*Bạn đang xem: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo thông tư 200

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Xem thêm: Cách Chơi Game Naruto Quyết Đấu 2 4H, Game Bleach Vs Naruto 2 4H


Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………

Mã số thuế:……………………………… …

Ký hiệu:

Số:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày……… tháng………năm ………

Căn cứ lệnh điều hễ số:……… Ngày…….tháng……năm…..

của …………………………về việc………………

Họ tên người vận chuyển…… hợp đồng số……………

Phương nhân tiện vận chuyển:…………… ………………

Xuất trên kho: ………………………………………………………..

Nhập tại kho: ……………………………………….

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư (sản phẩm, sản phẩm hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực

xuất

Thực nhập

Tổng cộng:

Người lậpThủ kho xuất Người vận chuyểnThủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên)(ký, ghi rõ chúng ta tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, dấn hoá đơn)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: dùng để làm vận chuyển hàng

- Liên 3: Nội bộ

Chú ý khi áp dụng loại Phiếu này:

- mong mỏi sử dụng một số loại Phiếu này chúng ta làm như sau:

Cách 1: làm cho công văn lên thuế nhằm muaCách 2: Tự đặt in -> nhưng mà phải thông tin phát hành với cơ sở thuế=> áp dụng và báo cáo như hóa đối chọi nhé