Thông tư 82/2017/tt-btc

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 82/2017/TT-BTC

TP Hà Nội, ngày 15 mon 8 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN,THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG.

You watching: Thông tư 82/2017/tt-btc

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng VụĐầu tư;

Sở trưởng Bộ Tài chính banhành Thông bốn phương tiện về chính sách cùng biểu chủng loại báo cáo tình trạng thực hiện, thanhtoán thù planer vốn đầu tư công.

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tư nàypháp luật về chính sách với biểu chủng loại báo cáo tình hình triển khai, tkhô giòn tân oán kế hoạchvốn đầu tư công trung hạn cùng từng năm.

2. Đối tượng ápdụng: Các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban quần chúng các cấp cho, các cơ quan, tổ chức,đơn vị thẳng thống trị, áp dụng vốn đầu tư chi tiêu công, cơ thùng chính, Kho bạcNhà nước các cấp, cơ quan điều hành và kiểm soát tkhô giòn toán vốn đầu tư chi tiêu công không giống theo quyđịnh của Pháp chính sách hiện hành (Điện thoại tư vấn phổ biến là cơ sở, đơn vị).

Điều 2. Nguồn vốn chi tiêu công

Các nguồn vốnđầu bốn công theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tưcông bao gồm:

1. Nguồn vốn đầutứ công tự ngân sách nhà nmong, vào đó:

a) Vốn đầubốn thi công cơ phiên bản nguồn nội địa, bao gồm cả vốn đầu tưtừ bỏ nguồn thu chi phí sử dụng khu đất, xổ số thiết kế và các nguồnvốn khác thuộc ngân sách nhà ncầu (nếu có).

b) Vốn đầu tư chi tiêu tự nguồn bội chingân sách địa phương.

c) Vốn tráiphiếu Chính phủ.

d) Vốn côngtrái tổ quốc.

e) Vốn hỗ trợ thỏa thuận (ODA)và vốn vay mượn khuyến mãi của những công ty tài trợ nước ngoài.

2. Vốn từ thu nhập còn lại chođầu tư nhưng mà chưa gửi vào bằng vận chi phí bên nước.

3. Vốn tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước bởi vì Ngân mặt hàng cải cách và phát triển nước ta cùng Ngân hàng Chính sách xãhội cho vay vốn nhằm đầu tư các dự án công trình nằm trong đối tượng người sử dụng vay vốn ngân hàng tín dụng thanh toán đầu tư với tíndụng chính sách buôn bản hội.

Điều 3. Nguyên ổn tắc triển khai chính sách báo cáo

1. Số liệu báo cáotình trạng triển khai, thanh khô toán các nguồn vốn chi tiêu công trung hạn vàmỗi năm yêu cầu kịp lúc, chính xác, trungthực, đầy đủ những nội dung báo cáo của dự án công trình theo từng nguồn ngân sách và đúng thời gian hiện tượng. Đồng thời phải cóttiết minh các trường thọ, vướng mắc, những nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiệngiao kế hoạch, kiểm soát và điều hành thanh toán vốn đầu tư công theo kế hoạch; lời khuyên cácgiải pháp túa gỡ bao gồm liên quan cho công tác làm việc quản lý, thanh toán thù vốn đầu tưcông.

2. Danh mục dự án công trình,số vốn bố trí mang lại từng dự án công trình, từng chương trình của từng Bộ, ngành, địa phươngđảm bảo an toàn đúng các đưa ra quyết định giao planer vốn của cấp gồm thđộ ẩm quyền (bao gồmkế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điềuchỉnh). Đối cùng với nguồn chi phí đầu tư công thuộc địa phương cai quản, ngôi trường hợpHội đồng dân chúng các cung cấp giao chiến lược vốn (nguồn vốn trong cân đối ngân sáchđịa phương thơm, vốn đầu tư công khác do địa phương cai quản lý) cao hơn hoặc ngã sungbên cạnh chiến lược vốn đầu tư công vì chưng Quốc hội, Thủ tướng mạo nhà nước giao thì địapmùi hương phải có giải trình rõ những nguồn chi phí giao tăng, nguồn vốn giao bổsung vào planer và tổng phù hợp đầy đủ vào cột giao kế hoạch vốn của địaphương thơm nguyên lý trên Thông bốn này.

3. Hằng tháng cáccơ quan, đơn vị tất cả, báo cáo tổng số vốn đã tkhô giòn toán theo từng nguồnvốn, từng lịch trình, từng cấp túi tiền của từng địa phương và của từng Bộ,ngành. Hằng quý, hằng năm, vào giữa kỳ, cả quy trình tiến độ trung hạn tổng đúng theo báo cáothực trạng tkhô nóng toán thù vốn chi tiết cho tới từng dự án theo như đúng phương pháp trên cácbiểu mẫu report tại Thông tứ này. Tỷ lệ giảingân vốn hằng mon, hằng quý, hằng năm, thời điểm giữa kỳ và cả giai đoạn trung hạnđề xuất được tính bên trên toàn bô planer vốn chi tiêu công được cung cấp tất cả thẩm quyềngiao hằng năm và trung hạn theo nguyên tắc.

Cmùi hương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định phòng ban tổng hòa hợp báo cáo với thời hạn báo cáo

1. Sở, ngành: Lậpreport thực trạng thực hiện, tkhô cứng toán thù chiến lược vốn đầu tư công trung hạn vàhằng năm ở trong Bộ, ngành làm chủ gửi những cơ sở, đơn vị chức năng theo những biểu mẫu mã sau:

1.1. Biểu số 01/BN-KH:Báo cáo phân vùng planer vốn chi tiêu côngnhững dự án thuộc Sở, ngành quản lý năm...:

a) Cơ quan tiền nhận báo cáo:Bộ Tài bao gồm (Vụ Đầu tư), Bộ Kế hoạch và Đầu tứ, Kho bạc Nhà nước.

b) Thời gianbáo cáo:

- Đối cùng với kế hoạchgiao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày Bộ, ngành ký kết đưa ra quyết định phân chia bỏ ra tiếtchiến lược vốn cho các đơn vị theo lý lẽ.

