Thời ngày tiết là chủ đề tuyệt đối để bắt chuyện với những người lạ. Nó cũng là chủ lôi kéo để kéo dài câu chuyện. Bài hôm nay học ngoại ngữ choigame.me sẽ hỗ trợ cho các bạn 41 chủng loại câu để bạn có thể giao tiếp giỏi trong chủ đề này. 


Bạn đang xem: Những câu hỏi về thời tiết bằng tiếng anh

*

1. What"s the weather like?----> thời tiết cố kỉnh nào?2. It"s sunny----> trời nắng3. It"s raining ----> trời sẽ mưa4. What a nice day! ---->hôm nay đẹp trời thật!5. What a beautiful day! ---->hôm nay rất đẹp trời thật!6. It"s not a very nice day ---->hôm ni trời không đẹp mắt lắm7. What a terrible day! ----> bây giờ trời ngán quá!8. What miserable weather! ----> thời tiết lúc này tệ quá!9. It"s starting to rain ---->trời ban đầu mưa rồi10. It"s stopped raining----> trời tạnh mưa rồi11. It"s pouring with rain ---->trời sẽ mưa to lớn lắm12. It"s raining cats and dogs ---->trời sẽ mưa như trút nước13. The weather"s fine ---->trời đẹp14. The sun"s shining ---->trời đã nắng15. There"s not a cloud in the sky ---->trời không gợn nhẵn mây16. The sky"s overcast----> trời u ám17. It"s clearing up ---->trời đang quang dần18. The sun"s come out ---->mặt trời ló ra rồi19. The sun"s just gone in----> phương diện trời vừa bị đậy khuất20. There"s a strong wind ---->đang có gió mạnh21. The wind"s dropped ---->gió sẽ bớt mạnh mẽ rồi22. That sounds lượt thích thunder ---->nghe như là sấm23. That"s lightning ---->có chớp24. We had a lot of heavy rain this morning ---->sáng nay trời mưa to khôn cùng lâu25. We haven"t had any rain for a fortnight----> cả nửa mon rồi trời không còn mưa
1. What"s the temperature? ---->trời đang từng nào độ?2. It"s 25°C ("twenty-five degrees") ---->bây giờ đã 25°C3. Temperatures are in the mid-20s ---->bây tiếng đang khoảng tầm hơn 25 độ4. What temperature do you think it is? ---->cậu nghĩ hiện nay đang bao nhiêu độ?5. Probably about 20°C ("twenty degrees")----> khoảng chừng 20°C6. It"s hot ---->trời nóng7. It"s baking hot----> trời rét như thiêu8. It"s below freezing ---->trời rét mướt vô cùng


Xem thêm: Cách Xem Nhật Ký Hoat Dong Trên Facebook Của Người Khác 2021

1. What"s the forecast? ---->dự báo thời tiết gắng nào?2. What"s the forecast like? ---->dự báo thời tiết cầm nào?3. It"s forecast lớn rain ---->dự báo trời đã mưa4. It"s going khổng lồ freeze ---->tonight buổi tối nay trời sẽ khá lạnh5. It looks lượt thích rain ---->trông như trời mưa6. It looks like it"s going khổng lồ rain ---->trông như trời sắp đến mưa7. We"re expecting a thunderstorm----> chắc chắn là sắp gồm bão tất nhiên sấm sét8. It"s supposed lớn clear up later ---->trời chắc chắn rằng sẽ quang quẻ sau đó