Luật kế toán tài chính năm năm ngoái gồm 6 Chương, 74 Điều, giảm 01 Chương với tăng 10 Điều so với hình thức Kế toán 2003:

Chương I. Những phương pháp chungChương II. Nội dung công tác làm việc kế toánChương III. Tổ chức bộ máy kế toán và fan làm kế toánChương IV. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toánChương V. Cai quản nhà nước về kế toánChương VI. Điều khoản thi hành

*
Luật kế toán 2015

Luật kế toán năm ngoái có hầu hết điểm sau đáng chú ý sau

Đánh giá cùng ghi thừa nhận theo cực hiếm hợp lý

Các loại tài sản và nợ đề nghị trả được review và ghi nhận theo giá trị hợp lí tại thời điểm vào cuối kỳ lập report tài chủ yếu gồm:

Công gắng tài bao gồm theo yêu ước của chuẩn mực kế toán;Các khoản mục tiền tệ gồm gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá thanh toán thực tế;Các tài sản hoặc nợ đề nghị trả khác có mức giá trị biến động thường xuyên, theo yêu ước của chuẩn chỉnh mực kế toán.

Bạn đang xem: Luật kế toán số 88/2015/qh13 năm 2015

Báo cáo tài bao gồm nhà nước

Theo Điều 30 phương tiện KT 2015, bài toán lập report tài thiết yếu nhà nước được triển khai như sau:

Bộ Tài thiết yếu lập report tài bao gồm nhà nước bên trên phạm vi toàn quốc, trình chính phủ để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Kho bạc bẽo Nhà nước công ty trì, phối phù hợp với cơ thùng chính lập báo cáo tài thiết yếu thuộc phạm vi địa phương, trình ủy ban nhân dân cấp thức giấc để report HĐND thuộc cấp;Các phòng ban nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và những đơn vị có tương quan có nhiệm vụ lập report của đơn vị chức năng mình và tin báo tài chính cần thiết phục vụ câu hỏi lập report tài chính nhà nước.

Thời gian kiểm soát kế toán được Điều 36 lao lý kế toán năm ngoái số 88/2015/QH13 phép tắc như sau:

Thời gian đánh giá kế toán vị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán quyết định nhưng không thực sự 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp văn bản kiểm tra tinh vi thì thời hạn kéo dài so với mỗi cuộc kiểm tra không thật 05 ngày, không đề cập ngày nghỉ, ngày lễ.

Điều 39 mức sử dụng kế toán 2015 quy định việc điều hành và kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm rà nội cỗ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán những cơ chế, bao gồm sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với khí cụ của pháp luật nhằm bảo vệ phòng ngừa, vạc hiện, cách xử lý kịp thời khủng hoảng rủi ro và giành được yêu mong đề ra.Kiểm toán nội cỗ là việc kiểm tra, đánh giá, tính toán tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu dụng của kiểm soát điều hành nội bộ.

Bổ sung Chương IV về vận động kinh doanh dịch vụ thương mại kế toán, với những quy định nổi bật sau:

Đăng ký kết hành nghề thương mại & dịch vụ kế toánDoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toánĐiều kiện cấp cho GCN đầy đủ điều kiện sale dịch vụ kế toánCấp lại Giấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toánHộ sale dịch vụ kế toán tại Điều 65 lao lý KT 2015Những đổi khác phải thông báo cho cỗ Tài chínhTổ chức nghề nghiệp về kế toán

QUỐC HỘI——–Luật số: 88/2015/QH13CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

LUẬT KẾ TOÁN 2015

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật kế toán.

Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này vẻ ngoài về nội dung công tác kế toán, tổ chức cỗ máy kế toán, bạn làm kế toán, vận động kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán, cai quản nhà nước về kế toán cùng tổ chức nghề nghiệp và công việc về kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Phòng ban có nhiệm vụ thu, chi giá cả nhà nước những cấp.

2. Cơ sở nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng giá cả nhà nước.

3. Tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp không sử dụng giá cả nhà nước.

4. Công ty được thành lập và chuyển động theo luật pháp Việt Nam; bỏ ra nhánh, văn phòng đại diện của người tiêu dùng nước ngoài chuyển động tại Việt Nam.