- Đối với kế hoạchvốn bổ sung những năm hoặc chiến lược kiểm soát và điều chỉnh (nếu có): sau 10 ngày Tính từ lúc ngàycấp cho tất cả thẩm quyền ký Quyết định giao chiến lược vốn đầu tư công mang lại Bộ, ngành.

- Đối với kế hoạchvốn năm kia kéo dài thanh lịch năm sau: sau 10 ngày Tính từ lúc ngày Bộ Kế hoạch cùng Đầubốn thông báo kế hoạch vốn được phép kéo lâu năm của Bộ, ngành.

c) Nội dungbáo cáo:

Các Bộ, ngànhnói chung, báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn chi tiết từng dự ántheo từng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nộidung lập, tổng hợp các tiêu chuẩn báo cáo các cột, những chiếc quy định trên biểumẫu report được chỉ dẫn trên Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

1.2. Biểu số02/BN-TT: Tình hình tiến hành cùng tkhô nóng toán thù chiến lược vốn chi tiêu công các dựán thuộc Bộ, ngành quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan tiền nhậnbáo cáo: Bộ Tài thiết yếu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng quý (thờigian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 của tháng thứ nhất quý tiếp theo.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 28 mon 02 năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

Các Bộ, ngànhtoàn thể, báo cáo thực trạng thực hiện chiến lược vốn đưa ra tiết dự án theotừng nguồn vốn cụ thể được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dunglập, tổng đúng theo các tiêu chuẩn báo cáo các cột, những chiếc phương pháp tại biểu mẫubáo cáo được lý giải trên Phụ lục kèm theo Thông tứ này

1.3. Biểu số03/BN-TT: Tình hình triển khai với tkhô nóng tân oán chiến lược vốn đầu tư công giữa kỳtrung hạn với cả quá trình trung hạn trăng tròn..- 20.. (Định kỳ giữa kỳ trunghạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn):

a) Cơ quan tiền nhậnbáo cáo: Bộ Tài chủ yếu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Thời gianbáo cáo:

- Giữa kỳ trunghạn trmong ngày 10 tháng 7 năm sản phẩm 3 của planer đầu tư công trung hạn.

- Cả giai đoạntrung hạn trước thời gian ngày 28 mon 2 năm trước tiên của tiến độ trung hạn tiếp sau.

c) Nội dungbáo cáo:

Các Bộ, ngànhcục bộ, báo cáo bỏ ra tiết dự án theo từng nguồn vốn cụ thể đượcquy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng vừa lòng các tiêu chuẩn báocáo các cột, các loại cách thức tại biểu mẫu report được lí giải trên Phụlục kèm theo Thông bốn này.

2. Ủy ban nhân dântỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương (dưới đây đọc là Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh): Lậpreport thực trạng thực hiện, tkhô hanh toán thù planer vốn chi tiêu công trung hạn vàtừng năm nằm trong địa phương làm chủ gửi những phòng ban, đơn vị chức năng theo các biểu mẫusau:

2.1. Biểu số01/ĐP-KH: Báo cáo phân bố chiến lược vốn chi tiêu công những dự án công trình nằm trong địapmùi hương cai quản năm...:

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Bộ Tài chủ yếu, Bộ Kế hoạch và Đầu bốn, Khobạc Nhà nước.

b) Thời gianbáo cáo:

- Đối cùng với kế hoạchgiao đầu năm: Sau 05 ngày Tính từ lúc ngày Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ký Quyết địnhphân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho những đơn vị chức năng theo vẻ ngoài.

- Đối cùng với kế hoạchvốn bổ sung cập nhật trong những năm hoặc chiến lược điều chỉnh (nếu có): sau 10 ngày Tính từ lúc ngàycấp cho tất cả thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư chi tiêu công đến địa phương.

- Đối cùng với kế hoạchvốn năm trước kéo dài quý phái năm sau: sau 10 ngày kể từ ngày Sở Kế hoạch với Đầubốn thông báo kế hoạch vốn được phnghiền kéo lâu năm của địa pmùi hương.

c) Nội dungbáo cáo:

Ủy ban nhân dâncấp tỉnh tất cả báo cáo tình trạng phân chia kế hoạch vốn chi tiết dựán theo từng nguồn vốn rõ ràng. Nội dung lập, tổng phù hợp các tiêu chí báocáo những cột, những cái luật pháp trên biểu mẫu report được lý giải tại Phụlục kèm theo Thông bốn này

Riêng đối vớinguồn vốn cân nặng đối ngân sách địa phương thơm thuộc cấp huyện, cấp xã quảnlý và vốn Chương thơm trình mục tiêu quốc gia ý kiến đề xuất báo cáo tổng số vốntheo từng nguồn vốn ví dụ được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

2.2. Biểu số02/ĐP-TT: Tình hình triển khai cùng thanh tân oán planer vốn chi tiêu công các dựán thuộc địa phương thơm quản lý năm... (định kỳ hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan nhậnbáo cáo: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu bốn.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng quý (thờigian 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trước thời gian ngày 10 của mon đầu tiên quý tiếp sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời gian ngày 28 mon 0hai năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng quý, hằngnăm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng cộng báo cáo tình trạng thực hiện,thanh toán thù chiến lược vốn chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nội dunglập, tổng hòa hợp các chỉ tiêu báo cáo các cột, các chiếc lý lẽ tại biểu mẫureport được giải đáp tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

Riêng đối vớinguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thơm thuộc cấp huyện, cấp xã quảnlý và vốn Chương thơm trình mục tiêu quốc gia báo cáo tổng số vốn thanhtoán thù theo từng nguồn vốn ví dụ được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

2.3. Biểu số03/ĐP-TT: Tình hình thực hiện và thanh hao toán thù chiến lược vốn đầu tư chi tiêu côngvào giữa kỳ trung hạn cùng cả giai đoạn trung hạn 20..- đôi mươi..(Định kỳ giữa kỳtrung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn):

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Bộ Tài thiết yếu, Bộ Kế hoạch và Đầu bốn.

b) Thời gianbáo cáo:

- Giữa kỳ trunghạn trước thời điểm ngày 10 tháng 7 năm sản phẩm 3 của chiến lược đầu tư chi tiêu công trung hạn.

