Danh sách game do anh em trong team làm cho tiến độ 2016-2017 (đa số là dịch convert):

Hướng dẫn cài đặt links GG Khi bị bloông chồng 24h:https://choigame.me/hd-tai-link-gg/

Pass giải nén: choigame.me hoặc hoigametiengtrungviethoa

1.Phàm Nhân Tu Tiên Game: GG: http://megaurl.in/EZA6M Fshare: http://megaurl.in/bdVTglf Update: GG: http://megaurl.in/4pVbHNaY Fshare: http://megaurl.in/nLmrL Doping: GG: http://megaurl.in/AhqBBLD Fshare: http://megaurl.in/x6LYKCcW Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/tHE5M67 Fshare: http://megaurl.in/x2jGpuaD

2.Hiên Viên Kiếm 6Game: GG: http://megaurl.in/P3rQyFshare: http://megaurl.in/c2WOVxTViệt Hóa: GG: http://megaurl.in/55chgZq3Fshare: http://megaurl.in/QdVeHD Cài Đặt:GGFshare

3.Võ Lâm Quần Hiệp Tiền Truyện Game 1.0.28: GG: http://megaurl.in/Ncf1lOA Fshare: http://megaurl.in/OfCYqthI Việt Hóa 1.0.28: GG: http://megaurl.in/8mGh5la Fshare: http://megaurl.in/9PZF Mod Thiên Long Chi Lộ 1.0.2.8: GG: http://megaurl.in/lEif Fshare: http://megaurl.in/7Xa6D

4.Võ Lâm Quần Hiệp Game 1.0.3.1: GG: http://megaurl.in/Ly6NE4j Fshare: http://megaurl.in/TQ43d Việt Hóa 1.0.3.1: GG: http://megaurl.in/1EW2N4 Fshare: http://megaurl.in/vpfN4DV


*

*

5.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Ngư Hý Giang HồGame + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/Jl7gFshare: http://megaurl.in/FgoJFix: GG: http://megaurl.in/VdYMhoFshare: http://megaurl.in/8ZLlRfHD:GGFshare

6.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Thiên Hạ Vô Khuyết Game + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/d3zL Fshare: http://megaurl.in/uEykBJM

7.Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 Game: GG: http://megaurl.in/dK1vrZl Fshare: http://megaurl.in/KuYRkQ Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/HGkb7hQd Fshare: http://megaurl.in/GrFIUCFH

8.Kim Dung Quần Hiệp X Game + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/5swBax Fshare: http://megaurl.in/G0qlaZ

9.Kiếm Hiệp Tình Duyên ổn Game: GG: http://megaurl.in/POhLeBJ Fshare: http://megaurl.in/G7Gv Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/48lJ Fshare: http://megaurl.in/gSXMvfAHD:GG

10.Tân Game chiến vô Phong thần Diễn Nghĩa trò chơi + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/kH3KYq Fshare: http://megaurl.in/UK0mLSE

11.Tân Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Game: GG: http://megaurl.in/nWfaM4t Fshare: http://megaurl.in/IK3WD1n Update: GG: http://megaurl.in/eFK24 Fshare: http://megaurl.in/dMAikqik Doping: GG: http://megaurl.in/ofieAH1 Fshare: http://megaurl.in/wxBF Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/i4fHlSa Fshare: http://megaurl.in/KjyOVoi