5. Hợp tác xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xã.

6. Hộ ghê doanh, tổ hợp tác.

7. Fan làm công tác kế toán.

8. Kế toán tài chính viên hành nghề; công ty và hộ sale dịch vụ kế toán.

9. Tổ chức nghề nghiệp và công việc về kế toán.

10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán tài chính và hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong phương tiện này, những từ ngữ sau đây được phát âm như sau:

1. Báo cáo tài chính là khối hệ thống thông tin khiếp tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu điều khoản tại chuẩn chỉnh mực kế toán và cơ chế kế toán.

2. Chế độ kế toán là những công cụ và chỉ dẫn về kế toán tài chính trong một nghành nghề dịch vụ hoặc một số công việc cụ thể bởi cơ quan làm chủ nhà nước về kế toán tài chính hoặc tổ chức triển khai được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán tài chính ủy quyền ban hành.

3. Hội chứng từ kế toán là những sách vở và giấy tờ và vật có tin bội phản ánh nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh với đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

4. Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều 2 của Luật này còn có lập báo cáo tài chính.

5. Giá gốc là quý giá được ghi nhận ban sơ của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá nơi bắt đầu của gia tài được tính bao hàm chi giá thành mua, bốc xếp, vận chuyển, đính thêm ráp, chế biến và các chi tiêu liên quan liêu trực tiếp khác theo cơ chế của quy định đến lúc đưa gia tài vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

6. Quý giá hợp lý là cực hiếm được xác định tương xứng với giá thị trường, rất có thể nhận được khi cung cấp một tài sản hoặc chuyển nhượng ủy quyền một số tiền nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị.

7. Bề ngoài kế toán là những mẫu sổ kế toán, trình tự, cách thức ghi sổ và mối tương quan giữa các sổ kế toán.

8. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, so sánh và tin báo kinh tế, tài chủ yếu dưới bề ngoài giá trị, hiện đồ và thời gian lao động.

9. Kế toán tài chính là vấn đề thu thập, xử lý, kiểm tra, so sánh và cung cấp tin kinh tế, tài thiết yếu bằng report tài chủ yếu cho đối tượng mong muốn sử dụng thông tin của đơn vị chức năng kế toán.

10. Kế toán tài chính quản trị là bài toán thu thập, xử lý, phân tích và báo tin kinh tế, tài bao gồm theo yêu cầu quản trị và đưa ra quyết định kinh tế, tài bao gồm trong nội bộ đơn vị kế toán.

11. Kế toán viên hành nghề là bạn được cấp cho Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán theo luật pháp của phép tắc này.

12. Kiểm soát kế toán là vấn đề xem xét, review tuân thủ điều khoản về kế toán, sự trung thực, đúng chuẩn của thông tin, số liệu kế toán.

13. Sale dịch vụ kế toán là việc hỗ trợ dịch vụ làm cho kế toán, làm cho kế toán trưởng, lập report tài chính, hỗ trợ tư vấn kế toán cùng các các bước khác thuộc nội dung công tác kế toán theo nguyên lý của biện pháp này cho những tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

14. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị chức năng kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán cho thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

15. Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, bớt tài sản, nguồn hình thành gia tài của đơn vị kế toán.

16. Phương pháp kế toán là phương pháp và thủ tục rõ ràng để tiến hành từng nội dung các bước kế toán.

17. Phương tiện đi lại điện tử là phương tiện vận động dựa trên technology điện, năng lượng điện tử, kỹ thuật số, trường đoản cú tính, truyền dẫn không dây, quang học, năng lượng điện từ hoặc công nghệ tương tự.

18. Tư liệu kế toán là triệu chứng từ kế toán, sổ kế toán, report tài chính, báo cáo kế toán quản trị, report kiểm toán, report kiểm tra kế toán và tài liệu không giống có tương quan đến kế toán.

Điều 4. Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, cách xử lý thông tin, số liệu kế toán tài chính theo đối tượng người sử dụng và nội dung các bước kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, bỏ ra tài chính, nhiệm vụ thu, nộp, giao dịch nợ; kiểm tra vấn đề quản lý, sử dụng gia tài và nguồn xuất hiện tài sản; phát hiện và phòng ngừa những hành vi vi phi pháp luật về tài chính, kế toán.

3. So sánh thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các phương án phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

4. Hỗ trợ thông tin, số liệu kế toán tài chính theo hình thức của pháp luật.

Điều 5. Yêu cầu kế toán

1. Bội phản ánh không hề thiếu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào bệnh từ kế toán, sổ kế toán và report tài chính.

2. Phản ánh kịp thời, đúng thời hạn quy định thông tin, số liệu kế toán.

3. đề đạt rõ ràng, dễ dàng nắm bắt và chính xác thông tin, số liệu kế toán.