- Cả giai đoạntrung hạn trước ngày 28 mon 2 năm trước tiên của quá trình trung hạn tiếp theo sau.

c) Nội dungbáo cáo:

Ủy ban nhân dâncấp tỉnh cục bộ báo cáo chi tiết dự án theo từng nguồn vốn. Nộidung lập, tổng vừa lòng các tiêu chí báo cáo những cột, những loại hiện tượng trên biểumẫu report được gợi ý tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này. Riêng vốncân nặng đối ngân sách địa pmùi hương thuộc cấp huyện, xã quản lý và vốnChương trình mục tiêu quốc gia chỉ báo cáo tổng số vốn theo từngnguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

3. Kho bạc Nhànước thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây đọc là Kho bạc Nhànmong cấp tỉnh):

Lập báo cáo tìnhhình triển khai, thanh khô toán kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm ở trong Sở, ngành,địa phương thơm thống trị (ko bao hàm nguồn chi phí tín dụng chi tiêu phát triển củaNhà nước, vốn tín dụng chính sách buôn bản hội, khoản cấp cho bù chênh lệch lãi suất vay vàvốn đầu bốn từ tiền lãi dầu khí của ncầu chủ nhà) gửi các cơquan tiền, đơn vị theo các biểu mẫu mã sau:

3.1. Biểu số01/KBT: Báo cáo tình trạng thực hiện cùng thanh toán kế hoạch vốn ngânsách nhà nmong, vốn bổ sung ngoài kế hoạch và vốn khác thuộc ngânsách nhà ncầu (nếu có) năm...nằm trong Sở, ngành quản lý (chu kỳ hằng mon,hằng quý và hằng năm).

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sngơi nghỉ Tài thiết yếu.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước ngày 05 mon sau; hằng quý (thời hạn 3 mon, 6 tháng, 9 tháng) trướcngày thứ 8 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời gian ngày 10 tháng 02 năm sau năm chiến lược.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố tổng thể, báo cáo tổng sốtheo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh toàn bộ, báo cáo bỏ ra tiết dựán theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

Nội dung lập,tổng phù hợp các chỉ tiêu báo cáo những cột, những cái cách thức trên biểu mẫu báo cáođược chỉ dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

3.2. Biểu số02/KBT: Báo cáo thực trạng triển khai và tkhô hanh toán chiến lược vốn đầu tưvào cân nặng đối ngân sách địa phương, vốn đầu tứ từ nguồn bội đưa ra ngânsách địa phương, vốn nmong ngoài (ODA) và vốn bổ sung ngoài kế hoạchnăm... thuộc địa phương thơm quản lý (chu trình hằng tháng, hằng quý cùng hằngnăm):

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Sở Tàibao gồm.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 05 mon sau; hằng quý (thời hạn 3 mon, 6 mon, 9 tháng) trướcngày thứ 8 tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời gian ngày 10 tháng 0hai năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh toàn bộ, báo cáo tổng số theo từngnguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tất cả, báo cáo đưa ra tiết dựán theo từng nguồn vốn; riêng rẽ nguồn vốn cân nặng đối ngân sách địa phươngcấp huyện, cấp xã quản lý tổng số, báo cáo theo tổng số từngnguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

Nội dung lập,tổng phù hợp các tiêu chí báo cáo các cột, những cái biện pháp trên biểu chủng loại báo cáođược hướng dẫn trên Phụ lục kèm theo Thông tứ này.

3.3. Biểu số 03/KBT: Báo cáo tìnhhình triển khai cùng tkhô cứng tân oán chiến lược vốn đầu tư các Cmùi hương trình mục tiêuquốc gia và các Cmùi hương trình mục tiêu năm... thuộc Bộ, ngành và địaphương quản lý (chu kỳ hằng tháng, hằng quý với hằng năm):

a) Cơ quan nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, Ssống Tàichủ yếu.

b) Thời gian báocáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 mon, 6 tháng, 9 tháng) trướcngày 08 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 10 mon 0hai năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng: Khobạc Nhà ncầu cấp tỉnh tổng thể, báo cáo tổng số từng nguồn vốnđược quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà ncầu cấp tỉnh hầu hết báo cáo đưa ra tiết dựán theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập,tổng vừa lòng các tiêu chí báo cáo các cột, những loại phương tiện trên biểu chủng loại báo cáođược khuyên bảo trên Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

3.4. Biểu số 04/KBT: Báo cáo tìnhhình thực hiện với tkhô giòn toán chiến lược vốn chi tiêu từ nguồn thu để lại đầubốn không gửi vào cân nặng đối ngân sách nhà nước thuộc Bộ, ngành, địa phươngquản lý năm... (thời hạn hằng tháng, hằng quý cùng hằng năm):

a) Cơ quan nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, Ủy Ban Nhân Dân cấp thức giấc, Sngơi nghỉ Tàibao gồm.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 05 mon sau; hằng quý (thời gian 3 mon, 6 tháng, 9 tháng) trướcngày 08 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 10 tháng 02 năm sau năm chiến lược.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng tháng,hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoàn toàn báo cáotổng số theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nộidung lập, tổng hòa hợp các tiêu chí báo cáo những cột, những mẫu phép tắc trên biểumẫu mã report được khuyên bảo trên Phụ lục kèm theo Thông tứ này.

3.5. Biểu số 05/KBT: Báo cáo tìnhhình tiến hành cùng thanh khô toán thù chiến lược vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công tráitổ quốc thuộc Bộ, ngành địa pmùi hương cai quản năm... (chu trình hằng mon,hằng quý cùng cả năm):

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Slàm việc Tàibao gồm.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời hạn 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày thứ 8 của tháng đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 10 tháng 0hai năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà ncầu cấp tỉnh tổng thể báo cáo tổng số từng nguồn vốnđược quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp báo cáo chi tiết dựán theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập,tổng thích hợp các tiêu chuẩn báo cáo các cột, những cái giải pháp tại biểu chủng loại báo cáođược khuyên bảo tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

3.6. Biểu số 06/KBT: Báo cáo tìnhhình thực hiện, tkhô cứng tân oán và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư chi tiêu côngtrung hạn cho các dự án thuộc Sở, ngành, địa phương cai quản năm... (địnhkỳ hằng tháng, hằng quý với hằng năm):

a) Cơ quan tiền nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, UBND cấp tỉnh, Ssinh hoạt Tàithiết yếu.

