Nhẫn thuật hệ hỏa đang trở thành một trong những yếu tố thịnh hành nhất của bộ truyện Naruto.

Bạn đang xem: Top 10+ nhẫn thuật mạnh nhất trong naruto mà uchiha sasuke đã dùng

Trong Naruto, chakra là 1 trong những dạng năng lượng được tạo ra bên trong tế bào của khung người sống cùng được áp dụng để triển khai những nhẫn thuật, ảo thuật. Bao gồm 5 hệ chakra cơ bản thuộc 5 yếu tố tự nhiên và thoải mái là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi. Dẫu vậy trong bài viết này chúng ta chỉ nói về 7 kỹ thuật khỏe mạnh sử dụng chakra hệ hỏa trong series Naruto với Boruto thôi nhé!

Lưu ý: Ở phía trên chỉ tất cả các nhẫn thuật đơn lẻ, vì chưng vậy các nhẫn thuật kết vừa lòng giữa các yếu tố hoặc nhiều hơn thế một người sẽ không được bao gồm.

7. Goenka

S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼e̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼/̼5̼0̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼

4. Na-ru-to vs Neji

T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

5. Đội 10 vs Hidan cùng Kakuzu

7. Sasuke vs Itachi

C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

T̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

*

8. Cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ ở đầu cuối giữa Naruto và Sasuke

*

Sasuke thì mong muốn g̼i̼ế̼t̼ hết gần như Hokage, naruto lại không để bạn mình làm vậy. Cả 2 sau thời điểm đã trải qua bao sự đời đã có những cách nhìn khác. Không hề là mọi đứa trẻ khờ khạo thời nào, giờ đây, chúng ta l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ nhau quyết sinh sống c̼h̼ế̼t̼. Chidori cùng Sharingan lại một lần nữa chạm trán nhưng kết quả (may thay) vẫn không phân định. Mất một mặt cánh tay đang là điều cực tốt mà người sáng tác dành cho tất cả Naruto cùng Sasuke.

Xem thêm: Cách Thêm Font Chữ Vào Illustrator (With Pictures), Cách Thêm Font Chữ Vào Illustrator

Độc giả dịu nhõm biết bao lúc ông đưa ra quyết định giữ lại mạng sống của cả hai, thay bởi vì cho một người c̼h̼ế̼t̼ đi để tín đồ kia tỉnh giấc ngộ.

9. Naruto vs Pain

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