4. đề đạt trung thực, khách hàng quan hiện trạng, thực chất sự việc, ngôn từ và cực hiếm của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, số liệu kế toán đề xuất được phản ánh liên tiếp từ khi phát sinh cho khi xong hoạt cồn kinh tế, tài chính, tự khi thành lập đến khi chấm dứt buổi giao lưu của đơn vị kế toán; số liệu kế toán tài chính kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán tài chính của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có khối hệ thống và hoàn toàn có thể so sánh, kiểm hội chứng được.

Điều 6. Bề ngoài kế toán

1. Giá trị gia sản và nợ cần trả được ghi nhận ban sơ theo giá gốc. Sau ghi dấn ban đầu, đối với một số loại gia sản hoặc nợ bắt buộc trả mà giá trị biến hóa động liên tục theo giá thị phần và giá trị của chúng hoàn toàn có thể xác định lại một cách tin cậy thì được ghi dấn theo giá bán trị phải chăng tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

2. Các quy định và cách thức kế toán đã chọn đề xuất được áp dụng đồng hóa trong kỳ kế toán năm; ngôi trường hợp biến hóa các nguyên lý và cách thức kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán bắt buộc giải trình trong report tài chính.

3. Đơn vị kế toán buộc phải thu thập, đề đạt khách quan, đầy đủ, đúng thực tiễn và đúng kỳ kế toán tài chính mà nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

4. Báo cáo tài chính phải được lập cùng gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong report tài bao gồm của đơn vị kế toán đề xuất được công khai minh bạch theo luật pháp tại Điều 31 với Điều 32 của lao lý này.

5. Đơn vị kế toán nên sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân chia các khoản thu, bỏ ra một phương pháp thận trọng, không được làm sai lệch kết quả vận động kinh tế, tài bao gồm của đơn vị kế toán.

6. Bài toán lập cùng trình bày báo cáo tài chính phải bảo vệ phản ánh đúng bản chất của thanh toán giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.

7. Phòng ban nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà quốc tế việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải tiến hành kế toán theo mục lục giá thành nhà nước.

Điều 7. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp và công việc kế toán

1. Chuẩn mực kế toán có những dụng cụ và phương pháp kế toán cơ bản để lập report tài chính.

2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán tất cả những luật và lý giải về nguyên tắc, nội dung áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp so với người làm cho kế toán, kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ sale dịch vụ kế toán.

3. Cỗ Tài bao gồm quy định chuẩn chỉnh mực kế toán, chuẩn chỉnh mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán bên trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Điều 8. Đối tượng kế toán

1. Đối tượng kế toán thuộc vận động thu, chi chi phí nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động vui chơi của đơn vị, tổ chức triển khai sử dụng túi tiền nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tư và gia sản cố định;

b) Nguồn khiếp phí, quỹ;

c) những khoản thanh toán giao dịch trong cùng ngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và cách xử trí chênh lệch thu, bỏ ra hoạt động;

đ) Thu, chi và kết dư túi tiền nhà nước;

e) Đầu tứ tài chính, tín dụng nhà nước;

g) Nợ và giải pháp xử lý nợ công;

h) tài sản công;

i) Tài sản, những khoản buộc phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị chức năng kế toán.

2. Đối tượng kế toán tài chính thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng túi tiền nhà nước có tài sản, mối cung cấp hình thành gia sản theo cách thức tại các điểm a, b, c, d với i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán tài chính thuộc chuyển động kinh doanh, trừ chuyển động quy định trên khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ yêu cầu trả với vốn nhà sở hữu;

c) Doanh thu, ngân sách kinh doanh, thu nhập cá nhân và túi tiền khác;

d) Thuế và những khoản nộp túi tiền nhà nước;

đ) công dụng và phân chia kết quả chuyển động kinh doanh;

e) Tài sản, những khoản đề nghị thu, nhiệm vụ phải trả khác có tương quan đến đơn vị kế toán.

4. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, chi tiêu tài chủ yếu gồm:

a) Các đối tượng người sử dụng quy định tại khoản 3 Điều này;

b) những khoản đầu tư tài chính, tín dụng;

c) các khoản giao dịch thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

d) những khoản cam kết, bảo lãnh, giấy tờ có giá.

Điều 9. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tài chính tổng hợp, kế toán đưa ra tiết

Kế toán ở đơn vị kế toán tất cả kế toán tài bao gồm và kế toán tài chính quản trị.

