Kế toán là một nghiệp vụ quan trọng, gồm vai trò hỗ trợ doanh nghiệp nói tầm thường và các hoạt động tài chủ yếu nói riêng. Sổ kế toán sử dụng để ghi chép, hệ thống cùng lưu giữ mọi những nghiệp vụ khiếp tế, tài chính đã tạo ra theo nội dung khiếp tế với theo trình tự thời gian sở hữu tương quan đến công ty. Những doanh nghiệp sẽ áp dụng hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC trong những nghiệp vụ của bản thân để đảm bảo tính nguyên tắc.

Bạn đang xem: Sổ cái theo quyết định 15

1. Những loại sổ kế toán theo quyết định 15

Mỗi doanh nghiệp chỉ sở hữu một hệ thống sổ kế toán mang đến một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật ký, Sổ cái.Sổkế toán khía cạnh gồm: Sổ, thẻ kế toán yếu tố.

Nhà nước quy định đề nghị về cái sổ, nội dung và túng bấn quyết ghi chép đối gồm những mẫu Sổ dòng, sổ Nhật ký; quy định sở hữu tính hướng dẫn đối có những mẫu sổ, thẻ kế toán khía cạnh.

*

Sổ kế toán tổng hợp

a. Sổ Nhật ký dùng để ghi chép những nghiệp vụ tởm tế, tài thiết yếu phát sinh vào từng kỳ kế toán và trong 1 niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng những tài khoản của những nghiệp vụ đấy. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh mặt Nợ và bên tất cả của đa số những tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ Nhật ký bắt buộc phản ánh gần như những nội dung sau:

Ngày, tháng ghi sổ;Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng khiến cho căn cứ ghi sổ;Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu phát sinh;Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh.

b. Sổ chiếc dùng để ghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài chính phát sinh vào từng kỳ cùng trong một niên độ kế toán theo những tài khoản kế toán được quy định vào chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho nhà hàng. Số liệu kế toán trên Sổ chiếc phản ánh tổng hợp tình trạng tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động chế tạo, buôn bán của hết sức thị.

Sổ cái đề xuất phản ánh gần như những nội dung sau:

Ngày, tháng ghi sổ;Số hiệu và ngày, mon của chứng từ kế toán sử dụng khiến mang lại căn cứ ghi sổ;Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ ghê tế, tài bao gồm phát sinh;Số tiền của nghiệp vụ tởm tế, tài chủ yếu phát sinh ghi vào mặt Nợ hoặc bên bao gồm của tài khoản.

Sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết

Sổ kế toán chi tiết cần sử dụng để ghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài chủ yếu phát sinh tương quan tới những đối tượng kế toán thiết yếu cần quan sát và theo dõi khía cạnh theo đề nghị quản lý. Số liệu trên sổ kế toán đưa ra tiết sản xuất những tin tức chuyên dụng đến cho việc quản lý từng mẫu tài sản, nguồn vốn, doanh thu, giá bán tiền chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ cái.

Số lượng, kết cấu những sổ kế toán yếu tố khôngquy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang ý nghĩa hướng dẫn của công ty nước về sổ kế toán khía cạnh và yêu cầu quản lý của hết sức thị để mở các sổ kế toán khía cạnh nhu yếu, ưng ý.

Hệ thống sổ kế toán theo quyết định 15

Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán thiết yếu thức cùng duy nhất cho 1 kỳ kế toán năm. Công ty phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại công ty và bắt buộc quản lý để mở đủ những sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán khía cạnh thiết yếu.

*

2. Danh mục sổ kế toán áp dụng đến doanh nghiệp theo quyết định 15

STTTên sổKý hiệuHình thức kế toán
Nhật ký chungNhật ký kết sổ cáiChứng từ ghi sổNhật cam kết - Chứng từ
1234567
01Nhật ký - Sổ cáiS01-DN-x--
02Chứng từ ghi sổS02a-DN--x-
03Sổ Đăng cam kết chứng từ ghi sổS02b-DN--x-
04Sổ chiếc (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ)

S02c1-DN

S02c2-DN

--

x

x

-
05Sổ Nhật cam kết chungS03a-DNx---
06Sổ nhật ký thu tiềnS03a1-DNx---
07Sổ nhật ký bỏ ra tiềnS03a2-DNx---
08Sổ Nhật ký download hàngS03a3-DNx---
09Sổ nhật ký buôn bán hàngS03a4-DNx---
10Sổ chiếc ( sử dụng cho hình thức Nhật cam kết chung)S03b-DNx---
11Nhật ký - Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê gồm nhật cam kết - chứng từ từ số 1 đến 10 cùng bảng kê từ số 1 đến 11