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước ngày 05 mon sau; hằng quý (thời gian 3 mon, 6 mon, 9 tháng) trướcngày thứ 8 của mon đầu tiên quý sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước ngày 10 tháng 02 của năm tiếp theo năm kế hoạch.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng tháng,hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh toàn bộ báo cáo chitiết dự án theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.Nội dung lập, tổng phù hợp các tiêu chí báo cáo các cột, các chiếc công cụ tạibiểu mẫu report được trả lời tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

3.7. Biểu số 07/KBT: Báo cáo nhanhtình hình thực hiện và thanh hao toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày15 hằng tháng:

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Kho bạc Nhà nước, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, Sở Tàichính.

b) Thời gianbáo cáo:

Hằng tháng trướcngày 17 hằng tháng.

c) Nội dungbáo cáo:

Trước ngày 17hằng tháng, Kho bạc Nhà nmong cấp tỉnh hoàn toàn, báo cáo tình hìnhthực hiện và tkhô cứng toán kế hoạch vốn đầu bốn công đến ngày 15 hằngtháng được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên. Nội dung lập, tổng đúng theo cáctiêu chuẩn báo cáo những cột, các chiếc khí cụ trên biểu mẫu báo cáo được hướngdẫn tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

4. Kho bạc Nhànước:

Lập báo cáo tìnhhình tiến hành, tkhô hanh tân oán kế hoạch vốn chi tiêu công hằng năm thuộc Bộ, ngành,địa phương thơm thống trị (không bao gồm nguồn ngân sách tín dụng thanh toán chi tiêu cải tiến và phát triển củaNhà nước, vốn tín dụng thanh toán chính sách làng mạc hội, khoản cung cấp bù chênh lệch lãi suất vàvốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí của ncầu chủ nhà) gửi các cơquan, đơn vị chức năng theo các biểu chủng loại sau:

4.1. Biểu số 01/KBNN: Báo cáo tìnhhình triển khai và thanh toán planer vốn ngân sách nhà nước, vốn bổ sungngoài kế hoạch và vốn ngân sách nhà nước khác (nếu có) năm...thuộcSở, ngành thống trị (định kỳ hằng tháng, hằng quý với hằng năm).

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Sở Tài bao gồm (Vụ Đầu tứ, Vụ Ngân sách nhànước).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước ngày 08 mon sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 tháng thứ nhất quý tiếp sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước ngày 15 mon 0hai năm sau năm kế hoạch.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nmong toàn thể, báo cáo tổng số theo từng nguồn vốnđược quy định tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà ncầu hầu hết, báo cáo đưa ra tiết dự án theotừng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập,tổng vừa lòng các tiêu chuẩn báo cáo những cột, các chiếc mức sử dụng tại biểu mẫu báo cáođược gợi ý trên Phụ lục kèm theo Thông tứ này.

4.2. Biểu số 02/KBNN: Báo cáo tìnhhình thực hiện cùng tkhô giòn toán planer vốn đầu tư chi tiêu trong cân nặng đối ngân sách địaphương, vốn đầu tư từ nguồn bội đưa ra ngân sách địa pmùi hương, vốn nướcngoài (ODA) và nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch năm... thuộc địapmùi hương quản lý (chu trình hằng tháng, hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Sở Tài bao gồm (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhàncầu, Cục Quản lý Nợ cùng Tài chính đối ngoại).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời gian ngày 08 mon sau; hằng quý (thời hạn 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 mon đầu tiên quý tiếp theo sau.

See more: Dùng Wc Làm Camera Quan Sát Từ Xa Bằng Alfred, Dùng Wc Làm Camera Quan Sát Từ Xa

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 15 mon 02 của năm sau năm chiến lược.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nmong nói chung, báo cáo tổng số theo từng nguồn vốnđược quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà nước tổng số, báo cáo đưa ra tiết dự án theotừng nguồn vốn; riêng rẽ vốn cân nặng đối ngân sách địa pmùi hương thuộc cấphuyện, cấp xã quản lý toàn bộ, báo cáo theo tổng số từng nguồnvốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

Nội dung lập,tổng thích hợp các tiêu chí báo cáo các cột, những cái khí cụ trên biểu mẫu báo cáođược hướng dẫn trên Phụ lục kèm theo Thông tư này.

4.3. Biểu số 03/KBNN: Báo cáo tìnhhình thực hiện cùng tkhô cứng toán chiến lược vốn chi tiêu các Chương thơm trình mục tiêuquốc gia và các Chương trình mục tiêu thuộc Sở, ngành và địa phươngquản lý năm... (Định kỳ hằng mon, hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan nhậnbáo cáo: Bộ Tài thiết yếu (Vụ Đầu bốn, Vụ Ngân sách nhànước)

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 08 mon sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 tháng thứ nhất quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo năm kế hoạch.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nước hầu hết, báo cáo tổng số từng nguồn vốn được quyđịnh tại biểu mẫu nêu trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà nước hoàn toàn, báo cáo đưa ra tiết dự án theo từngnguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên.

Nội dung lập,tổng vừa lòng các chỉ tiêu báo cáo những cột, các cái cách thức trên biểu chủng loại báo cáođược trả lời trên Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

4.4. Biểu số 04/KBNN: Báo cáo tìnhhình tiến hành với tkhô hanh toán planer vốn chi tiêu từ nguồn thu để lại thuộcSở, ngành và địa phương quản lý năm... (chu trình hằng tháng, hằng quý, hằngnăm):

a) Cơ quan nhậnbáo cáo: Sở Tài bao gồm (Vụ Đầu tứ, Vụ Ngân sách nhànước).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời hạn 3 mon, 6 tháng, 9 tháng) trướcngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo năm kế hoạch.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng tháng,hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà nmong tổng thể báo cáo tổng số theotừng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên. Nội dung lập, tổngvừa lòng các tiêu chuẩn báo cáo các cột, các dòng pháp luật trên biểu chủng loại báo cáo đượcchỉ dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

4.5. Biểu số 05/KBNN: Báo cáo tìnhhình thực hiện với tkhô giòn toán thù chiến lược vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công tráiquốc gia thuộc Bộ, ngành và địa pmùi hương quản lý năm... (chu kỳ hằng mon,hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Sở Tài chủ yếu (Vụ Đầu bốn, Vụ Ngân sách nhànước).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 mon, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 15 mon 02 của năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

- Hằng tháng:Kho bạc Nhà nước toàn cục, báo cáo tổng số từng nguồn vốn được quyđịnh tại biểu mẫu nêu bên trên.

