Điểm chuẩn Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được chào làng tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo tác dụng thi giỏi nghiệp thpt 2021 với xét học tập bạ trung học phổ thông tại cơ sở hà nội thủ đô và nam giới Định phía dưới.
Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành ngữ điệu Anh A01; D01; D09; D10 17.25 Cơ sở phái nam Định
2 7340101 Ngành quản lí trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở phái nam Định
3 7340121 Ngành marketing thương mại A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở nam Định
4 7340201 Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở phái nam Định
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở phái nam Định
6 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở phái mạnh Định
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở phái nam Định
8 7480201 Ngành công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18.75 Cơ sở nam giới Định
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở phái nam Định
10 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở phái mạnh Định
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở nam giới Định
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở phái mạnh Định
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá A00; A01; C01; D01 18.25 Cơ sở phái mạnh Định
14 7540202 Ngành technology sợi, dệt A00; A01; C01; D01 17 Cơ sở phái nam Định
15 7540204 Ngành technology dệt, may A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở phái mạnh Định
16 7540101 Ngành technology thực phẩm A00; A01; B00; D07 17 Cơ sở nam giới Định
17 7810103 Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 17.25 Cơ sở nam Định
18 7220201 Ngành ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 19.25 Cơ sở Hà Nội
19 7340101 Ngành quản ngại trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội
20 7340121 Ngành kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở Hà Nội
21 7340201 Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
23 7480102 Ngành Mạng laptop và TTDL A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật thứ tính A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
25 7480201 Ngành technology thông tin A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở Hà Nội
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
27 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 20.5 Cơ sở Hà Nội
28 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở Hà Nội
29 7510205 Ngành technology kỹ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 20.5 Cơ sở Hà Nội
30 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
31 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa hoá A00; A01; C01; D01 21.25 Cơ sở Hà Nội
32 7540202 Ngành technology sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Hà Nội
33 7540204 Ngành technology dệt, may A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
34 7540101 Ngành công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19 Cơ sở Hà Nội
35 7810103 Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.5 Cơ sở tp hà nội - đợt 1
2 7340101 Ngành quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 23 Cơ sở hà nội - lần 1
3 7340121 Ngành sale thương mại A00; A01; C01; D01 21.75 Cơ sở thành phố hà nội - đợt 1
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 20.75 Cơ sở tp hà nội - dịp 1
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở hà thành - dịp 1
6 7480102 Ngành Mạng máy vi tính và TTDL A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở hà nội - dịp 1
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; C01; D01 21.5 Cơ sở thành phố hà nội - lần 1
8 7480201 Ngành công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở hà nội thủ đô - dịp 1
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở tp hà nội - dịp 1
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở hà thành - dịp 1
11 7510301 Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở thủ đô - đợt 1
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở hà nội - lần 1
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh và tự động hoá A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở thành phố hà nội - đợt 1
14 7540202 Ngành công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 19 Cơ sở thành phố hà nội - đợt 1
15 7540204 Ngành technology dệt, may A00; A01; C01; D01 21 Cơ sở hà thành - dịp 1
16 7540101 Ngành technology thực phẩm A00; A01; B00; D07 20.5 Cơ sở hà nội - đợt 1
17 7810103 Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 21.5 Cơ sở hà nội - dịp 1
18 7220201 Ngành ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 18 Cơ sở nam Định - lần 1
19 7340101 Ngành quản lí trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở phái nam Định - đợt 1
20 7340121 Ngành kinh doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam giới Định - dịp 1
21 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam giới Định - dịp 1
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam giới Định - đợt 1
23 7480102 Ngành Mạng máy vi tính và TTDL A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam giới Định - lần 1
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở phái nam Định - dịp 1
25 7480201 Ngành công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 Cơ sở phái mạnh Định - lần 1
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam giới Định - dịp 1
27 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở phái nam Định - đợt 1
28 7510301 Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở nam Định - lần 1
29 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam Định - đợt 1
30 7510303 Ngành CNKT điều khiển và auto hoá A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở nam Định - dịp 1
31 7540202 Ngành technology sợi, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở phái mạnh Định - lần 1
32 7540204 Ngành technology dệt, may A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở nam Định - đợt 1
33 7540101 Ngành technology thực phẩm A00; A01; B00; D07 18 Cơ sở nam Định - lần 1
34 7810103 Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Cơ sở phái nam Định - dịp 1
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành ngôn từ Anh ---
2 7340101 Ngành quản lí trị kinh doanh ---
3 7340121 Ngành sale thương mại ---
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng ---
5 7340301 Ngành Kế toán ---
6 7480102 Ngành Mạng laptop và TTDL ---
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật thứ tính ---
8 7480201 Ngành công nghệ thông tin ---
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí ---
10 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử ---
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử ---
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông ---
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và auto hoá ---
14 7540202 Ngành công nghệ sợi, dệt ---
15 7540204 Ngành công nghệ dệt, may ---
16 7540101 Ngành công nghệ thực phẩm ---
17 7810103 Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành ngữ điệu Anh ---
2 7340101 Ngành cai quản trị tởm doanh ---
3 7340121 Ngành sale thương mại ---
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng ---
5 7340301 Ngành Kế toán ---
6 7480102 Ngành Mạng máy vi tính và TTDL ---
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính ---
8 7480201 Ngành technology thông tin ---
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí ---
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử ---
11 7510301 Ngành CNKT điện, điện tử ---
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông ---
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá ---
14 7540202 Ngành technology sợi, dệt ---
15 7540204 Ngành công nghệ dệt, may ---
16 7540101 Ngành technology thực phẩm ---
17 7810103 Ngành quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Open Olat - Online Learning And Training

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc gớm Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021 đúng đắn nhất bên trên choigame.me