S04-DN

S04a-DN

S04b-DN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

12Số chiếc (dùng đến hình thức Nhật cam kết - chứng từ)S05-DN---x
13Bảng cân nặng đối số phạt sinhS06-DNx-x-
14Sổ quỹ tiền mặtS07-DNxxx-
15Sổ kế toán đưa ra tiết quỹ tiền mặtS07a-DNxxx-
16Sổ đưa ra tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS010-DNxxxx
17Sổ tiền gửi ngân hàngS08-DNxxxx
18Bảng tổng hợp bỏ ra tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS11-DNxxxx
19Thẻ kho (Sổ kho)S12-Dxxxx
20Sổ tài sản cố địnhS21-DNxxxx
21Sổ quan sát và theo dõi TSCĐ với công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS22-DNxxxx
22Thẻ TSCĐS23-DNxxxx
23Sổ đưa ra tiết giao dịch thanh toán với người cài (người bán)S31-DNxxxx
24Sổ bỏ ra tiết thanh toán với người thiết lập (người bán) bằng ngoại tệS32-DNxxxx
25Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS33-DNxxxx
26Sổ đưa ra tiết tiền vayS34-DNxxxx
27Sổ đưa ra tiết bán hàngS35-DNxxxx
28Sổ ngân sách chi tiêu sản xuất, ghê doanhS36-DNxxxx
29Thẻ tính chi phí sản phẩm, dịch vụS37-DNxxxx
30Sổ chi tiết các tài khoảnS38-DNxxxx
31Sổ kế toán chi tiết theo dõi những khoản đầu tư vào công ty liên kếtS41-DNxxxx
32Sổ theo dõi và quan sát phân bổ những khoản chênh lệchS42-DNxxxx
33Sổ đưa ra tiết desgin cổ phiếuS43-DNxxxx
34Sổ đưa ra tiết cổ phiếu quỹS44-DNxxxx
35Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS45-DNxxxx
36Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn tởm doanhS51-DNxxxx
37Sổ túi tiền đầu tư xây dựngS52-DNxxxx
38Sổ quan sát và theo dõi thuế GTGTS61-DNxxxx
39Sổ đưa ra tiết thuế GTGT được hoàn lạiS62-DNxxxx
40Sổ bỏ ra tiết thuế GTGT được miễn giảmS63-DNxxxx
Các sổ đưa ra tiết khác theo yêu thương cầu quản lý của doanh nghiệp

3. Lời kết

Các doanh nghiệp cần áp dụng đúng hệ thống sổ sách kế toán trong nghiệp vụ của mình theo quyết định 15. Sổ sách kế toán ko chỉ có tác dụng tập hợp số liệu một cách tất cả hệ thống từ những bản chứng từ kế hoạch cơ mà quan trọng hơn là giúp cho kế toán trong việc hệ thống hóa, tổng hợp số liệu, lập báo cáo kế toán với cung cấp tin tức phục vụ cho những nhà quản lý. Đối với nhân viên kế toán nói chung, nó giúp cho họ dễ dàng hơn trong quá trình làm việc. Nếu phân phát hiện gồm sai sót ở sổ cái, nhân viên kế toán gồm thể sử dụng sổ đưa ra tiết để đối chiếu rồi điều chỉnh lại đến đúng, tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu thời gian để tìm kiếm nguồn gốc của sự không nên sót.

Bên cạnh sổ sách kế toán, còn một công cụ khác hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc quản lý các khâu sản xuất sale của doanh nghiệp, đó là phần mềm quản lý cung cấp hàng. Trong thời buổi kinh doanh công nghệ hiện nay, công cụ này được sử dụng phổ biến hỗ trợ mang đến doanh nghiệp nói phổ biến và kế toán nói riêng khi thu thập, xử lý dữ liệu. Phần mềm quản lý bán sản phẩm của choigame.me sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo mang đến doanh nghiệp khi tích hợp các tính năng như quản lý kho hàng, đơn hàng, thực hiện kế toán, report kết quả gớm doanh,... Chắc chắn giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Xem thêm: 【Tải】 Phần Mềm Dự Toán G8 Dùng Thử, Download Tải Phần Mềm Dự Toán G8 Miễn Phí

Trên đây, choigame.me đã giúp những bạn tìm kiếm hiểu hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Hy vọng bài bác viết cung cấp đến bạn những tin tức hữu ích.