Khi thực hiện quá trình kế toán tài chủ yếu và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:

a) kế toán tài chính tổng hợp buộc phải thu thập, xử lý, ghi chép và đưa tin tổng quát mắng về chuyển động kinh tế, tài chủ yếu của đơn vị kế toán. Kế toán tổng đúng theo sử dụng đơn vị tiền tệ nhằm phản ánh thực trạng tài sản, nguồn ra đời tài sản, tình hình và kết quả chuyển động kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán. Kế toán tài chính tổng phù hợp được tiến hành trên cơ sở những thông tin, số liệu của kế toán bỏ ra tiết;

b) Kế toán cụ thể phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi huyết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị chức năng hiện trang bị và đối kháng vị thời gian lao hễ theo từng đối tượng kế toán ví dụ trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa mang đến kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tài chính tổng phù hợp trong một kỳ kế toán.

3. Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động.

Điều 10. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

1. Đơn vị chi phí tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký kết hiệu tổ quốc là “đ”, ký kết hiệu nước ngoài là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bởi ngoại tệ, thì đơn vị chức năng kế toán đề xuất ghi theo nguyên tệ với Đồng việt nam theo tỷ giá ân hận đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có mức sử dụng khác; so với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối hận đoái cùng với Đồng việt nam thì đề xuất quy thay đổi thông sang 1 loại nước ngoài tệ bao gồm tỷ giá hối hận đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bởi một nhiều loại ngoại tệ thì được từ lựa chọn các loại ngoại tệ kia làm đơn vị chức năng tiền tệ nhằm kế toán, chịu trách nhiệm trước lao lý và thông tin cho cơ sở thuế quản lý trực tiếp. Lúc lập báo cáo tài chính thực hiện tại Việt Nam, đơn vị kế toán đề nghị quy thay đổi ra Đồng vn theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ ngôi trường hợp điều khoản có qui định khác.

2. Đơn vị hiện thiết bị và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo không giống thì cần quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam.

3. Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

4. Chính phủ quy định cụ thể và khuyên bảo thi hành Điều này.

Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

1. Chữ viết thực hiện trong kế toán tài chính là tiếng Việt. Trường vừa lòng phải sử dụng tiếng quốc tế trên bệnh từ kế toán, sổ kế toán tài chính và report tài chủ yếu tại nước ta thì phải thực hiện đồng thời giờ đồng hồ Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán tài chính là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

3. Doanh nghiệp, bỏ ra nhánh của khách hàng nước kế bên hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài thiết yếu về công ty mẹ, tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc áp dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch giao dịch với doanh nghiệp mẹ, tổ chức ở quốc tế được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số sản phẩm nghìn, mặt hàng triệu, sản phẩm tỷ; lúc còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị chức năng thì sau chữ số hàng đơn vị được để dấu chấm (.) và đề nghị chú mê thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Vào trường thích hợp này, report tài chủ yếu nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền không giống phải thực hiện theo lao lý tại khoản 2 Điều này.

Điều 12. Kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng và được chế độ như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 cho đến khi xong ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán tài chính có đặc điểm về tổ chức, chuyển động được lựa chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bước đầu từ đầu ngày thứ nhất tháng thời điểm đầu quý này đến khi hết ngày cuối cùng của tháng vào cuối quý trước năm tiếp theo và phải thông tin cho cơ áo quan chính, cơ quan thuế;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến hết ngày ở đầu cuối của mon cuối quý;

c) Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng, tính từ trên đầu ngày 01 cho đến khi xong ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của người tiêu dùng mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp đến khi kết thúc ngày cuối cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo lý lẽ tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán không giống tính từ đầu ngày quyết định ra đời đơn vị kế toán có hiệu lực thực thi hiện hành đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo điều khoản tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, biến hóa loại hình hoặc vẻ ngoài sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, phá sản thì kỳ kế toán sau cùng tính từ trên đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tháng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này mang lại hết cách đây không lâu ngày đưa ra quyết định chia, phù hợp nhất, sáp nhập, thay đổi loại hình hoặc bề ngoài sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, phá sản đơn vị chức năng kế toán bao gồm hiệu lực.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Office 2003 Full Thành Công 1000%, Download Microsoft Office 2003

4. Trường thích hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm sau cùng có thời gian ngắn lại hơn nữa 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo hoặc cùng với kỳ kế toán thời gian trước đó nhằm tính thành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán tài chính năm sau cuối phải ngắn lại hơn 15 tháng.