- Hằng quý,hằng năm: Kho bạc Nhà ncầu khái quát, báo cáo bỏ ra tiết dự án theotừng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu bên trên.

Nội dung lập,tổng đúng theo các tiêu chí báo cáo các cột, những loại chính sách trên biểu mẫu báo cáođược giải đáp tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

4.6. Biểu số 06/KBNN: Báo cáo tìnhhình tiến hành, thanh khô toán và thu hồi vốn ứng trước planer vốn đầu tưcông trung hạn đến các dự án thuộc Bộ, ngành, địa pmùi hương quản lý năm...(chu trình hằng mon, hằng quý, hằng năm):

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Sở Tài chủ yếu (Vụ Đầu tứ, Vụ Ngân sách nhànước).

b)Thời gian báocáo:

- Hằng thángtrước thời gian ngày 08 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 mon, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 tháng đầu tiên quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước ngày 15 mon 02 năm sau năm chiến lược.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng tháng,hằng quý, hằng năm: Kho bạc Nhà ncầu tổng hợp, báo cáo bỏ ra tiết dựán theo từng nguồn vốn được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dunglập, tổng phù hợp các tiêu chí báo cáo các cột, các mẫu luật trên biểu mẫubáo cáo được chỉ dẫn trên Phụ lục kèm theo Thông tứ này.

4.7. Biểu số 07/KBNN: Báo cáo nhanhtình trạng thực hiện và tkhô cứng tân oán chiến lược vốn đầu tư công cho ngày 15 hằngtháng:

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu bốn, Vụ Ngân sách nhànmong, Cục Quản lý nợ cùng Tài chính đối ngoại).

b) Thời gianbáo cáo: Trước ngày 18 hằng tháng.

c) Nội dungbáo cáo:

Trước ngày 18hằng tháng, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoàn toàn, báo cáo tình hìnhthực hiện và tkhô giòn toán kế hoạch vốn đầu bốn công đến ngày 15 hằngtháng được quy định tại biểu mẫu nêu trên. Nội dung lập, tổng hợp cáctiêu chí báo cáo các cột, các cái phương tiện tại biểu mẫu mã report được hướngdẫn trên Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

5. Tập đoàn Dầukhí Quốc gia Việt Nam, các Tập đoàn, các Tổng công ty: Lập báo cáo tìnhhình thực hiện, tkhô hanh tân oán vốn đầu bốn từ tiền lãi dầu khí của nướcchủ nhà với những nguồn chi phí chi tiêu công không giống trong trung hạn gửi các phòng ban,đơn vị theo các biểu mẫu sau:

5.1. Biểu số 01/TĐ.TCT: Báo cáotình hình thực hiện và tkhô hanh toán kế hoạch vốn đầu tứ từ tiền lãidầu khí nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tứ công khác năm...(địnhkỳ hằng quý, hằng năm).

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Sở Tài thiết yếu (Vụ Đầu bốn, Vụ Ngân sáchnhà ncầu, Cục Tài chính doanh nghiệp).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng quý (thờigian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 mon trước tiên quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 28 mon 0hai năm sau năm planer.

c) Nội dungbáo cáo:

Hằng quý, hằngnăm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Tập đoàn, các Tổng côngty tổng hợp, báo cáo bỏ ra tiết dự án theo từng nguồn vốn được quy địnhtrên biểu mẫu mã nêu bên trên. Nội dung lập, tổng vừa lòng các tiêu chí báo cáo những cột,các loại chính sách tại biểu chủng loại report được lí giải trên Phụ lục kèm theoThông tứ này.

5.2. Biểu số 02/TĐ.TCT: Báo cáo tìnhhình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu bốn từ tiền lãi dầukhí nước chủ nhà và các nguồn vốn đầu tư công khác giữa kỳ trunghạn và cả giai đoạn trung hạn trăng tròn..- đôi mươi..(định kỳ giữa kỳ trung hạnvà cả giai đoạn 05 năm trung hạn).

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Sở Tài chủ yếu (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sáchnhà ncầu, Cục Tài chính doanh nghiệp).

b) Thời gianbáo cáo:

- Giữa kỳ trunghạn trước thời gian ngày 10 ngày 7 năm máy 3 của planer chi tiêu công trung hạn.

- Cả quy trình tiến độ 05năm trung hạn trước thời điểm ngày 28 tháng 02 năm thứ nhất của tiến độ trung hạn tiếptheo.

c) Nội dungbáo cáo:

Giữa kỳ trunghạn và cả giai đoạn trung hạn: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam,các Tập đoàn, các Tổng cửa hàng tổng đúng theo, báo cáo đưa ra tiết dự án theotừng nguồn vốn được cách thức trên biểu mẫu mã nêu trên. Nội dung lập, tổng hợpcác tiêu chuẩn báo cáo các cột, các mẫu công cụ trên biểu mẫu report đượcchỉ dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông bốn này.

6. Ngân hàng Pháttriển Việt Nam: Lập báo cáo tình trạng triển khai kế hoạch vốn tín dụngđầu tư chi tiêu phát triển ở trong nhà nước với cung cấp bù chênh lệch lãi suất vay thuộc kế hoạchtrung hạn cùng hằng năm gửi những ban ngành, đơn vị theo các biểu chủng loại sau:

6.1. Biểu số 01/NHPTVN: Tình hìnhtiến hành chiến lược đầu tứ vốn tín dụng thanh toán đầu tư cải tiến và phát triển của Nhà nước (địnhkỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giaiđoạn 05 năm trung hạn).

a) Cơ quan tiền nhậnbáo cáo: Sở Tài bao gồm (Vụ Đầu bốn, Vụ Ngân sáchnhà ncầu, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời gian ngày 05 mon sau; hằng quý (thời hạn 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 mon thứ nhất quý tiếp theo.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời gian ngày 15 mon 02 năm sau năm planer.

