Tính tổng các chữ số của n

Pascal | Nhập vào một số trong những thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của nó


Nhtràn lên một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó.

You watching: Tính tổng các chữ số của n

Ví dụ: N = 1682 Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu: Input: N là số nguim ngẫu nhiên, N có công dụng là số lớn

Output: S, la tổng các chữ số của N

Hướng dẫn:

- Gán tổng S với mức giá trị thuở đầu là 0

- Sử dụng để lấy từng chữ số của số thoải mái và tự nhiên N bởi cách:

Lặp trong khi nhưng N còn > 0 thì

+ Gán k là chữ số sau cuối của N.

+ Tiến hành giảm chữ số sau cùng của N đi bởi bài toán lấy N phân tách đến 10.

See more: Du Lịch Tự Túc Campuchia - Kinh Nghiệm Du Lịch Campuchia Tự Túc 2021

+ Cộng dồn S: = S + k

Lặp lại cho tới khi N = 0 thì dừng

Chương trình:

Program tong;Uses crt;Var n , s , k: integer; // Khai bao bien su dungBegin Write(‘ Nhap N:’); // Thong bao nhap lieu Readln(N ); // Nhap gtri cho N S := 0; While ( N 0 ) do // Lap trong khi N con ≠ 0 Begin k := N gian lận 10; // Lay chu so hang don vi o cuoi cung N := N div 10; // Cat chu so hang don vi da duoc lay ra S := S + k; // Tinch tong cong don vao S End; Writeln( ‘Tong cac chu so cua ’,N,’ la :’, S); // Xuat ket qua Readln;End.

See more: Giá Treo Điện Thoại Xe Máy Esaver Jhd, Top 9 Giá Đỡ Điện Thoại Xe Máy Tốt Nhất Hiện Nay


Quý Khách thấy bài viết này như vậy nào?:
Select ratingGive Pascal | Nhtràn vào một số trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 1/10Give Pascal | Nhtràn lên một vài thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 2/10Give Pascal | Nhtràn vào một số thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 3/10Give Pascal | Nhtràn lên một số tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 4/10Give sầu Pascal | Nhtràn lên một số tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 5/10Give sầu Pascal | Nhtràn vào một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 6/10Give sầu Pascal | Nhtràn vào một số trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 7/10Give sầu Pascal | Nhập lệ một trong những tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 8/10Give Pascal | Nhtràn lên một số trong những tự nhiên và thoải mái N. Hãy tính tổng những chữ số của nó 9/10Give Pascal | Nhập lệ một số thoải mái và tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 10/10
Average: 8.7 (178 votes)

*

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability khổng lồ perkhung effectively & efficiently in team và individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

Skype ID: tthanhthuyPhone/Zalo: (+84) 944 225 212WhatsApp: (+84) 944 225 212Line Messenger: (+84) 944 225 212Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401
More about Tommy Tran

Quảng cáo việc làm


Thích hợp các người dùng nữ mảng thợ may làm việc tại nmong NGA


Advertisement


*

*

*

*


Quảng Cáo Bài Viết


*

Thêm 1 vị trí Drupal Bloông xã cùng với ShallowGrunge.Module


One of our students wanted khổng lồ put a bloông chồng position inside the red header bar. If you haven"t done so already, tải về và install ShallowGrunge: http://drupal.org/project/shallowgrungePhần mlàm việc đầu: Quản lý các Drupal sites cùng với AEgir


AEgir has been a hot topic among muốn Drupalers these days. In case you’re not familiar with what AEgir is, it’s basically a Drush GUI that allows users khổng lồ manage multiple Drupal instances under one unified interface.


*

Slide (tài liệu) Diễn bầy Toàn cảnh Thương mại năng lượng điện tử cả nước - Vecom 2019


Phiên đầu tiên cùng với tiêu đề “Bùng nổ sắm sửa online” đàm đạo về Xu thế Thị phần thương mại năng lượng điện tử đang không ngừng mở rộng khỏe mạnh. Năm 2019 là năm bản lề của những cơ chế cung ứng từ bỏ đơn vị nước


BLOG POSTS


Monthly archive


Wordpress Freelancer


Cloud of tags


Apple CMS Drupal Drupal 7 Theme Drupal 8 Drupal front-over development Drupal Modules Drupal news Drupal SEO Viet Nam Drupal Tutorials Drupal Web Development Facebook Facebook Marketing Facebook Messenger Facebook Timeline Google học SEO máy tính bảng iPad iPhone iPhone 4S Mac OS Microsoft MySQL Samsung seo website Seo trang web, seo website gia re Social Network Tip Website giá bèo Bình Dương

Big Data


C/C++


Database


Donate


PascalChuyên mục: Chia sẻ