Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

Trong bài viết tiếp sau đây, Shop chúng tôi đang chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và bí quyết tính nửa chu vi hình chữ nhật dĩ nhiên bài bác tập tất cả giải mã cụ thể trường đoản cú A – Z để chúng ta thuộc tìm hiểu thêm nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một nửa độ dài mặt đường bao quanh hình chữ nhật, bởi tổng chiều lâu năm và chiều rộng của hình chữ nhật.

You watching: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

*

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bằng chiều lâu năm cộng cùng với chiều rộng.

P.. = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi bởi 16centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích S của hình chữ nhật kia bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài với chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

lấy một ví dụ 2: Cho hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 6cm với chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật bên trên.

Lời giải:

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

See more: Máy Tính Windows 7 Không Chịu Tắt Nguồn Khi Shutdown, 1️⃣ Khắc Phục Lỗi

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

ví dụ như 3:

Tính chu vị và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

lấy ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích S hình chữ nhật là 400cmét vuông với chiều dài hình chữ nhật là 25centimet.

Lời giải:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

See more: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Chất Đẹp Nhất Mang Đậm Phong Cách Của Dân Chơi

lấy một ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài vội vàng 3 lần chiều rộng lớn. Tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tạo thêm 436mét vuông. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Hotline chiều dài, chiều rộng, diện tích thuở đầu và mặc tích sau thời điểm tăng thêm của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì Khi tăng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích S tạo thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chưng chiều lâu năm vội vàng 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với phần đông kiến thức và kỹ năng nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật để vận dụng vào có tác dụng bài tập nhé