Violympic toán tiếng anh lop 3

Đề thi Violympic Toán thù tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng dành cho học viên lớp 3 có giải đáp đi cùng. Mời quý thầy cô và những em học sinh thuộc mua về Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng hai để ôn tập cùng tìm hiểu thêm. Chúc những em học sinh thi đạt tác dụng cao tại cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh sắp tới!Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm năm 2016 - 2017Đề thi Violympic Toán thù Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2016 - 2017Đề thi Violympic Toán thù giờ Anh lớp 3 vòng mông năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng hai năm năm nhâm thìn - 2017

Bài thi số 1: Chọn những quý hiếm theo đồ vật trường đoản cú tăng dần
You watching: Violympic toán tiếng anh lop 3

Câu 1:Câu 2:

Bài thi số 2: Đi search kho báu

Câu 1: Which number is missing from the following sequence: 234; 236; 238; ...; 242; 244a) 242; b) 240; c) 241; d) 239Câu 2: Which number is missing from the following sequence: 327; 330; ...; 336; 339
a) 332; b) 335; c) 331; d) 333Câu 3: Which number is missing from the following sequence: 289; 286; ... 280; 277a) 283; b) 281; c) 285; d) 284Câu 4: Which number is missing from the following sequence: 912; 908; ...; 900; 896a) 904; b) 907; c) 908; d) 902Câu 5: Which of the following numbers is an odd numbera) 210; b) 120; c) 110; d) 101Câu 6: Put these numbers in order from least khổng lồ greatest: 123; 231; 213; 132a) 132; 123; 231; 213b) 123; 132; 213; 231c) 123; 132; 231; 213d) 231; 213; 132; 123Câu 7: Put these numbers in order from the greatest to lớn leasta) 987; 789; 978; 798b) 789; 798; 978; 987c) 789; 987; 798; 978d) 987; 978; 798; 789Câu 8: Which of the following numbers is an even number?a) 283; b) 177; c) 238; d) 771Câu 9: Mary and Mark made a total of 248 stars. Mary made 137 stars. How many stars did Mark make?


See more: Excel Không Nhận Máy In - Tổng Hợp Lỗi Khi In File Excel

Câu 10: Grade 3 in the A school has 272 students in which 150 students are boys. How many students are girls in grade 3Câu 11: Calculate: 100 + 230 + 320 = ...Câu 12: Which number make the following statement true: 143 + 365 a) 270; b) 280; c) 292; d) 290Câu 13: Which number make the following statement true: 773 + 127 = ... + 350a) 550; b) 451; c) 450; d) 551Câu 14: Which number make the following statement false: 457 + 324 > 278 + ...a) 503; b) 500; c) 502; d) 501Câu 15: A carton I has 231kg potatoes and a carton II has 132kilogam potatoes. How many kg potatoes vì chưng the two cartons I, II have sầu in total?

Bài 3: Tìm cặp bởi nhau

Câu 1:Câu 2:

Đáp án đề thi Violympic Tân oán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2

Bài 1: Chọn các cực hiếm theo lắp thêm tự tăng dần


See more: Cách Làm Tóc Duỗi Trở Lại Bình Thường Tại Nhà, Cách Làm Tóc Duỗi Trở Lại Bình Thường Sau

Câu 1: 10 Câu 2: 14 Bài 2: Đi kiếm tìm kho báuCâu 1: b Câu 2: d Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: bCâu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: 111 Câu 10: 122Câu 11: 650 Câu 12: a Câu 13: a Câu 14: a Câu 15: 363Bài 3: Tìm cặp bằng nhauCâu 1: 1 = 19; 2 = 3; 4 = 10; 5 = 16; 6 = 11; 7 = 17; 8 = 20; 9 = 15; 12 = 14; 13 = 18Câu 2: 1 = 13; 2 = 14; 3 = 16; 4 = 9; 5 = 17; 6 = 8; 7 = 19; 10 = 15; 11 = 20; 12 = 18