Excel cho choigame.me 365 PowerPoint mang lại choigame.me 365 Excel 2021 PowerPoint 2021 Excel 2019 PowerPoint 2019 Excel năm nhâm thìn PowerPoint năm 2016 Excel 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 PowerPoint 2007 coi thêm...Ít hơn

Bạn có thể thêm con đường để kết nối những hình hoặc áp dụng đường để trỏ tới 1 phần thông tin, đồng thời chúng ta có thể xóa đường.

Bạn đang xem: Xóa đường kẻ dọc trong word


Vẽ một đường chứa những điểm kết nối

Đường kết nối là một đường chứa các điểm kết nối ở mỗi đầu luôn được kết nối với các hình mà các bạn đính kèm. Các đường kết nối có thể ở

*
, khúc cong (góc cạnh)
*
, hoặc đường cong
*
. Khi bạn lựa chọn một đường kết nối, những dấu chấm sẽ xuất hiện trên viền bên ngoài của hình. Hồ hết dấu chấm này sẽ hướng dẫn và chỉ định nơi bạn cũng có thể đính kèm mặt đường kết nối.


Quan trọng: Trong Word và Outlook, những điểm liên kết chỉ vận động khi các đường và đối tượng người tiêu dùng mà bọn chúng đang kết nối được đặt vào một trong những bức vẽ. Để chèn một bức vẽ, click chuột tab Chèn, bấm vào Hình, rồi bấm vào Bức vẽ Mới ở vị trí dưới cùng của menu.


Để thêm 1 đường liên kết vào các đối tượng người sử dụng khác, hãy làm cho theo các bước sau.

Trên tab Chèn, trong team Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

Dưới Đường, click chuột đường kết nối bạn muốn thêm.


Lưu ý: Ba kiểu ba cuối được liệt kê dưới Đường (Đường cong, Hình tự do và biện pháp vẽ đường tự do) chưa phải là mặt đường kết nối. Đặt con trỏ vào từng loại để xem tên kiểu trước khi click chuột kiểu đó.


Để vẽ một mặt đường kết nối những hình, sống hình đầu tiên, đặt con trỏ chuột của người sử dụng lên hình hoặc đối tượng người dùng mà bạn muốn đính kèm với đường kết nối.

Các chấm kết nối sẽ xuất hiện, bộc lộ rằng đường của bạn cũng có thể được kết nối với hình. (Màu với kiểu của những dấu chấm này sẽ đổi khác theo những phiên bạn dạng khác nhau của Office.)

*


Lưu ý: Nếu không có điểm kết nối nào xuất hiện thêm thì rất có thể bạn đã chọn một kiểu đường chưa phải là đường kết nối hoặc bạn hiện đang không làm việc trên một bức vẽ (trong Word hoặc Outlook).


Bấm vào bất kể đâu bên trên hình đầu tiên, rồi kéo con trỏ sang vệt chấm kết nối trên đối tượng người tiêu dùng kết nối sản phẩm hai.


Lưu ý: Khi bạn sắp xếp lại kiểu dáng đã nối với mặt đường nối, những đường nối vẫn không thay đổi đính kèm và dịch rời cùng với hình dạng. Ví như bạn dịch chuyển một trong nhì đầu của mặt đường nối, đầu đó sẽ không thể đính kèm vào kiểu dáng và bởi vậy, bạn cũng có thể đính kèm nó vào vị trí kết nối khác trên cùng hình dạng, hoặc kèm theo nó vào hình trạng khác. Sau thời điểm đường nối đi cùng vào vị trí kết nối, đường nối sẽ không thay đổi kết nối cùng với hình dạng, bất kể bạn có di chuyển mỗi hình dạng như thế nào đi nữa.


Vẽ đường kẻ mà không tồn tại điểm kết nối

Để thêm một đường không được kết nối vào các đối tượng người tiêu dùng khác, hãy làm theo công việc sau.

Trên tab Chèn, trong đội Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

Dưới Đường, bấm chuột kiểu đường ngẫu nhiên mà các bạn thích.

Bấm vào một vị trí trong tài liệu, giữ với kéo nhỏ trỏ mang lại một địa điểm khác, rồi nhả nút chuột.

Vẽ nhiều lần cùng một đường hoặc mặt đường kết nối

Nếu bạn cần thêm những lần và một đường, bạn có thể nhanh chóng thực hiện điều đó bằng phương pháp sử dụng anh tài Khóa chế độ Vẽ.

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

Dưới Đường, bấm nên chuột vào con đường kẻ hoặc đường nối bạn có nhu cầu thêm, rồi bấm Khóa chính sách VẼ.

*

Bấm vào nơi bạn có nhu cầu bắt đầu đường thẳng hoặc đường kết nối, sau đó kéo nhỏ trỏ mang lại nơi bạn có nhu cầu kết thúc đường thẳng hoặc đường kết nối.

Lặp lại bước 3 cho mỗi đường hoặc đường kết nối mà bạn có nhu cầu thêm.

Khi bạn xong xuôi thêm toàn bộ các mặt đường kẻ hay đường nối, hãy bấm ESC.

Thêm, chỉnh sửa hoặc loại trừ mũi tên hoặc hình trên một đường

Chọn đường bạn muốn thay đổi.Để làm việc với các đường, nên chọn đường đầu tiên, rồi nhấn với giữ Ctrl trong khi chúng ta chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên không tính Viền Hình dạng.

*
Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã lựa chọn đường đó. Tất cả thể chúng ta có thể phải bấm đúp vào mặt đường đó.

Trỏ tới Mũi tên, rồi nhấn vào kiểu mũi thương hiệu mà bạn muốn.

Xem thêm: Nguồn Gốc Nhân Vật #20: Black Lightning Là Ai, Black Lightning Là Ai

*

Để đào thải đầu mũi tên, hãy bấm chuột kiểu đầu tiên, Kiểu Mũi thương hiệu 1 (không có đầu mũi tên).

Xóa quăng quật đường hoặc đường kết nối

Bấm đường kẻ, mặt đường nối hoặc hình dạng bạn có nhu cầu xóa bỏ, rồi bấm Xóa bỏ.Nếu bạn muốn xóa những đường kẻ hay mặt đường nối, nên lựa chọn đường kẻ đầu tiên, nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn những đường kẻ khác, rồi dấn Delete.