- Giữa kỳ trunghạn: trước ngày 10 tháng 7 năm vật dụng 3 của chiến lược đầu bốn trung hạn.

- Cả quy trình tiến độ 05năm trung hạn: trước thời gian ngày 28 tháng 0hai năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếptheo.

6.2. Biểu số 02/NH: Báo cáo tìnhhình thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất (định kỳ hằngtháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 05 nămtrung hạn).

a) Cơ quan lại nhậnbáo cáo: Sở Tài chính (Vụ Đầu tứ, Vụ Ngân sáchnhà ncầu, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

b) Thời gianbáo cáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trướcngày 10 mon thứ nhất quý tiếp theo sau.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời gian ngày 15 mon 02 năm sau năm chiến lược.

- Giữa kỳ trunghạn: trước thời gian ngày 10 tháng 7 năm thiết bị 3 của kế hoạch đầu tứ trung hạn.

- Cả tiến trình 05năm trung hạn: trước thời gian ngày 28 tháng 0hai năm trước tiên của quá trình trung hạn tiếptheo.

7. Ngân hàngchế độ buôn bản hội: Lập report thực trạng thực hiện chiến lược tín dụng chủ yếu sáchthôn hội và cung cấp bù chênh lệch lãi vay gửi các cơ quan, đơn vị chức năng theo các biểu mẫusau:

7.1. Biểu số 01/NHCSXH: Báo cáotình hình triển khai chiến lược tín dụng thanh toán chế độ làng mạc hội (Định kỳ hằngtháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn 05 nămtrung hạn):

a) Cơ quan liêu nhậnbáo cáo: Bộ Tài chủ yếu (Vụ Đầu tứ, Vụ Ngân sáchnhà nmong, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

b)Thời gian báocáo:

- Hằng thángtrước thời điểm ngày 05 tháng sau; hằng quý (thời hạn 3 tháng, 6 mon, 9 tháng) trướcngày 10 tháng trước tiên quý tiếp theo.

- Hằng năm (báocáo 13 tháng) trước thời điểm ngày 15 mon 0hai năm sau năm planer.

- Giữa kỳ trunghạn: trước ngày 10 tháng 7 năm đồ vật 3 của planer trung hạn.

- Cả tiến trình 05năm trung hạn: trước thời điểm ngày 28 tháng hai năm đầu tiên của tiến trình trung hạn tiếptheo.

7.2. Biểu số 02/NH: Quy định tại điểm 6.2.

Trường hợp cácNgân hàng khác (ngoài Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chínhsách xã hội) được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch cấp bù chênhlệch lãi suất thực hiện báo cáo tình hình thực hiện cấp bù chênhlệch lãi suất (định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữakỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn) theo Biểu mẫu số 02/NH quy định tạiđiểm 6.2 nêu bên trên.

Điều 5. Trách nát nhiệm của các ban ngành vào quá trình thực hiện

1. Trách rưới nhiệm củaSở, ngành Trung ương:

a) Báo cáo tìnhhình giao, tình hình thực hiện và tkhô giòn toán planer vốn đầu tư chi tiêu côngđảm bảo theo đúng thời gian và nội dung quy định tại các biểu mẫu: số01/BN-KH, số 02/BN-TT với số 03/BN-TT gửi Bộ Tài chủ yếu, Bộ Kế hoạch với Đầu tưvà các cơ quan liên quan nhằm tổ chức triển khai xúc tiến thực hiện việc thống trị, kiểmrà soát tkhô giòn tân oán vốn chi tiêu công theo mức sử dụng hiện hành.

b) Yêu cầucông ty đầu tư chi tiêu liên tục đối chiếu xác thực vấn đề tkhô nóng toán vốn những dự án với Kho bạc Nhà nmong địa điểm thanh toán để tổng đúng theo báo cáo cơ quancốt yếu tình trạng triển khai chiến lược vốn đầu tư chi tiêu công theo lý lẽ.

c) Kiến nghị vớiBộ Tài chủ yếu, Bộ Kế hoạch với Đầu tứ và những Bộ ngành gồm liên quan về hầu như biệnpháp can hệ tiến độ quyết toán giải ngân vốn đầu tư công của các dự án cùng biện pháp xửlý phần đông không nên phạm của nhà đầu tư chi tiêu vào việc cai quản, thực hiện vốn chi tiêu, vốntạm thời ứng theo cơ chế (trường hợp có).

d) chịu đựng tráchnhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng tá nhà nước về tính chính xác của số liệu tổng hợpvề thực trạng giao chiến lược vốn đầu tư công, tình hình thực hiện planer cácnguồn chi phí đầu tư chi tiêu công.

đ) Thường xuyên ổn tổchức đánh giá những nhà đầu tư chi tiêu, Ban cai quản dự án công trình về tình trạng triển khai, thanhtoán thù vốn đầu tư chi tiêu công, kịp lúc tháo dỡ gỡ phần nhiều khó khăn vướng mắc trong công tácgiao kế hoạch, tiến hành, tkhô cứng tân oán vốn đầu tư chi tiêu công đặc biệt quan trọng là công tác làm việc bồithường, cung cấp tái định cư nhằm đẩy nkhô hanh tiến trình triển khai cùng tkhô nóng tân oán vốncác dự án công trình chi tiêu.

2. Trách rưới nhiệm củaSở Tài chính:

b) Thường xuyênbình chọn, kiểm soát tình hình triển khai, tkhô cứng toán những nguồn vốn đầu tư côngtrên những Sở, ngành, địa phương, các nhà đầu tư chi tiêu để sở hữu hầu như phương án đẩy nhanhquá trình giải ngân cho vay vốn đầu tư chi tiêu của những dự án công trình cùng giải pháp cách xử lý đầy đủ không nên phạmtrong câu hỏi làm chủ, sử dụng vốn đầu tư, vốn nhất thời ứng theo chính sách (nếu có).

c) Trên đại lý kếtquả báo cáo tình hình thực hiện, thanh khô tân oán các nguồn vốn chi tiêu công của cácphòng ban đơn vị, Sở Tài chính thực hiện so với Review kết quả thực hiệnthanh khô tân oán planer vốn đầu tư chi tiêu công của Bộ, ngành cùng địa phương; Cnạp năng lượng cứ đọng theothđộ ẩm quyền được giao hoặc tyêu thích mưu cho Thủ tướng mạo nhà nước kịp thời lãnh đạo,tháo gỡ hầu như khó khăn vướng mắc cho các Sở, ngành, địa pmùi hương để ship hàng tốtcông tác làm việc chỉ huy quản lý điều hành túi tiền cả năm.

