PHẠM BÌNH MINH

(Chinhphu.vn) – Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng reviews nắm tắt tiểu truyện đồng minh Phạm Bình Minc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng mạo nhà nước.

Bạn đang xem: Phạm bình minh


*
Phó Thủ tướng tá Phạm Bình Minh

– Quê quán: xóm Liên Minch, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

– Thành phần gia đình: Cán bộ

– Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Sinc viên

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông:

10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

Đại học tập Ngoại giao

+ Học hàm, học vị:

Thạc sĩ Luật và Ngoại giao

+ Lý luận chính trị:

Cao cấp cho

+ Ngoại ngữ:

Tiếng Anh D; Tiếng Pháp C

– Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng tốt nhất (2015),

Huân chương thơm Lao cồn hạng ba (2009),­

Huy chương bởi sự nghiệp Ngoại giao (2003),

Bằng khen của Thủ tướng mạo nhà nước (2001-2005)

– Kỷ phép tắc : Không

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ thời điểm tháng 01/2009 – 01/2011), XI, XII, XIII

– Ủy viên Sở Chính trị khóa XII, XIII

– Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1976 – 9/1981:

10/1981 – 9/1982:

Sinh viên Trường Đại học tập Ngoại giao trên Hà Nội Thủ Đô.

Cán bộ Vụ Đào tạo ra, Bộ Ngoại giao.

9/1982 – 01/1986:

Tùy viên, Đại sứ đọng tiệm VN trên Anh.

01/1986 – 6/1991:

Cán cỗ, rồi Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

6/1991 – 6/1994:

Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức triển khai quốc tế, Sở Ngoại giao; kế tiếp học tập Thạc sĩ về Luật pháp và Ngoại giao tại Đại học tập Fletcher, Hoa Kỳ.

6/1994 – 7/1999:

Phó Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Xem thêm: Top 12 Game Đi Cảnh Trên Điện Thoại (Android, Ios) Hay Nhất Giúp Bạn Giải Trí

8/1999 – 10/2001:

Đại sứ đọng, Phó Trưởng thay mặt sở tại nước ta tại Liên Hợp Quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy các Cơ quan liêu đại diện toàn nước tại Hoa Kỳ.

10/2001 – 02/2003:

Công sđọng, Phó Đại sứ toàn quốc tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy những Cơ quan tiền thay mặt đại diện Việt Nam trên Hoa Kỳ, Bí thỏng Chi cỗ Đại sứ tiệm.

3/2003 – 8/2007:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức triển khai quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền cùng với những nước; Trợ lý Sở trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị X của Đảng được thai làm cho Ủy viên dự ktiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/2007 – 01/2009:

Ủy viên dự kngày tiết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Sở Ngoại giao, Thđọng trưởng rồi Bí tlỗi Đảng ủy, Thứ đọng trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ khối hận các cơ sở Trung ương.

01/2009 – 7/2011:

Ủy viên Trung ương Đảng (bao gồm thức), Thứ trưởng trực thuộc Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm XI của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

8/2011 – 11/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Sở Ngoại giao, Sở trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc chống và An ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

11/2013 – 01/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng tá Chính phủ, Bí thỏng Ban Cán sự đảng Sở Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc chống cùng An ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị.

01/2016 – 4/2021:

Ủy viên Sở Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thỏng Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Sở Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc chống cùng An ninh; phụ trách nát công tác làm việc đối nước ngoài của Nhà nước cùng Đảng ủy Ngoài nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tại Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai tái cử Sở Chính trị khóa XIII.

Từ 4/2021 mang đến nay:

Ủy viên Sở Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng tá Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.