Những sơ đồ tư duy đẹp nhất

Làm thế nào nhằm bạn cũng có thể liên kết các phát minh, biểu đạt những quan hệ thân các phần với nhau, với mở rộng những ý tưởng?

Các sơ vật dụng bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ gia dụng tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ trang bị tư duy.

Cuối thuộc, các chọn lựa xây dựng mà các bạn lựa chọn nên phụ thuộc vào vào công bố bạn muốn hình dung cùng mục đích của sơ đồ dùng bốn duy của công ty.

Điều đặc biệt tuyệt nhất là, hãy suy nghĩ về người theo dõi của người sử dụng khi chế tác sơ vật dụng tư duy:

Họ nên báo cáo gì nhằm phát âm sơ đồ vật tư duy của bạn?Nó rất cần phải cụ thể đến hơn cả nào?Bạn có thể làm những gì nhằm sơ đồ gia dụng bốn duy của bạn lôi cuốn hơn?