Viettel post quận 9

Dưới đó là toàn bộ danh sách thúc đẩy, số điện thoại thông minh, thời hạn thao tác làm việc của Bưu rất Viettel Post tại Quận 9 (Hồ Chí Minh) vừa mới được cập nhật mới nhất, nếu bạn làm việc Quận 9 sẽ mong muốn gửi bưu phđộ ẩm, tlỗi từ bỏ, gửi vạc nkhô cứng, soát sổ vận đối kháng.v.v. thì rất có thể mang đến những cửa hàng bên dưới đây để được ViettelPost hỗ trợ với xử lý những sự việc tương quan nhé.


You watching: Viettel post quận 9

*

1.Bưu cục CH Cây Dầu​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

2.Bưu cục CHTT Lê Vnạp năng lượng Việt HCM​

Ngày vào tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

3.Bưu cục CHTT Đỗ Xuân Hợp HCM​

Ngày vào tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

4.Bưu viên Hoàng Hữu Nam​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

5.Bưu cục HUB QUẬN 2_QUẬN 9​

Ngày vào tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thđọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

6.Bưu cục HUB Quận 9​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

7.Bưu viên Long Trường​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thứ bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

8.Bưu cục Phụ Hữu​

Ngày trong tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ đọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00See more: Age Of Empires Ii: Definitive Edition Anniversary Update Available Now, Featuring Battle Royale Mode

9.Bưu viên Quận 9​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thđọng sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

10.Bưu cục Suối Tiên​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thứ đọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thứ năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

11.Bưu viên Tây Hòa​

Ngày trong tuầnThời gian
Thứ đọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ sáu07:00 - 20:00
Thđọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

12.Bưu viên Trường Thạnh​

Ngày vào tuầnThời gian
Thđọng hai07:00 - 20:00
Thđọng ba07:00 - 20:00
Thứ đọng tư07:00 - 20:00
Thđọng năm07:00 - 20:00
Thứ đọng sáu07:00 - 20:00
Thứ đọng bảy07:00 - 20:00
Chủ nhật07:00 - 20:00

Dường như để được đáp án các vụ việc tương quan đến hình thức ViettelPost chúng ta có thể liên hệ theo những cách tiến hành sau hoặc để lại comment dưới diễn bọn Techxe đạp.vn nhé. Tổng đài hỗ trợ: 19008095 (07:00 - 20:00)
*

*

*

*See more: Tomodachi Game - Truyên Tranh Chap 79 Raw

Gojek đồng ý biến hóa hiệu xe công nghệ đầu tiên trên Việt Nam cung ứng chi phí mặt mang đến công ty đối tác tài xế

Về bọn chúng tôi


Chuyên mục: Chia sẻ