3. Trách rưới nhiệm củaỦy ban quần chúng. # cấp tỉnh:

a) Giao Slàm việc Tàithiết yếu chủ trì phối hợp với Ssinh hoạt Kế hoạch cùng Đầu bốn, Kho bạc công ty nước cấptỉnh tđam mê mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hệ thống biểu mẫu báo cáotình hình thực hiện, tkhô hanh toán những nguồn vốn đầu tư chi tiêu công của ban ngành solo vịtại địa pmùi hương thẳng làm chủ, thực hiện vốn chi tiêu công; tổng phù hợp báo cáotình trạng thực hiện, thanh toán vốn chi tiêu công trung hạn và hằng năm củaTỉnh theo như đúng cách thức tại những biểu mẫu: số 01/ĐP-KH, số 02/ĐP-TT cùng số03/ĐP-TT gửi Bộ Tài bao gồm, Bộ Kế hoạch và Đầu bốn và các cơ quan liên quan để tổchức triển khai thực hiện Việc làm chủ, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư chi tiêu công theonguyên lý hiện hành.

b) Kiến nghị vớiSở Tài thiết yếu, Sở Kế hoạch cùng Đầu tư cùng những Bộ ngành gồm tương quan về đều biệnpháp địa chỉ quy trình tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công của các dự án và giải pháp xửlý hầu như không nên phạm của chủ đầu tư vào Việc cai quản, áp dụng vốn chi tiêu công(nếu có).

c) chịu đựng tráchnhiệm trước nhà nước, Thủ tướng tá Chính phủ về tính đúng đắn của số liệu báocáo tình hình giao planer vốn chi tiêu công, tình trạng triển khai kế hoạch cácnguồn vốn đầu tư công và giữ hộ báo cáo đảm bảo an toàn đúng thời gian phương tiện.

d) Thường xuyênchỉ huy Slàm việc Tài chính chủ trì pân hận phù hợp với Ssinh sống Kế hoạch với Đầu bốn, Kho bạc nhànước cấp tỉnh cùng những đơn vị tương quan tổ chức triển khai bình chọn các công ty đầu tư, cácBan quản lý về tình hình thực hiện planer vốn đầu tư chi tiêu công, kịp lúc bao gồm phươngán toá gỡ rất nhiều khó khăn vướng mắc vào công tác giao kế hoạch, thực hiện,thanh hao tân oán vốn đầu tư chi tiêu công, đặc biệt là công tác đền bù, cung ứng tái địnhcư nhằm mục đích đẩy nkhô nóng tiến trình triển khai cùng giải ngân những dự án đầu tư chi tiêu.

4. Trách nhiệm củaNgân hàng Phát triển đất nước hình chữ S, Ngân hàng Chính sách làng hội và các Ngânhàng khác:

a) Căn cứ kếhoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao gồm: vốn tín dụng đầu tưphát lên của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách xã hội, vốn cấpbù chênh lệch lãi suất, tổng hòa hợp report tình trạng tiến hành kế hoạch cácnguồn vốn này gửi Bộ Tài chủ yếu đảm bảo đúng thời gian và câu chữ quy địnhtại những biểu mẫu: số 01/NHPTnước ta, số 01/NHCSXHvà số 02/NH của Thông tưnày.

b) Chịu tráchnhiệm trước Thủ tướng mạo Chính phủ, Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu về tính chính xác củasố liệu tổng hợp về report thực trạng thực hiện chiến lược các mối cung cấp vốn: vốntín dụng thanh toán đầu tư chi tiêu cải tiến và phát triển ở trong nhà nước, vốn tín dụng chính sách xóm hội, vốncấp bù chênh lệch lãi suất vay.

5. Trách nhiệmcủa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Tập đoàn, các Tổng côngty:

a) Tập đoàn Dầukhí Quốc gia Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện và tkhô nóng toán kếhoạch vốn đầu bốn từ tiền lãi dầu khí của nmong chủ nhà và cácnguồn vốn khác giữ hộ Bộ Tài chính đảm bảo đúng thời gian và văn bản quyđịnh trên Biểu mẫu số 01/TĐ.TCT và Biểu mẫu số 02/TĐ.TCT của Thông tư này.

b) Các Tậpđoàn, các Tổng chủ thể báo cáo tình hình thực hiện các nguồn vốn đầutư công khác nhờ cất hộ Bộ Tài chính bảo vệ đúng thời hạn cùng nội dung quy địnhtrên Biểu mẫu số 01/TĐ.TCTvà Biểu mẫu số 02/TĐ.TCT của Thông tứ này.

c) chịu tráchnhiệm trước Thủ tướng mạo nhà nước, Sở trưởng Sở Tài chủ yếu về tính chất đúng mực củasố liệu tổng hòa hợp về tình hình thực hiện chiến lược vốn đầu bốn từ tiền lãidầu khí của nmong chủ nhà và các nguồn vốn đầu tứ công khác.

