý CWYW.dll" tệp tin, choose OK và OK again to lớn cthua trận the COM Add-Ins screen. The Endlưu ý tools should now be in Word.
Note:If you receive sầu a message that Endcảnh báo CWYW.dll was not a valid Office add-in when attempting lớn add the COM Add-in, there is an update you need from Microsoft:
Exit Word.Install the "vcredist_x64.exe" update file.Follow the steps above khổng lồ add the Endnote Cwyw.dll file in Word.
If the installation problems persist, you can replace the files in the Comtháng Files thư mục khổng lồ maketo lớn sure the appropriate files are copiedfor your version of Endlưu ý, the version of Windows và the version of Word. Youshould replace the existing files.Please follow the appropriate directions below depending on your version of Windows (32 or 64-bit) & your version of Word (32 or 64-bit):
Browse to this folder:Endcảnh báo X6:C:Program FilesEndchú ý X6Product-SupportCWYWCopy these files:Endchú ý Cwyw.dotEndNote Cwyw.dotmEndcảnh báo Web Cwyw.dotEndchú ý Web Cwyw.dotmEndlưu ý Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse to lớn this folder:EndNote X6:C:Program FilesComtháng FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above sầu.
Browse to lớn this Endcảnh báo folder:EndNote X6:C:Program Files (x86)Endlưu ý X6Product-SupportCWYWCopy these files:Endcảnh báo Cwyw.dotEndlưu ý Cwyw.dotmEndlưu ý Web Cwyw.dotEndchú ý Web Cwyw.dotmBrowse to this destination folder:Endlưu ý X6:C:Program FilesCommon FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Browse to lớn this Endchú ý folder:Endlưu ý X6:C:Program Files (x86)Endcảnh báo X6Product-SupportCWYWx64Copy these files:Endchú ý Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse lớn this destination folder:Endcảnh báo X6:C:Program FilesComtháng FilesResearchSoftCwyw16Paste the copied files.Follow the installation steps above.
1. Browse to lớn this Endcảnh báo folder:Endlưu ý X6:C:Program Files (x86)Endcảnh báo X6Product-SupportCWYWCopy these files:Endcảnh báo Cwyw.dotEndlưu ý Cwyw.dotmEndlưu ý Web Cwyw.dotEndNote Web Cwyw.dotmEndcảnh báo Cwyw.dllManagedCode.dllBrowse to this destination folder:Endchú ý X6:C:Program Files (x86)Common FilesResearchSoftCwyw16Paste the filesFollow theinstallation steps above.

Xem thêm: Rottay Usb Game Controller Wired Gaming Gamepad, Tay Cầm Chơi Game Usb Siêu Rẻ, Bạn Nên Mua Ngay


Người đăng:BachCaovào lúc16:39
*

camera(1)cuộc sống(20)Film(1)Fujifilm(1)học tập tập(35)kỹ năng(51)Music(1)photo(1)pmùi hương pháp(8)sinc học(3)Tiện ếch(11)word(2)
►  2020(2) ►  2019(9) ▼  2018(7) ▼  mon một(3) ►  2017(6) ►  2016(5) ►  2015(15) ►  2014(22) ►  2013(34) ►  2012(37) ►  2011(1) ►  2010(1)
Designer by choigame.me. Chủ đề Cửa sổ hình hình họa. Bức Ảnh chủ thể của konradlew. Được chế tác bởi vì Blogger.