Download sketchup pro 2019+vray next 4

" data-medium-file="https://choigame.me.files.choigame.me.com/2013/08/thumbnail-post2.jpg?w=300" data-large-file="https://choigame.me.files.choigame.me.com/2013/08/thumbnail-post2.jpg?w=593" />
Giới thiệu tý về plugin extrusion tools for sketchup :

Plugin này có áp dụng để vẻ những lại mái cong, mái vòm vào sketchup tự tinh vi mang lại đơn giản và dễ dàng