6. Tráchnhiệm của Kho bạc Nhà nước:

a) Căn cứplaner vốn chi tiêu công của Sở, ngành, địa phương thơm báo cáo tại Biểuchủng loại số 01/BN-KH với Biểu mẫu mã số 02/ĐP-KH, kịp thời chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh điều hành và kiểm soát tkhô nóng toáncác dự án công trình chi tiêu theo đúng danh mục dự án và những nguồn vốn đầu tư công được Sở,ngành, địa phương thơm giao theo đúng biện pháp.

b) Thườngxulặng gợi ý, lãnh đạo Kho bạc Nhànước cấp tỉnh triển khai cơ chế báo cáo tình trạng thựchiện nay, tkhô cứng toán thù các nguồn chi phí đầu tư chi tiêu công đảm bảo an toàn đúng thời hạn, nội dung báocáo pháp luật trên Thông bốn này.

c) Tổng hợpbáo cáo tình hình tiến hành kế hoạch nguồn vốn chi tiêu công củacác dự án nằm trong những Bộ, ngành, địa phương gửi Sở Tài thiết yếu đảm bảo đúng thờigian với ngôn từ phép tắc tại các biểu mẫu:số 01/KBNN, số02/KBNN, số 03/KBNN, số 04/KBNN, số 05/KBNN và số 06/KBNN của Thông bốn này.

d) Trmong ngày 18hằng tháng toàn thể báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồnvốn đầu tư công của các dự án thuộc Bộ, ngành và địa pmùi hương quảnlý từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng và cầu tình hình thực hiện kếhoạch cả tháng theo tổng số từng nguồn vốn nhờ cất hộ Bộ Tài chính đảmbảo đúng thời gian và nội dung quy định tại Biểu mẫu số 07/KBNN của Thông tưnày.

đ) chịu tráchnhiệm trước Sở trưởng Sở Tài bao gồm về tính chất đúng mực của số liệu tổng hợp vềtình hình thực hiện, thanh toán các nguồn ngân sách đầu tư công.

7. Trách nhiệm củaSsống Tài chính:

a) Chủ trì, phốiđúng theo với Sngơi nghỉ Kế hoạch cùng Đầu tư, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tđam mê mưu cho Ủy banquần chúng cấp tỉnh phát hành khối hệ thống biểu chủng loại report tình hình thực hiện,tkhô giòn toán thù các nguồn ngân sách đầu tư chi tiêu công của cơ quan đơn vị chức năng tại địa phương trựctiếp quản lý, sử dụng vốn chi tiêu công.

b) Păn năn hợp với SởKế hoạch cùng Đầu tư với những cơ sở tương quan tham mưu mang đến Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh triển khai bài toán giao kế hoạch những nguồn vốn đầu tư công trung hạn với hằngnăm đảm bảo đúng danh mục dự án công trình, nút vốn theo quyết định phân chia vốn của cấpcó thẩm quyền (bao hàm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéodài, kế hoạch điều chỉnh).

c) Pân hận đúng theo vớiKho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng đúng theo report thực trạng thực hiện thanh khô tân oán cácnguồn vốn đầu tư công báo cáo Ủy ban dân chúng cấp thức giấc để lưu ý report BộTài bao gồm, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng khí cụ.

d) Chủ trì, phốiphù hợp với Ssinh sống Kế hoạch và Đầu tứ, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh với những đơn vị liênquan tiền thường xuyên tổ chức triển khai khám nghiệm những chủ chi tiêu, những Ban cai quản dự án công trình vềtình hình thực hiện planer vốn chi tiêu công, đúng lúc tđắm say mưu mang lại Ủy ban nhândân cấp tỉnh phần đa giải pháp thúc đẩy quy trình tiến độ giải ngân cho vay các nguồn vốn đầu tưcông của các dự án với giải pháp giải pháp xử lý phần đa không đúng phạm trong quản lý, áp dụng vốnđầu tư công (ví như có).

8. Trách nhiệm củaKho bạc Nhà nước cấp tỉnh:

a) Tổng thích hợp báocáo tình trạng triển khai, tkhô hanh tân oán những nguồn ngân sách chi tiêu công thuộc tỉnh, thànhphố thống trị cùng những dự án trực thuộc Bộ ngành cai quản bên trên địa bàn tỉnh, thành phốgửi Kho bạc Nhà nước, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh cùng Slàm việc Tài chính đảm bảo an toàn đúngthời gian cùng câu chữ khí cụ trên các biểu mẫu: số 01/KBT, số 02/KBT, số 03/KBT, số 04/KBT, số 05/KBT và số 06/KBT của Thông tứ này.

b) Trước ngày 17hằng tháng tất cả báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồnvốn đầu tứ công của các dự án thuộc Bộ, ngành và địa pmùi hương quảnlý từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng và cầu tình hình thực hiện kếhoạch cả tháng theo tổng số từng nguồn vốn gửi Bộ Tài chính đảmbảo đúng thời gian và nội dung quy định tại Biểu mẫu số 07/KBT của Thông tưnày.

c) Chịu đựng tráchnhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp tỉnh với TổngGiám đốc Kho bạc Nhà ncầu về tính chính xác của số liệu tổng đúng theo về tìnhhình thực hiện, tkhô cứng tân oán những nguồn ngân sách đầu tư chi tiêu công.

See more: Tải Phần Mềm Làm Mát Điện Thoại, Huong Dan Lam Mat Dien Thoai

d) Thường xuyênchỉ huy Kho bạc Nhà nước cấp huyện phối hợp với Phòng Tài chính, PhòngKế hoạch và Đầu tứ huyện so sánh số liệu báo cáo về chiến lược vốn trunghạn, từng năm, số liệu giải ngân các nguồn vốn đầu tư công cụ thể những dự án công trình,đúng lúc điều chỉnh mang đến tương xứng cùng với qui định, trường thích hợp phát hiện tại số liệu kếhoạch vốn của địa pmùi hương giao mang lại từng Chương thơm trình, dự án bất ổn cùng với số kếhoạch vốn vì Quốc hội, Chính phủ giao đến địa phương thơm (vốn ngân sách Trung ươngcung ứng có mục tiêu, vốn ODA, vốn Chương thơm trình mục tiêu quốc gia, vốn tráiphiếu Chính phủ) cần report cấp tất cả thẩm quyền nhằm xem xét, điều chỉnh chotương xứng.

Điều 6. Chế độ report với hiệ tượng báo cáo

Các phòng ban, đơnvị thuộc đối tượng điều chỉnh trên Thông tư này còn có trách rưới nhiệm tổng hợpbáo cáo theo đúng thời hạn với những văn bản report luật pháp tại Điều 3, Điều 4 và Phụ lục giải đáp nội dung lập các cột tại các biểu(kèm theo) của Thông bốn này. Báo cáo được gửi theo mặt đường bưu điện (đốicùng với bản bao gồm dấu) bên cạnh đó gửi phiên bản mượt về Bộ Tài chính (trừ các dự án,công trình bí mật quốc gia thực hiện theo chế độ công văn Mật) theo địachỉ: dautu