Mẫu đơn trình báo mất sách vở và giấy tờ xe vật dụng trình bày về việc mất giấy tờ xe cộ thứ với cơ sở công an với mong ước kiếm được giấy tờ của mình. Đơn bao gồm đọc tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinc, công việc và nghề nghiệp, số Chứng minch nhân dân, hộ khẩu thường trú), ghi rõ tài sản bị mất, địa điểm mất nơi đâu với nguyên nhân.

Bạn đang xem: Mẫu đơn trình báo mất đăng ký xe máy


ỦY BAN NHÂN DÂN................Quận (huyện):.........................Phường (xã) :..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi:.......................................................................................................

Tôi tên:.........................................................................................................

Sinh ngày........... mon ............năm.............................................................

Tại:................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................

Chứng minch nhân dân:........................ngày cấp:..............Tại:......................

Thường trú tại số:.................. đường:.........................................................

Phường (buôn bản, TT):......................................... Quận (huyện):.........................

Kính trình với quí cơ sở rằng, vào trong ngày ............ mon...........năm .........

Tôi tất cả mất:....................................................................................................

.......................................................................................................................

Tại:.................................................................................................................

Lý do:.............................................................................................................

......................................................................................................................

…………, ngày …. mon …. năm …...

Người viết đơn

Người chứng lắp thêm nhất:

Người triệu chứng vật dụng hai:

XÁC NHẬN

(của cơ quan gồm thđộ ẩm quyền)


2. Mẫu đối kháng trình báo mất sách vở và giấy tờ xe đồ vật số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁY

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………...

Trích yếu: …………………………………………………………………………………….

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..

Sinch ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Chứng minc nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…

Thường trú trên số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..

Phường (xóm, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… mon …… năm …………………………….

Tôi tất cả mất: …………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

Tại: …………………………………………………………………………………….………

Lý vày mất tài sản: ……………………………………...………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm …...

Xem thêm: Tải Game Thiện Nữ Cho Máy Tính, Tải Thiện Nữ

Người viết đơn

Người bệnh thiết bị nhất

Người hội chứng máy hai


Mẫu 1-1 trình báo mất giấy tờ xe pháo máy

Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm trên mục thủ tục hành chủ yếu trong phần biểu mẫu mã nhé.